Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Dr. P. van Gurp waarschuwt verontrusten GKv voor gewenning verkeerde leer in GKv en neemt drempel weg voor verontrusten

Dr. P. van Gurp waarschuwt verontrusten GKv voor gewenning verkeerde leer in GKv en neemt drempel weg voor verontrusten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Dr. P. van Gurp (DGK) schreef in het Gereformeerd Kerkblad De Bazuin over het GKv synodebesluit over vrouwelijke ambtsdragers: "M/V in de kerk Een uitgesteld ja".

Hij vindt het opmerkelijk dat het beroep op de hedendaagse cultuur door de GKv-synode niet met nadruk is afgewezen en geeft aan dat het voorzichtig neen tegen het deputatenvoorstel een toekomstig ja bevat. Met nadruk werd uitgesproken dat de deputaten beslist niet mochten worden beschuldigd van Schriftkritiek. Dat was door de Christelijke Gereformeerde predikant die namens zijn kerken had gesproken, wel gesteld: op de rand van Schriftkritiek, ja zelfs eroverheen. Vervolgens laat hij zien dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, maar dat ieder - volgens Gods Woord - zijn eigen roeping heeft. Maar verandert die roeping dan niet in veranderende tijden? Van Gurp schrijft daarop:

Maar we geloven toch dat de Heere de eeuwen overziet en heus wel wist wat er zou gaan veranderen in de cultuur en in de gebruiken en in de maatschappelijke positie van de vrouw. Maar hij gaf Zijn Woord, van Genesis af tot aan de Openbaring toe.

Hij verbaast zich over en benoemt de

onschriftuurlijke uitspraken die àlle afgevaardigden hebben geslikt. En met het benoemen van een tweede deputaatschap die de voortgang van het gesprek moet begeleiden over o.a. het recht van vrouwen om in de kerk te dienen in het ambt is men voorzichtig, maar tegelijk ook beslist, op weg naar het onontkoombare besluit van de vrouwen in het ambt.

Ook merkt hij op dat het wel heel duidelijk is dat de synode niet heeft gehandeld naar de oproep van prof. Van Bruggen, nl. om

  • uit te spreken dat er geen overtuigende gronden zijn gevonden om af te wijken van de gewoonte van vele eeuwen en de meeste kerken, om op grond van 1 Timotheüs 2 ambten van leer en toezicht te rekenen tot de verantwoordelijkheid van de man en om
  • terug te keren tot het onder-wijzen van de gemeenten over het belang van de scheppings- en verlossingsgeschiedenis in het algemeen en over deze Schriftgegevens in het bijzonder.

Tenslotte roept hij de verontrusten op om niet mee te gaan op weg naar de aanvaarding van vrouwen in het ambt. Want ook de verontrusten worden nu al meegenomen op die weg en het gevaar is heel reëel dat zij gaan wennen aan de verkeerde leer. De Heere echter zegt heel duidelijk dat ieder die de Naam van Christus noemt moet breken met de ongerechtigheid, 2 Tim. 2:19, en zich moet houden aan de gezonde leer, 2 Tim. 2:13.

Een hardnekkig 'misverstand' weggenomen
Waarbij Van Gurp nogmaals een hardnekkig 'misverstand' uit de weg ruimt dat verontrusten bij hun vrijmaking schuldbelijdenis zouden moeten doen over het late tijdstip van vrijmaking1. Dit is nog nooit gebeurd en zal ook niet gebeuren.

Bron: 18-06-2014 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - Dr. P. van Gurp (DGK) - M/V in de kerk Een uitgesteld ja

1Lees over het ontstaan van dat gerucht over schuldbelijdenis doen en de weerlegging daarvan op werkenaaneenheid.nl: Nader Bekeken - ds. C. van Dijk - Matrix-beroep ds. R. van der Wolf d.d. 31-10-2010

Laatst aangepast op dinsdag 19 augustus 2014 11:56  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]