Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten Boer: ‘Vragen rond het lezen van de Bijbel’

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren.

Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten Boer) bericht van ds. Boonstra dat hij vanwege ernstige gezondheidsproblemen van zijn echtgenote, morgen NIET in staat is om de lezing te houden in Ten Boer. We beseffen dat het kort dag is, maar de kerkenraad van Ten Boer ziet zich genoodzaakt om deze reden de REGIO AVOND NIET DOOR TE LATEN GAAN. Wij verzoeken u vriendelijk een ieder die eventueel met u mee zou komen, hiervan op de hoogte te stellen. Voor vragen kunt u mailen ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of bellen 050-3022650. Zo gauw er een nieuwe datum bekend is, laten wij u dit uiteraard weten. Wij hopen u hiermee voldoende geĂŻnformeerd te hebben.

DV op 12 januari 2018 zou dr. Pieter Boonstra in Ten Boer spreken over ‘Vragen rond het lezen van de Bijbel’. Adres: Vijverweide 26, Ten Boer.

Deze avond zou beginnen om 19.45 uur en in verband met het aantal zitplaatsen werd u verzocht zich aan te melden bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bron: site www.bezinningmvea.nl

Laatst aangepast op maandag 15 januari 2018 17:38
 

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 43
LaagsteHoogste 

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt.

Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd op de website van deze kerk: http://www.gkv-capelle-noord.nl/kerk/mv-en-ambt/ .

Laatst aangepast op donderdag 21 december 2017 00:51
 

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 50
LaagsteHoogste 

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de GKv.

Ik citeer de intro van deze site:

Kort na de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 heeft een aantal predikanten contact met elkaar gezocht. Bij hen leefde een sterke behoefte om uit te wisselen wat deze besluiten voor de kerken betekenen. Ze zijn genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de onderbouwing bestuderen en de achtergronden verhelderen.

Dit synodebesluit staat immers niet op zichzelf. Het is genomen in een kerkelijke context waarin veel aan het verschuiven is. Wij willen de samenhang tussen het synodebesluit en bredere theologische ontwikkelingen in onze kerken verhelderen. Via opiniebijdragen in de pers werd al het signaal afgegeven dat er enkele grote vragen liggen. Met een inmiddels aanzienlijk gegroeide groep predikanten richten wij ons de komende tijd daarom op drie aspecten:

‱ Bestudering van de synodebesluiten en de gronden.
‱ Bredere studie naar exegese en hermeneutiek inzake deze materie.
‱ Inventarisatie van en advies bij praktische en kerkrechtelijke vragen.

Op dit moment hebben we grote vragen bij de bijbelse onderbouwing. We zijn er niet van overtuigd dat die solide genoeg is om ingrijpende veranderingen te dragen.
Laatst aangepast op woensdag 29 november 2017 17:58
 

Publicaties op deze site

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

Door uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden was ik de laatste weken niet in staat om nieuwe artikelen te publiceren. Vanaf heden probeer ik weer artikelen te plaatsen, maar niet meer met de snelheid als u tot nu toe gewend bent.

 

Harry Kuitert heeft gelijk gekregen bij besluit openstelling ambten voor de vrouw

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 39
LaagsteHoogste 

Theoloog en ethicus professor Harry Kuitert is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Kuitert was in de jaren 60 en 70 zeer invloedrijk in de protestantse kerken, onder meer omdat hij stelde dat geloven mensenwerk is. Hij benadrukte dat alles wat over God gezegd wordt, afkomstig is van de mens en dat kennis van God wezenlijk niet mogelijk is.

Vanuit orthodoxe hoek is altijd veel kritiek op hem geleverd. En terecht! Maar in dit artikel wordt u gewezen op een uitspraak waarmee hij wel gelijk heeft gekregen.

Laatst aangepast op dinsdag 12 september 2017 03:00
 

Gerrit Veldman: Preken en profeteren – is dat hetzelfde?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 34
LaagsteHoogste 

Gerrit Veldman schrijft op zijn weblog dat er geen discussie over is of vrouwen delen in de gaven van de Geest en dus ook in de gave van profetie. Maar wat is profetie?

