Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Bijeenkomst in "De Vijverhoeve" do. 26 mrt a.s. om te denken en spreken over de verwarrende kerkelijke ontwikkelingen in Nederland met spreker ds. J.R. Visser

Bijeenkomst in "De Vijverhoeve" do. 26 mrt a.s. om te denken en spreken over de verwarrende kerkelijke ontwikkelingen in Nederland met spreker ds. J.R. Visser

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Datum: donderdag, 26 maart 2015 (dus NIET vrijdag 13 maart zoals eerder is aangekondigd)
Tijd: 20:00 uur (v.a. 19:30 koffie)
Locatie:  Partycentrum De Vijverhoeve, Noordelijke Ruitenweg 12, 8035 RK Zwolle Klik hier voor de google-maps-lokatie Partycentrum De Vijverhoeve, Noordelijke Ruitenweg 12, 8035 RK Zwolle.
Spreker: GKv ds. J.R. Visser over:

  • Geestelijke leiding in de prediking

Audio opname van ongeveer dezelfde lezing, maar dan in Dronten: beluisteren (mp3).

 


Op donderdag 26 maart hebben ongeveer 300 aanwezigen in de Vijverhoeve in Zwolle geluisterd naar een leerzame en opbouwende lezing van ds. J.R. Visser.

 

Onder het thema: ‘GEESTELIJKE LEIDING IN DE PREDIKING’ besprak ds. Visser de volgende punten

  1. Geestelijk leiding in de prediking vraagt om een prediking met gezag.
  2. Geestelijke leiding in de prediking vraagt om een eigentijdse prediking!
  3. Geestelijke leiding in de prediking vraagt om volle aandacht voor de Drie-enige God en Zijn werk.
  4. Geestelijke leiding in de prediking vraagt om een prediking die onderscheidenlijk is.
  5. Geestelijke leiding geven in de prediking vraagt om ontzag voor de HERE en het met je hart aanvaarden van de Bijbel als het gezaghebbende woord van God. Dat vraagt om een prediker die authentiek is. Iemand bij wie het Woord dat hij verkondigt eerst door hem gegaan is.
  6. Geestelijke leiding in de prediking vraagt in onze tijd om veel aandacht voor ethiek.

Helaas is de geluidopname mislukt zodat deze niet via de site van de studiegroep te beluisteren is. Ds. Visser heeft ongeveer de zelfde lezing gehouden op 8 april in Dronten. Die opname kunt u wel beluisteren (mp3).

Bron: www.studiegroepmiddennederland.nl - Lezing ds. J.R. Visser op 26 maart in de Vijverhoeve

De uitnodiging van de werkgroep "Kop van Overijssel e.o.":

De uitnodiging van de werkgroep kerkelijke ontwikkelingen ”Kop van Overijssel e.o.”:


Op DV  donderdag 26 maart a.s. is er in partycentrum “De Vijverhoeve” een bijeenkomst om samen na te denken en te spreken over de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland.

Het doel van de avond is van gedachten te wisselen over de vraag wat we als broeders en zusters, in de huidige verwarrende kerkelijke situatie, voor elkaar kunnen betekenen.

Ds. J.R. Visser, predikant van de GKv Dronten-Noord houdt een lezing onder de titel:

“Geestelijke leiding in de prediking”

Er is ruime gelegenheid voor gesprek en het stellen van vragen.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie.
Voor de bestrijding van de kosten is er een collecte.
De locatie is Partycentrum De Vijverhoeve, Noordelijke Ruitenweg 12, 8035 RK Zwolle
De avond, onder leiding van Joh. de Leeuw (GKN), is een initiatief van de werkgroep kerkelijke ontwikkelingen ”Kop van Overijssel e.o.”

Contactpersoon:
T. van Zwolle (GKN)
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op maandag 24 augustus 2015 10:11  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]