Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen Brief URCNA (Geref. Kerken Noord Amerika) aan GKv over rapport M/V in de kerk

Brief URCNA (Geref. Kerken Noord Amerika) aan GKv over rapport M/V in de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Appendix 1

Committee for Ecumenical Contact with Churches Abroad (CECCA)
Rev. Dick Moes
21556 49B Ave
Langley, BC, Canada
V3A 8P6

January 15, 2014

Secretariaat Generale Synode Ede 2014
Generale Synode Ede
Postbus 770
3800 AT Amersfoort

Dear brothers in our Lord Jesus Christ,

Greetings in the name of our Lord Jesus Christ!

It is with great sorrow that we write you this letter on behalf of the United Reformed Churches in North America (URCNA). We would have written you earlier, but we have only recently been able to obtain a copy of the official English translation of the “Report of Deputies Male/Female in the Church: Men and Women in the Service of the Gospel.
While some of the members of our committee are able to read Dutch, most of them cannot.

The majority of the deputies recommend on page 33 to your upcoming Synod Ede the following:

to declare, on the basis of this report, that:
a. the position that besides men, women also may serve in the offices of the church, as described in this report, fits within the breadth of what can be affirmed as Biblical and Reformed;
b. whether or not, besides men, women also serve as office-bearers ought not to become an obstacle for the GKv in ecclesiastical contacts with the CGK and the NGK, or in church plant projects.

The report also contains the vision underlying this recommendation. Page 17 of the report contains the following illustration:

(see original report)

The small triangle represents the text in its original context for its first readers; the larger triangle represents the text in a different context, such as the context of the 21st Century readers in the Netherlands today.

The majority of the deputies are of the opinion that Paul’s context was that the spread of the gospel would be hindered by allowing women to serve in an ecclesiastical office.
Accordingly, they write on page 14 of their report:

Paul requires – and he does so with apostolic authority – that women, during the instruction in doctrine that occurs when the congregation assembles, assume an obedient attitude. They do so in submission (the Greek uses the verb hupotassein), quiet and unassuming, rather than dominating the proceedings. A woman may accept instruction, but she may not herself instruct, for that is an exercise of authority, which would cause unrest.

However, according to the majority of the deputies, the spread of the gospel is hindered today when women may not serve in an ecclesiastical office. Accordingly, the majority of the deputies write on page 24:

In our contemporary Western context, men and women may participate on an equal level. This does not imply that we go along uncritically with unbiblical egalitarian thinking; instead, it is an attempt to actualize what men and women, with their own distinct gifts, can mean in the service of the Gospel.

The agreement in both contexts is the spread of the gospel. The difference in context is the question: what hinders the spread of the gospel? Consequently, our context demands that we actualize (i.e. change) the text to make it relevant for the context in which it is read today.

You realize, of course, that when the ultimate goal of biblical interpretation is to fuse the two contexts/horizons of the text so that what is written in the original context needs to be changed to make it relevant for the context of the reader today, that what is written is no longer the deciding factor in the interpretation, but the two contexts are. Since the reconstruction of the original context and the construction of the current context is never certain but debatable, this method of biblical interpretation can lead to such arbitrariness that the reader has a blank check to make the text say what he wants because the text itself no longer has the last word, but the debatable context does.

Brothers, if the vision underlying the “Report of Deputies Male/Female in the Church” is endorsed by your synod, this will have grave implications for other issues your churches are wrestling with, such as living common law, gay marriage, assisted suicide, divorce and remarriage. Therefore, we urge you to reject this report with its underlying hermeneutical vision. In doing so, you will truly promote the spread of the gospel in your culture today.

Wishing you every blessing from above as you continue to labor in the Lord’s service.1

In Him,

Dick Moes
Secretary CECCA

1 We thankfully made use of the excellent article by Rev. Pieter Boonstra, “Een nieuwe manier van
bijbellezen,” in the November 2013 issue of Nader Bekeken in the formulation of our main concern with
the “Report Deputies Male/Female in the Church.”

Source: urcna.org - Provisional Agenda Synod 2014 pag. 219 e.v.

Laatst aangepast op dinsdag 17 juni 2014 14:01  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]