De synode stelt profeteren gelijk aan preken. Dat is de kern van de argumentatie van de synode. En die kernargumenten zijn wel heel wankel. Eigenlijk zijn het er maar twee, in de gronden 3 en 4:

  • Paulus’ opmerking in 1 KorinthiĂ«rs 14:3 dat profeteren opbouwend, troostend en bemoedigend spreken tot mensen is.
  • De opvatting in de gereformeerde traditie dat profeteren het in de prediking uitleggen en toepassen van de Schrift is.

Paulus geeft geen definitie van profetie
Veldman schrijft dat het er op lijkt dat de synode hier een definitie geeft van profetie. Maar als je dat doet, laat je de Bijbel buikspreken. Paulus wijst alleen maar op een specifiek verschil tussen het spreken in vreemde talen en profetie.

Laatst aangepast op zaterdag 09 september 2017 20:29
 

VOORLOPIG UITGESTELD: DGK gespreksavond voor GKv-leden in Zwolle e.o. op wo 13 sept.

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 70
LaagsteHoogste 

Gisteren, 7 september, ontvingen we het volgende bericht van de organisatie achter onderstaande voorlichtings- en contactavond:

Vanwege omstandigheden wordt de geplande voorlichtingsavond van 13/9 voorlopig uitgesteld.

 

UITNODIGING voorlichtings- en contactavond voor leden van de GKv in de regio Zwartewaterland / Zwolle
Plaats: kerkgebouw de Hoeksteen, Scheldelaan 141, 8032 PB Zwolle
Tijd: 19.45 - 22:00 uur 
Korte inleiding: DGK ds. M.A. Sneep, opening: ds. S. de Marie en leiding: br. M.S. Godschalk
Ruime pauze voor vragen en contact, daarna in gesprek en beantwoording vragen.

BESLUITEN GS MEPPEL – WAT NU?

Laatst aangepast op vrijdag 08 september 2017 10:11
 

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 43
LaagsteHoogste 

Gelukkig geen mythe

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn ook voorzien van gespreksvragen voor gezamenlijke Bijbelstudie. Er zijn hoofdstukken over schepping en evolutie toegevoegd. In deze hoofdstukken vind je ook een bespreking van argumenten die prof G van den Brink in zijn boek: 'En de aarde bracht voort' gebruikt om te zeggen dat schepping en evolutie samen kunnen gaan. Het laatste hoofdstuk gaat over Genesis 1 en de positie van man en vrouw in de kerk.

Het boek telt 156 bladzijden (18 hoofdstukken) en kost € 14,00. Met verzendkosten € 15,50. Te bestellen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Een paar citaten uit het voorwoord over het boek van Gijsbert van den Brink:

Laatst aangepast op dinsdag 05 september 2017 15:07
 

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 46
LaagsteHoogste 

Een andere 'hermeneutische lens'

De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt is de studie van prof. dr. Gijsbert van den Brink: En de aarde bracht voort, Christelijk geloof en evolutie (1e druk juni 2017, 2e druk juli 2017). Prof. van den Brink wil hulp bieden aan orthodoxe christenen, die met hun christelijk geloof in problemen komen door de gangbare evolutieleer.  Geloof en evolutieleer hoeven niet met elkaar te strijden, volgens de hoogleraar. Maar de ‘hulp’ die hij biedt bestaat hierin dat de evolutieleer geplaatst wordt bóven de duidelijke taal van de Bijbel.
Van den Brink gaat er van uit dat de mens is opgekomen uit het dierenrijk. En hij verdedigt dat deze darwinistische theorie goed is in te passen in de christelijke belijdenis van o.a. Gods voorzienigheid. Hij ziet Adam niet als de eerste mens, zoals de Bijbel duidelijk laat zien.
Volgens Van den Brink moeten we bij het lezen van Gods Woord een andere ‘hermeneutische lens’ opzetten, op grond van uitkomsten van de natuurwetenschappen (pag. 140).
En ja, dan moet je Genesis 1 – 3 ánders lezen. Bijv. zo dat je Adam zou moeten zien als een soort clanhoofd, die door God, onder zijn tijdgenoten apart zou zijn gezet.

