Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 GKv en NGK Nijverdal vormen per 1 januari 2015 één gemeente

GKv en NGK Nijverdal vormen per 1 januari 2015 één gemeente

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De GKv en de NGK in Nijverdal vormen per 1 januari 2015 samen één gemeente met ongeveer 490 leden onder de naam Samenwerkingsgemeente ‘De Levensbron’. Bron: Tubantia.nl De hieraan verbonden predikanten zijn Rolf van Ommen (GKv) en Herman Scheffer (NGK). Daarmee is de derde samenwerkingsgemeente van NGK en GKv een feit. Predikant Rolf van Ommen (GKv) denkt dat er snel meer gemeenten zullen volgen. ‘Ik hoop dat dit een katalysator kan zijn.’ Bron: 10-01-2015 onderwegonline.nl. De GKv en NGK werken op 53 plaatsen samen. Daarmee is het aantal samenwerkingen op lokaal niveau de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld.

P.L. Storm - GKv ds. te Vroomshoop en mede ondertekenaar van het Appel aan de GS te Ede 2014 - schreef in het mei nummer 2007 van Nader Bekeken over "NGK en vrouw in het ambt - de stand van zaken" (blz. 157):

Divers
Samenvattend: de ruimte die de LV in 1995 resp. 2005 heeft gegeven voor vrouwelijke diakenen en ouderlingen, wordt langzaam maar zeker door de gemeenten benut. Toch zal het feit dat er ook veel gemeenten zijn die van die vrijheid geen gebruik maken (vanwege eigen bezwaren of de relatie met GKV of CGK), nog lange tijd tot een divers landelijk beeld leiden.

Het beeld is ondertussen aan te vullen met de komst van ook een eerste vrouwelijke predikant: ds. Jeannette Westerkamp.
Het is bij elkaar het beeld van een kerkgenootschap dat t.a.v. de vrouw in het ambt het ‘point of no return’ al ver gepasseerd is. Wie met deze kerken kerkelijk één wil worden, zal dan moeten kiezen tussen dat accepteren, of minstens gedogen of anders erin meegaan.
Ik hoop dat we voor alle drie behoed zullen worden.

Op dezelfde pagina in een volgend artikel schrijft ds. Storm:

Wanneer (wat de meerderheid van onze Deputaten Kerkelijke Eenheid betreft) onze kerken tot de conclusie moeten gaan komen dat op het punt van de binding aan de belijdenis er geen verhindering meer is om de weg naar kerkelijke eenheid in te slaan, geldt dat dan ook voor wat we over de kerk belijden? Niet dus, wat Biewenga betreft. Kerkelijke eenheid is pas in het vizier wanneer onze kerken met Wierenga e.a. mee op dit punt de belijdenis opgeven. Ook daarvan geldt (zie vorige stukje Persrevue): ik hoop dat we ervoor behoed zullen worden.

Peter Wierenga (GKv) had namelijk de belijdenis over de kerk (NGB art. 27-29) als ‘een hardnekkige, oude kerktheorie’ neergezet.  Ds. Biewenga (NGK) schreef dat hij het inhoudelijk van harte eens was met Peter Wierenga, maar vroeg zich tegelijk af wat een Peter Wierenga recht en reden gaf om zichzelf nog Vrijgemaakt te noemen, als hij tegelijk een van de belangrijkste bestaansgronden van die kerken onderuit haalde. (Peter Wierenga was toen directeur van het Centrum voor Evangelisatie te Zwolle, dat functioneert onder het Deputaatschap Toerusting evangeliserende gemeente (DTeg).)

Laatst aangepast op zaterdag 24 januari 2015 16:15  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]