Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

Vrouwen mogen ook dominee worden in de GKv, "Gods Woord is vogelvrij verklaard"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 14
LaagsteHoogste 

Een historisch besluit! Met 21 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding is vanmiddag, vrijdag 16 juni 2017, het ambt van predikant opengesteld voor de vrouwen in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Op 17 juni besloot de synode dat elke kerk mag kiezen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze dat in praktijk brengt. De volledige besluiten worden definitief afgerond op een zitting d.d. 29 juni a.s.

Artikelen en berichten over en nav de bespreking en het besluit op de Generale Synode op vrijdag 16 juni 's middags over vrouwelijke dominees (van jong naar oud):

Hieronder publiceer ik voornamelijk de schrijvers die tegen de (motivatie van de) vrouw in het ambt zijn. Op de voorstanders hoop ik later in een apart artikel terug te komen.

UPDATE 27-06-2017

Een artikel van rev. George van Popta d.d. 22-06-2017 Are the CanRC only ten or twenty years behind the GKv? - Quotes:

Our sister churches in the Netherlands, GKN-Liberated (GKv), recently decided at their General Synod to open the offices of minister, elder, and deacon to the sisters of their congregations. This unfortunate decision will do irreparable damage to their relationships with many of their sister churches worldwide. The GKv is a member church of the International Conference of Reformed Churches (ICRC); I cannot imagine that many of the other member churches will be content to let the GKv retain the privileges of membership.

(...)

Are the Canadian Reformed Churches (CanRC) going to follow the GKv in this?

(...)

Although I have no crystal ball, I think the answer to those questions is No. I say that with some confidence because of which churches we associate with here at home, in North America. Not a one of the twelve other NAPARC churches ordains women. At least one of them (URCNA) formed largely because of the issue, and others (OPC and RCUS) have fought the fight against a liberal hermeneutic on several fronts and, by the grace of God, prevailed for the truth.

Possibly we have an advantage that the GKv does not have. We are in a circle of churches that maintains an explicitly Reformed hermeneutic, a circle that I do not think the GKv has on the European continent.

Let us, as CanRC, be cautious about the company we keep, and let us stay in step with our NAPARC associates.

Samengevat:

Ds. George van Popta, emeritus predikant in de Canades Gereformeerde Kerken (CanRC), schrijft naar aanleiding van het besluit van de GKv om alle bijzondere ambten, predikant ouderling en diaken, te openen voor de vrouw. Hij schrijft dat dit ongelukkig besluit onherstelbare schade toebrengt aan de relatie met veel zusterkerken wereldwijd. Hij kan zich ook niet voorstellen dat veel van de ICRC (International Conference of Reformed Churches) leden gelukkig zullen zijn met het GKv vrouwenbesluit. Een aantal buitenlandse kerken hebben zich juist afgescheiden vanwege de openstelling van alle bijzondere ambten voor de vrouw.

Maar, vraagt hij zich af, zullen de Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) hun zusterkerk (praktisch gezien: moederkerk) volgen? Lopen ze nog maar 10 of 20 jaar achter op de GKv? Historisch gezien waren er nauwe banden met de GKv. Alhoewel hij geen kristallen bal heeft, durft hij het aan om deze vraag te beantwoorden met Nee. Want zij zijn verbonden met een aantal kerken in de NAPARC (North American Presbyterian and Reformed Council). En binnen die organisatie heeft niet één van de andere kerkverbanden de vrouw in het ambt. Eén van hen is met name vanwege deze kwestie ontstaan en twee andere kerkverbanden hebben gestreden tegen een liberale hermeneutiek en de waarheid overwonnen door Gods genade. De Canadese Gereformeerde bevinden zich dus in een kring van kerken die vasthouden aan een expliciet Gereformeerde hermeneutiek. Hij denkt dat de GKv zo'n kring mist op het europese continent.

Hij besluit zijn artikel met "Laat ons, als CanRC, er op letten in welk gezelschap wij verkeren en laten we in de pas lopen met onze NAPARC partners.