Laatst aangepast op dinsdag 29 augustus 2017 12:46
 

Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 38
LaagsteHoogste 

GKv ds. Jan Haveman heeft de belangrijkste vrouwenbesluiten beoordeeld die de Generale Synode Meppel 2017 heeft genomen. Zijn kerkenraad te Emmen bespreekt deze besluiten op 5 september a.s. En daarvoor heeft ds. Haveman een handreiking geschreven voor een inhoudelijke bespreking. Aan het eind daarvan stelt hij voor om te besluiten geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen tot de eerstvolgende synode en om revisie te vragen bij die synode.
Ds. Haveman is tegen het besluit van de toelating van vrouwelijke leden in het ambt van oudste/predikant. Op 13 juli heeft hij samen met ds. Alko Driest alle kerkenraden in Noord-Nederland een brief gemaild met de vraag om geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen tot de eerstkomende Generale Synode (2020).

Hieronder de meest opvallende punten uit zijn handreiking d.d. 24-08-2017.

Laatst aangepast op zaterdag 26 augustus 2017 10:17
 

Prof.dr. C. van Dam: Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 32
LaagsteHoogste 

De gronden die de GKv Synode Meppel gebruikte om haar besluit te rechtvaardigen de vrouw tot alle kerkelijke ambten toe te laten, werden in een brief (4 juli 2017) van het moderamen van de Synode aan onze Nederlandse zusterkerken gegeven. De Synode heeft afzonderlijke besluiten genomen om vrouwelijke deelname in het ambt van diaken, ouderling en predikant te rechtvaardigen. Daar het ambt van ouderling het fundamentele regerende ambt in de kerk is en het ambt van predikant een ouderlingenambt is, richt dit artikel zich op het synodebesluit om het ambt van ouderling open te stellen voor vrouwen. De Synode verklaarde dat: “er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de dienst in het opzicht, het pastoraat en het onderwijs en daardoor tot het ambt van ouderling”. Met het oog op de vele mogelijke implicaties en gevolgen van dit verreikende besluit zullen we achtereenvolgens de vier door de Synode gegeven gronden kort overwegen.

Laatst aangepast op vrijdag 25 augustus 2017 12:04
 

Beoordelingen synodebesluiten M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 46
LaagsteHoogste 

Hieronder vindt u verwijzingen naar beoordelingen van de synodebesluiten rond M/V en ambt van de GKv Synode Meppel, m.n. van critici.

Aan het eind van dit artikel is een overzicht van alle beoordelingen per schrijver. O.a. van Dolf te Velde, Cornelis van Dam, Gerrit Veldman en D.J. Bolt.

De besluiten van de GKv synode vindt u hier, de begeleidende brief vindt u hier.

UPDATE 09-09-2017 Gerrit Veldman: preken en profeteren is niet helemaal hetzelfde.

Gerrit Veldman toont aan dat preken niet helemaal gelijk is aan profeteren. Want profeteren houdt ook in het rechtstreeks een boodschap van God krijgen. Wel heeft het overeenkomsten: uitleggen, namens God spreken en met gezag spreken. 
Paulus maakt verschil tussen profeteren en onderwijzen. Vrouwen kunnen wel via openbaring een boodschap van God krijgen die ze ook mogen doorgeven. Maar die moet vervolgens wel eerst worden beoordeeld en getoetst of het ook daadwerkelijk een boodschap van God is. Volgens Paulus mogen alleen de mannen met gezag Gods Woord uitleggen en toepassen.
Verder: profetie hoort bij de 'onvolwassen' fase van een kerk. Daarna heeft de kerk profetie niet meer nodig.

Zie uitgebreide samenvatting op werkenaaneenheid.nl 09-09-2017 Gerrit Veldman: Preken en profeteren – is dat hetzelfde?

