Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GereformeerdeKerkBlijven.nl belegt besloten vergadering voor ondertekenaars Appel over wat hen te doen staat

GereformeerdeKerkBlijven.nl belegt besloten vergadering voor ondertekenaars Appel over wat hen te doen staat

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

DV op 15 november a.s. beleggen redactie en bestuur van GereformeerdeKerkBlijven.nl een besloten vergadering voor alle 1541 ondertekenaars van het Appel dat zij begin januari 2014 hebben verzonden aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Ede. Deze vergadering wordt gehouden in de Immanuelkerk, Plevier 2 te Bunschoten-Spakenburg.

Het kernprobleem voor hen is een onverklaarbare en onverteerbare botsing tussen twee synodebesluiten:

 1. De synode heeft enerzijds besloten om vrouwen (nog) niet toe te laten tot het kerkelijk ambt van voorganger of ouderling en
 2. anderzijds heeft de synode met enthousiasme besloten om op weg te gaan met kerkelijke eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken waarbij de openstelling van de NGK voor de zusters in de ambten geen belemmering meer mocht heten!

Het gevolg van deze besluiten is namelijk dat men binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) moet tolereren dat:

 1. de binding aan de gereformeerde confessie losser wordt, zoals dat in de NGK tot op heden toe nog steeds het geval is;
 2. de toelating van de vrouwen in het ambt van ouderling en predikant gelegitimeerd wordt;
 3. de homoseksuele leefstijl geen belemmering meer vormt om aan de viering van het heilig avondmaal deel te nemen.

De agenda voor deze besloten vergadering is:

 • 9:30 uur Ontvangst (met koffie en thee)
 • 10:00 uur Start programma (incl. lunchpauze met (karne)melk - zelf voor lunchpakketje zorgen)
 • Openingstoespraak ds. P.L. Storm van Vroomshoop (die tevens deze vergadering leidt)
 • Uiteenzetting standpunt enkele redactieleden over wat hen te doen staat
 • Daarna alle ruimte voor discussie
 • Circa 14:30 uur Sluiting

Medewerkers van Gereformeerde Kerk Blijven zijn: Dr. A. Bas, Kornhorn - Prof. dr. J. Douma, Hardenberg - Ds. H.W. van Egmond, Ten Boer - Ds. H.G. Gunnink, Ten Boer - Dr. J.W. Veltkamp, Almere - Ds. J.R. Visser, Dronten - Ds. P.L. Storm, Vroomshoop

Bron: eeninwaarheid.info d.d. 4 oktober 2014 met de tekst van de persoonlijke uitnodigingen aan alle ondertekenaars van het Appel: 'Onverklaarbaar en Onverteerbaar'.

Bron: gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 24 oktober 2014 met de tekst van de persoonlijke uitnodigingen aan alle ondertekenaars van het Appel: Uitnodiging besloten vergadering GEREFORMEERDEKERKBLIJVEN.NL

 


 

Eeninwaarheid.info heeft de volgende artikelen gepubliceerd over deze besloten vergadering:

13-12-2014 Een besloten bijeenkomst 4

Zaterdag 15 november jl. werd een besloten bijeenkomst in de Immanuelkerk te Bunschoten-Spakenburg gehouden over de situatie in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. De vraag werd onder ogen gezien of het nog wel verantwoord is lid van deze kerken te blijven.
Voor zover niet strijdig met het besloten karakter van deze vergadering zullen we hetgeen aan de orde kwam aan onze lezers doorgeven.
Ook willen we aandacht geven aan de reacties op deze vergadering en wat daar passeerde of er mee verband houdt.

Hieronder volgt een artikel dat ds. S. de Marie schreef in het blad De Bazuin van De Gereformeerde Kerken (hersteld). We nemen het met toestemming in extenso over.

13-12-2014 Een besloten bijeenkomst 3

Hieronder volgt een aantal ingezondens in het Nederlands Dagblad die we samengevat weergeven.

29-11-2014 Een besloten bijeenkomst 2

Een eerste reactie op het gebeuren in Bunschoten vonden we in het kerkblad van de gereformeerde kerk (DGK) te Dalfsen. De schrijver is ds. E. Heres. We geven het hieronder in extenso weer.

29-11-2014 Een besloten bijeenkomst 1

Eén van de sprekers was ds. J.R. Visser te Dronten-Noord. We ontvingen zijn toespraak die we graag ter lezing aanbevelen.

.


Klik hier voor alle artikelen op werkenaaneenheid.nl over het Appel van Gereformeerde Kerk Blijven

Klik hier om de website te bezoeken van gereformeerdekerklbijven.nl

Laatst aangepast op donderdag 11 juni 2015 13:57  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]