UPDATE 26-06-2017

Een aantal artikelen van B. de Roos (DGK):

 • Bedenkelijke besluittekst (23-06-2017) - citaat:
  Het noemen van Debora’s naam in de synodale besluittekst met betrekking tot de vrouwelijke ouderling vind ik een zwaktebod.
 • Slappe grond (22-06-2017) - citaat:
  Als u het mij vraagt, zeg ik: ik heb synodes wel eens sterkere argumenten zien gebruiken om bepaalde besluiten te motiveren.
 • Bij een capitulatie (19-06-2017) - citaat:
  De generale synode van de GKv heeft, als u het mij vraagt, wederom voor de wereld gecapituleerd.

UPDATE 24-06-2017

Uitgebreide verslagen door D.J. Bolt van eeninwaarheid.info van de besluitvorming op GKv GS 15 en 16 juni 2017:

UPDATE 23-06-2017 (Bron:theologieplus.net - Dolf te Velde):

Van het secretariaat van de Generale Synode ontving ik de complete tekst van de genomen besluiten over ‘M/V en ambt’. Daarbij werd aangetekend dat de besluiten nog niet volledig zijn. Enkele besluiten m.b.t. de ‘afhechting’ van dit onderwerp moeten nog worden genomen, en als ik het goed begrijp, wordt ook de ‘consistentie’ van de besluiten onderling nog eens bekeken. Een vervolgzitting staat voor 29 juni gepland.

 

Laatst aangepast op dinsdag 27 juni 2017 16:46
 

De GKv hebben besloten om vrouwen toe te laten tot ambt van ouderling en diaken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

In de loop van vanmiddag zal de Generale Synode van de GKv spreken over vrouwelijke dominees. Gisteren, op donderdag 15 juni 2017, heeft de Generale Synode van de GKv al besloten om de bijzondere ambten van diaken en ouderling open te stellen voor de vrouw:

 • met 23 stemmen voor en 9 tegen is het ambt van ouderling opengesteld voor de vrouwen;
 • met 30 stemmen voor en 2 tegen is het ambt van diaken opengesteld voor de vrouwen.

In de nieuwsbrief van Een in Waarheid van de afgelopen nacht konden we het besluit t.a.v. de openstelling voor het ambt van ouderling lezen:

 

Laatst aangepast op dinsdag 20 juni 2017 10:12
 

Nou, daar gaan we dan...

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 

...

...

Vandaag, donderdag 15 juni, vergadert de synode 2017 van de GKv voor 't laatst over de vrouw in het ambt: van 13:30 - 19:30 uur.

Diverse tweets over het verloop van deze vergadering (van jong naar oud): AUB VEEL GEDULD VOOR DE LAADTIJD VAN DE TWEETS

Tweets tot en met 17:00 uur, morgenvroeg meer DV.

Laatst aangepast op donderdag 15 juni 2017 17:08
 

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 26
LaagsteHoogste 

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’.


“HIJ en wij”

Een oriëntatie met een dringend appel.

Recent verscheen een publicatie van zeven predikanten onder de titel ‘HIJ en wij’. Het betreft de predikanten A.H. Driest, G.E. Geerds, A. de Jager, J. Kruidhof, P.F. Lameris, P.K. Meijer en J. van de Wetering, alle emeritus in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
De uitgave heeft als ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’. 1) De auteurs vertellen in de inleiding, dat zij zich hebben bezonnen op de ‘eigen’ kerkelijke situatie. Dit naar aanleiding van de vele veranderingen die er in de kerken plaatsvinden. Zij hopen met deze publicatie ook anderen te kunnen helpen om zich te concentreren op het geheim dat God zelf ons heeft geopenbaard. “Het is nodig dat we opnieuw samen leren uit te gaan van Gods verrassende openbaring aan ons”, zo stellen ze. “Alleen als we echt bij God beginnen en bij Hem blijven, komt iets goeds op gang”. Dan “ontdekken we hoe alleen Hij zelf bevrijdt en ons meeneemt. Hoe Hij ons met hart en ziel overtuigt, en ons verenigt met Hem en met elkaar”.
Graag vraag ik de aandacht van de lezers voor deze publicatie door hier er een en ander uit door te geven.