UPDATE 26-08-2017 Ds. Jan Haveman beoordeelt belangrijkste vrouwenbesluiten GKv synode Meppel 2017

GKv ds. Jan Haveman heeft de belangrijkste vrouwenbesluiten beoordeeld die de Generale Synode Meppel 2017 heeft genomen. Hij stelt zijn kerkenraad te Emmen voor om geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen tot de eerstkomende Generale Synode (2020) en om revisie te vragen bij die synode. Een citaat:

En het wordt mijn inziens nog stuitender, dat er voor een totaal nieuwe ziens- en handelwijze gekozen wordt: nl aangezien er verschillende uitleg van Schriftgegevens bestaat, is er geen onbetwistbare grond meer om – in het onderhavige onderwerp – vrouwen categorisch uit te sluiten 
 omdat de exegese van deze teksten daarvoor te zeer omstreden zijn.
Dit is een, voor mij in elk geval, compleet nieuwe manier van Bijbeluitleg en toepassing.
Wat mij betreft is die ook volstrekt kwalijk. Het maakt namelijk duidelijk dat je, op basis van de Schrift, geen gezaghebbende uitspraken meer kunt doen.

Zie werkenaaneenheid.nl 26-08-2017 Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman.

UPDATE 25-08-2017 Prof. C. van Dam: Nederlands besluit over het vrouwelijk ambt van ouderling gewogen en te licht bevonden.

Prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) beoordeelt het besluit van de GS GKv Meppel 2017 om het ambt van ouderling open te stellen voor vrouwen.

Zijn conclusie is:

We krijgen de indruk dat de Synode Meppel besloten had het ouderlingenambt voor de vrouw open te stellen als gevolg van de druk vanuit kerken die beĂŻnvloed zijn door de huidige egalitaire cultuur. Zij hebben daarom naar Bijbelse gronden gezocht om dat te laten gebeuren.
De Synode kwam er tenslotte toe zich aan strohalmen vast te klampen, iets wat iedere onbevooroordeelde lezer van de Schrift uit het bovengenoemde bewijs kan opmaken. Bovendien is de klaarblijkelijke weigering van de Synode om het volle gewicht van het duidelijke apostolische onderwijs over de vereisten voor mannelijk ouderlingschap in de kerk (1 Tim. 3 en Titus 1) mee te laten wegen in het besluitvormingsproces onredelijk, een weigering die niet te verdedigen is.
De Synode kwam er tenslotte toe vrouwen voor het ambt van ouderling aan te bevelen, wat in strijd is met de duidelijke leer van de Schrift.

Bron: werkenaaneenheid.nl 25-08-2017 Prof.dr. C. van Dam: Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden.Volgens Gerrit Veldman zegt Titus 2 - over ‘oudere-oudste vrouwen’ - niets over de mogelijkheid dat vrouwen ouderling worden.

Laatst aangepast op zaterdag 09 september 2017 20:52
 

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks roepen kerken in Nederland op om geen vrouw in ambt aan te stellen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 57
LaagsteHoogste 

UPDATE 20-07-2017

Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Omdat dan geloofwaardig nog revisie kan worden aangevraagd bij de eerstvolgende Generale Synode in 2020 van de GKv.

De emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks hebben een vrijwel identieke oproep gedaan in een brief aan de kerken in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Aldus het Nederlands Dagblad d.d. 19-07-2017: Dominees: 'Wacht tot 2020 met vrouw in het ambt'

Stel tot de volgende vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2020 geen vrouwelijke dominees, ouderlingen en diakenen aan. Die oproep doen emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks in een brief aan de vrijgemaakte gemeenten in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.

De twee sluiten zich aan bij een vrijwel identiek pleidooi dat Alko Driest en Jan Haveman een week geleden hielden. Zij richtten zich toen tot de regio Noord-Nederland.

De dominees geven aan ‘verontrust en teleurgesteld’ te zijn over het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dat vrouwen alle kerkelijke ambten mogen bekleden. De meest voor de hand liggende manier om dit besluit aan te vechten is via een ‘revisieverzoek’ (bezwaarschrift) op de volgende synode. Omdat die pas in 2020 plaatsvindt, vrezen critici dat al voor die tijd in veel gemeenten vrouwelijke dominees, oud Artikel werkenaaneenheid.nl d.d. 13-07-2017:

De emeritus predikant ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman, beiden lid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), hebben vandaag onderstaande brief gemaild naar alle kerken in Noord-Nederland. Zij vragen de kerkenraden uit te spreken om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Als de kerken daarmee in zouden stemmen, zou volgens hen geloofwaardig 'de koninklijke weg' (= in beroep / revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode) bewandeld kunnen worden.

