Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Dankbaarheid en teleurstelling over 'Afscheid' professor Douma - korte eerste reactie ds. E. Heres

Dankbaarheid en teleurstelling over 'Afscheid' professor Douma - korte eerste reactie ds. E. Heres

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Ds. E. Heres (DGK Dalfsen e.o.) schrijft in het laatste kerkblad van Dalfsen een korte eerste reactie op het afscheid van professor Douma van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Professor Douma en zijn vrouw zijn in een proces van leed en tranen er naar toe gegroeid de band met de vrijgemaakt gereformeerde kerken te verbreken. Het lukte hen niet meer om met behoud van bezwaren binnen de GKv te blijven. Heres spreekt naast dankbaarheid (zonder triomfantelijkheid) ook zijn teleurstelling uit. Tenslotte reageert hij op de beschuldiging van vermeend 'kerkisme' in De Gereformeerde Kerken (hersteld).

Dankbaar

  • "dat prof. Douma de christelijke moed heeft ontvangen om tot deze ingrijpende stap te komen."
  • dat de stap van prof. Douma en zijn vrouw een bemoediging is voor hen die zich eerder genoodzaakt zagen te breken met de GKV.
  • dat de analyse - dat het GKV-kerkverband in ernstig verval verkeert - van juist Douma vele GKV-ers tot ernstig nadenken moet brengen. Want niemand verdacht Douma van drijverij of radicalisme.

Teleurgesteld

over de wijze waarop de emeritus-hoogleraar ethiek tot zijn kerkelijke keuze komt:

  • het kerkverband van DGK wordt neergezet als een ‘radicale groepering’. Dit terwijl Douma op geen enkele wijze contact heeft gezocht met de (leden van de) kerkenraad van DGK Bergentheim/Bruchterveld (Hardenberg ligt in het ressort van deze gemeente).
  • Als Douma wederhoor had toegepast bij de kerkenraad van Bergentheim/Bruchterveld had hij kunnen vernemen dat het punt van 'de enige ware kerk' geen item is geweest bij de scheuring in Hardenberg in 2008.
  • "Douma schrijft: ‘De toon van deze nieuwe groep (bedoeld is GKN, E.H.), is duidelijk milder dan die van de DGK.’ Is dat een eerlijke taxatie van de hoogleraar? Hoe mild was de toon van hen die het in 2008 in Hardenberg aanstuurden op een schisma? Een gesprek met de kerkenraad van Bergentheim/Bruchterveld zou prof. Douma duidelijk kunnen maken dat men zich gewoon wil houden aan het geheel van de Schriftuurlijke belijdenis. Inclusief de artikelen over de kerk. Dat lijkt in onze tijd misschien wel radicaal. Maar dat is wat anders dan radicalistisch of kerkistisch."

Over het vermeend kerkisme schrijft ds. Heres:

Prof. Douma is er dankbaar voor dat hij al vroeg in zijn theologische arbeid het ‘kerkisme’ binnen de GKV bestreden heeft (Afscheid, pag. 42). De vraag daarbij is deze: is alles wat prof. Douma ‘kerkisme’ noemt ook in wérkelijkheid kerkisme? Zou het ook kunnen zijn dat het gewoon ging en gaat om het vasthouden aan de gereformeerde belijdenis, ook inzake de kerk?
Door de GKV worden vandaag banden aangeknoopt met de Raad van Kerken, wordt deelgenomen aan de Nationale Synode en worden besprekingen gevoerd met de PKN. Prof. Douma keert zich daartegen. Daar zijn we dankbaar voor. Feitelijk signaleert prof. Douma ook in dit boekje de ernst van de gevolgen van het verdwijnend kerkbesef.
Maar dat verdwijnende kerkbesef is niet uit de lucht komen vallen. Heeft prof. Douma er zelf niet aan meegewerkt dat het zicht op de kerk binnen de GKV veranderd is? Wat werd er op den duur negatief gesproken over de ‘vrijgemaakte kerkvisie’ en over ‘ware kerk ideologie’.

Heres besluit zijn artikel als volgt:

Het lijkt erop dat DGK nu hetzelfde lot treft. Weggezet als een ‘radicale groepering’ waar nog gesproken wordt over ‘de ware kerk’ en ‘de valse kerk’. Maar artikel 29 NGB behoort toch ook tot de belijdenis van prof. Douma en van de GKN? En zij zullen toch erkennen dat je ook vandaag moet vragen: Waar is de wettige kerkvergadering, waar Christus mij roept?
En als gelovige kinderen van God elkaar dan vinden op basis van de Schrift en de Schriftuurlijke belijdenis, dan zullen zij toch streven naar kerkelijke eenheid en elkaar niet wegzetten als ondeugdelijke ‘groeperingen’!

Ds. P. van Gurp heeft het artikel ongewijzigd overgenomen in De Bazuin nr. 37 d.d. 3 december 2014 en sluit af met:

Tot zo ver het artikel van ds. Heres. Het is teleurstellend dat prof. Douma niet op zijn minst een gesprek is aangegaan met De Gereformeerde Kerken alvorens zijn keus te bepalen inzake het ware kerkadres.
Maar we mogen wel de verwachting uitspreken dat hij alsnog zich ervoor zal inzetten om dat gesprek mogelijk te maken.

JT

Bron: gereformeerde-kerk-dalfsen.nl 21-11-2014 Hoofdartikel - ds. E. Heres - Professor Douma (pdf)

Het boek 'Afscheid' van dr. Jochem Douma is online te bestellen (€ 12,95) bij: boekhandel uitgeverij Heijink.

 

Laatst aangepast op donderdag 11 juni 2015 17:27  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]