Laatst aangepast op zaterdag 08 april 2017 09:27
 

Prof.dr. Yoo (Korea) op GKv synode: GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

6 april 's morgens: een verslag via Facebook van een van de Braziliaanse pastors die de GKv synode bijwoont:

Op dit moment spreekt Professor dr. H.M. Yoo van de Presbyteriaanse Kerk van Korea over zijn standpunt ten aanzien van de kwestie van de vrouw in het ambt. Hij citeert enkele bijbelgedeelten die fundamenteel zijn voor het standpunt dat het niet Bijbels is dat vrouwen worden toegelaten tot de ambten. Hij bekritiseert het benadrukken van de plaats van de cultuur in het leven van de Kerk en voor het volgen van een interpretatie die is beïnvloed door dit denken zoals weergegeven in het rapport van de deputaten van de Nederlandse Kerken die deze kwestie hebben onderzocht. Hij vermaant de Nederlandse Kerken om niet te gaan in de richting van het toelaten van de vrouw tot het ambt. Hij zei dit met tranen en zei dat de (Nederlandse) Kerken niet de relaties moeten verbreken met andere Kerken, omdat als zij verder gaan op de weg om de vrouw in het ambt toe te laten, dit onvermijdelijk zal zijn.

Op de voorgrond van deze foto ziet u de achterhoofden van Jack Moesker (CanRC) en Dr. C. van Dam (CanRC).

Laatst aangepast op vrijdag 07 april 2017 14:32
 


Pagina 1 van 3

Nieuws

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie

 • Bijbelse rentmeester verwacht nieuwe aarde
  Christenen zijn zich bewust van hun beperkingen en realiseren zich dat deze wereld voorbijgaat. Dat maakt hen in hun zorg voor de schepping bescheiden én...
 • Column: Onze refomeiden
  Slecht nieuws voor Van der Valk. De afgelopen decennia heeft de gereformeerde gezindte vrijwel alle vergaderlocaties van deze hotelketen bezet gehouden. Talloze bijeenkomsten zijn er...
 • Term vooruitstrevend in formatie slecht bruikbaar
  Al meer dan honderd dagen is de kabinetsformatie aan de gang. En eindelijk tekent zich een coalitie af die er mogelijk in gaat slagen tot...
 • Theologenblog: Zoeken naar een derde weg
  Een progressief christelijk geloof, daar is het de initiatiefnemers van de Lazarus 7keer7 tour om te doen. Maar de geboden visie op de Bijbel lijkt...
 • Is Christus nog onder ons?
  Zonder Christus in de prediking vergaan de schapen van honger. Is Hij weggegaan, dan blijven verdachtmaking, twist en tweedracht over, betoogt ds. J. Lohuis.

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

ND geloof

 • Anglicaan Carey legt erefunctie neer
  Oxford George Carey, voormalig leider van de anglicaanse Kerk van Engeland, is teruggetreden uit de enige officiële functie die hij nog had, als hulpbisschop van Oxford....
 • Stichter orde die dood paus wenst, stapt op
  Vaticaanstad Dankzij de Italiaanse krant La Stampa kwam een video in de publiciteit waarin de stichter en leider van de beweging, monseigneur João Scognamiglio Clá Dias,...
 • Stilgezet: Hebreeën 12:23 - Inschrijving
  Hebreeën 12:23 U staat voor het hemelse Jeruzalem, ... voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn. Wie zijn kind laat inschrijven bij de...
 • Lichtvoetig over religie
  Amsterdam Het is misschien een wat onverwachte setting om over God te praten; een keur aan wetenschappers die het podium van een chique theaterzaal beklimmen. Het...
 • Kerknieuws woensdag 28 juni 2017
  protestantse kerk Beroepen te Nijkerk (hervormd, Vredeskerk): P. Huiser te Lemmer; te Drachten (wijk Noord, De Oase): proponent G. den Dikken te Wageningen, die dit beroep...