Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Canadees interim rapport over relatie met negerende GKv & een Trojaans paard (M/V) - via weblog dr. W. Bredenhof

Canadees interim rapport over relatie met negerende GKv & een Trojaans paard (M/V) - via weblog dr. W. Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Negeren....................Trojan Horse with apple

Ds. Wes Bredenhof (Canadian Reformed Churches) schrijft dat onlangs een belangrijk rapport is verschenen van de door de Canadese synode benoemde subcommissie met de opdracht om relaties te onderhouden met o.a. de Nederlandse zusterkerken (GKv).

Onlangs is een belangrijk rapport verschenen van een door de synode van de Canadian Reformed Churches (CanRC) benoemde subcommissie met de opdracht om relaties te onderhouden met onze Nederlandse zusterkerken (en andere). Het rapport is hier online beschikbaar. Uit dit rapport is het vrij duidelijk dat de zorgen van de Canadian Reformed Churches niet serieus zijn genomen door de Gereformeerde Kerken in Nederland. De laatst gehouden synode van de CanRC heeft een brief gestuurd naar de synode te Ede van de GKv. De Nederlandse synode heeft veel specifieke bezwaren van onze synode niet behandeld. Het rapport stelt: "We kunnen alleen maar concluderen dat de Synode te Ede niet veel oprechte aandacht heeft besteed voor de ernstige zorgen die onze kerken hebben geuit". Verder wordt in het rapport aandacht besteed aan de gesprekken over de vrouw-in-het-ambt op de Synode te Ede. Terwijl het rapport dat voorstelde om de vrouw toe te laten tot het ambt niet werd aanvaard, werden de deuren daarvoor ook niet helemaal gesloten. Het rapport schrijft namelijk verder over het besluit van de Synode te Ede over de relatie met de Nederlands Gereformeerde kerken, kerken waar de vrouw in het ambt een uitgemaakte zaak is. Onze commissie zegt daarover:

Twee van de besluiten van de Synode Ede met betrekking tot de contacten met de NGK zijn als volg (onze vertaling):
  • te verklaren dat, als gevolg van de overeenkomst in de gesprekken over de hermeneutiek, de belemmering is weggenomen welke bestond vanwege het toelaten van de vrouw-in-het-ambt in de NGK;
  • het contact met de NGK te continueren en verder te gaan met de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid.
Wat deze besluiten duidelijk laten zien is dat de door de NGK gehanteerde hermeneutiek om alle kerkelijke ambten te openen voor de vrouwen in principe al is aanvaard als wettig door de Synode te Ede. Dus kunnen we zeggen dat de zaak van de vrouw-in-het-mbt al is binnengeslopen in de GKv via het "Paard van Troje" van besluiten betreffende de eenheidsgesprekken met de NGK.

 

Ds. Bredenhof concludeert dus: Wat de besluiten t.a.v. het contact met de NGK duidelijk laten zien is dat de hermeneutiek zoals die wordt gehanteerd in de NGK om alle kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen, in principe al is aanvaard als geldig door de Synode te Ede. Dus is de kwestie van de vrouw-in-het-ambt al aanvaard door de GKv via het "Trojaanse paard" van de besluiten met betrekking tot eenheidsgesprekken met de NGK. Detail van Het binnenhalen van het Trojaanse paard in Troje (1773) door Giovanni Domenico Tiepolo (1727 – 1804)

Ds.dr. Bredenhof eindigt zijn artikel met:

Het rapport besluit de paragraaf over de GKv op een subtiele manier, en merkt op dat dit alles niet veel goeds betekent voor onze relatie met hen. Inderdaad! En reden om te blijven bidden voor onze zusterkerken.

Aan het eind van het rapport is een heel korte samenvatting opgenomen van besprekingen met vertegenwoordigers van DGK en GKN. Het rapport is gemaakt door Rev. J. DeGelder, Rev. J. Moesker, Gerard Nordeman en Dr. C. VanDam

Vrije vertalingen: JT

Bron: yinkahdinay.wordpress.com 27-10-2014 Wes Bredenhof - CanRC Interim Report on Relations with Churches in the Netherlands

Een integrale vertaling van dit interim rapport is te vinden op eeninwaarheid.info: 01-11-2014 GS Ede Epiloog 02 – Canada Interimrapport

NB: Het artikel van dr. Bredenhof laat een foto zien (zie bovenaan dit artikel) van een negerende persoon. Het zal wijzen op de Synode van de GKv die buitenlandse vermaningen grotendeels heeft genegeerd.

Laatst aangepast op maandag 17 november 2014 14:22  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]