Laatst aangepast op woensdag 16 augustus 2017 12:12
 

OPC voorstel op de ICRC - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 28
LaagsteHoogste 

Onderstaand artikel, over de aanleiding tot de schorsing van de GKv, heeft dr. Wes Bredenhof (FRCA) gepubliceerd op 15 juli. Een paar dagen voordat de ICRC besloot om de GKv te schorsen als lid. Als bijlage nu hieraan toegevoegd: de originele brief van de OPC aan de ICRC d.d. 6 juli 2017.


De Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) vergadert momenteel in Jordan, Ontario. Er wordt veel aandacht gegeven aan de status van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv), die onlangs vrouwen tot de ambten toelieten. Het is wel ironisch dat de ICRC gastvrijheid ontvangt van de United Reformed Churches (URC) – die hun eigen bestaan grotendeels te danken hebben aan de aanvaarding van de vrouw in het ambt door de Christian Reformed Church (CRC) begin jaren 90 van de vorige eeuw. De URC lopen echter niet voorop om de GKv te schorsen van de ICRC. Het is de Orthodox Presbyterian Church (OPC) die leiding geeft.

Laatst aangepast op vrijdag 21 juli 2017 09:38
 

De ICRC schorst de GKv als lid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 36
LaagsteHoogste 

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid1 en de Westminster Standards2.

 

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag5 dat de ICRC bij de opening van de conferentie afgelopen donderdag nieuwe regels had vastgesteld in de constitutie3 (soort van statuten). Namelijk dat kerken geen lid kunnen zijn van de ICRC als ze toestaan dat vrouwen ouderling of dominee kunnen worden. Maar het is zeker niet zo dat er in deze conferentie nieuwe regels zijn vastgesteld. Al in 2013 is in  Cardiff deze constitutie vastgesteld en de afgevaardigden van de GKv hadden toen geen bezwaar. Ja, zelfs de synode van de GKv heeft deze constitutie geratificeerd. En daarin wordt uitdrukkelijk genoemd dat de lidkerken ook niet tegen art. 30 NGB mogen ingaan6. In art. 30 NGB gaat het over de regering van de kerk. De opstellers van de constitutie bedoelden daarmee dat lidkerken geen vrouwelijke regerende ouderlingen of predikanten mogen hebben. Zie de tekst van en de schriftverwijzingen bij art. 30. En ook art. 31 gaat heel concreet uit van mannelijke bijzondere ambtsdragers7. Deze verwijzing zal zo uitdrukkelijk zijn opgenomen vanwege de negatieve ervaringen van de diverse lidkerken met kerken die de vrouw in de bijzondere ambten hebben toegelaten. Volgens GKv afgevaardigde en synodpreses dr. Oosterhuis daarentegen zegt de NGB niets over de vrouw-in-het-ambt.
Hoe dan ook: ook wij8 zijn er van overtuigd dat de vrouw-in-het-ambt-besluiten van de GKv ingaan tegen de grondslag1 en 2 van de ICRC. En naar die grondslag wordt verwezen in de constitutie.

Wel is waar dat de GKv zelf aanbood om het lidmaatschap op te zeggen, omdat ze niet meer op dezelfde basis staan als de ICRC. De GKv zouden dan nog wel graag als waarnemer toegelaten willen worden.

Historisch besluit!
Een historisch besluit! Het is de eerste keer vanaf de oprichting van de ICRC in 1982 dat een lidkerk wordt geschorst. Het betreft zelfs een van de grootste lidkerken die zelfs initiatiefneemster is geweest van de oprichting van de ICRC. De grootste is de Presbyterian Church in Korea (Koshin)9 met 362.000 leden, daarna volgde de GKv met 120.000 en daarna de CGK met 73.000 leden. Bij de ICRC hebben zich wereldwijd ongeveer 30 kerken aangesloten. Ongeveer 100 personen nemen deel aan deze vergadering.

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 15:38
 

Korte update ICRC & schorsing GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 35
LaagsteHoogste 

Gisteravond vergaderde de ICRC (International Conference of Reformed Churches) - in Jordan, Toronto, Canada - ongeveer 2 uur over het lidmaatschap van de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt). Dit in verband met de onlangs genomen GKv-synodebesluiten om de vrouw in alle bijzondere ambten toe te laten. Het volgende is besproken:

Laatst aangepast op maandag 17 juli 2017 07:27
 

GKv en de ICRC: er in of er uit? - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 30
LaagsteHoogste 

Op hun synode vorige maand hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland (GKv) besloten om met onmiddellijke ingang vrouwen tot alle ambten van de kerk toe te laten. De GKv behoorden begin jaren tachtig van de vorige eeuw tot de oprichters van de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC). Tot heden is de ICRC nog nooit in een situatie terechtgekomen, waarin een lid zich op zo'n expliciete wijze losmaakte van Bijbelse orthodoxie. Maar er zijn kerken binnen de ICRC die vergelijkbare ervaringen hebben gehad met een andere kerk binnen een soortgelijke oecumenische organisatie.

Laatst aangepast op vrijdag 14 juli 2017 17:08
 

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 88
LaagsteHoogste 

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat)

De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit Geestelijke zaken:

  • ook nu spreekt God de Heilige Geest Zijn levende Woorden tot ons;
  • ook nu geldt dat de Heere, Jezus Christus, Zijn gemeente wil onderwijzen om te onderhouden alles wat Hij bevolen heeft, ook wat betreft de regering van Zijn gemeente.

Het gaat dus om hartelijke onderwerping aan en eerbied voor God en Zijn Woord.
Moge God de Heilige Geest ons dat geven, moge Hij ons verstand verlichten!

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 17:10
 

Vergadering Gunnink/Van Egmond in Bedum, NIET in Zuidwolde

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 30
LaagsteHoogste 

Op woensdag 12 juli 2017 om 20:00 uur wordt Deo Volente een bijeenkomst gehouden in Bedum voor hen die de synodebesluiten van 15-17 juni niet kunnen aanvaarden. Ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond zullen deze avond leiden. Het onderwerp is: En nu?

De nogmaals gewijzigde lokatie is: Maranathakerk (PKN), Grotestraat 33, 9781 HB in Bedum

Deze vergadering wordt, zoals eerder is aangekondigd, NIET gehouden in Zuidwolde en ook NIET in de Martyriakerk in BEDUM, maar in de Maranathakerk (PKN), Grotestraat 33, 9781 HB in Bedum. Zie hier voor de locatie op google maps.

Naar aanleiding van vragen over het mogelijk online volgen van deze bijeenkomst kunnen we u berichten dat deze bijeenkomst NIET zal worden uitgezonden via internet.

Laatst aangepast op zaterdag 29 juli 2017 16:53
 

Prof.dr. C. van Dam en zijn hoop op vrijmaking van het onbijbelse juk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 41
LaagsteHoogste 

Emeritus prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) schreef d.d. 4 juli jl. een artikel op Een in Waarheid getiteld 'Onze zusterkerken openen alle kerkelijke ambten voor de vrouw'. Op dezelfde dag citeerde het Reformatorisch Dagblad (RD) daaruit onder de door hen bedachte kop

„Verlaat GKV om synodebesluiten”

wellicht omdat prof. Van Dam had geschreven:

Moge de belangrijkste consequentie van dit besluit zijn dat velen zich vrijmaken van het onbijbelse juk dat de Synode Meppel hun heeft opgelegd.

Meteen ontstond een heftige discussie op Social media. Een prominent lid van de GKv schreef zelfs, en hij doelde daarbij op prof. Van Dam:

Scheurmakerij (en oproep tot) is vooral in een ambtsdrager een tuchtwaardige zonde (KO art 79), ook in Canada

Omdat hoor en wederhoor een belangrijk gereformeerd principe is heb ik professor Van Dam gevraagd wat hij nu precies bedoelde. Op dezelfde dag dat het RD het artikel had gepubliceerd had hij al een brief gemaild. Het RD beloofde om die vrijdag 6 juli a.s. te plaatsen1. Hieronder volgt de inhoud van zijn ingezonden brief.

Laatst aangepast op maandag 10 juli 2017 13:23
 


Pagina 1 van 2

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

ND geloof