Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Boekbespreking "Gebleven en meegegaan" van dr. H.J.C.C.J. Wilschut door dr. J. Douma

Boekbespreking "Gebleven en meegegaan" van dr. H.J.C.C.J. Wilschut door dr. J. Douma

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Op 15 mei 2015 publiceerde dr. Jochem Douma een boekbespreking n.a.v. dr. H.J.C.C.J. Wilschut: Gebleven en meegegaan.

Gebleven en meegegaan van dr HJCCJ Wilschut

De aanleiding om dit boek te bespreken:

Zijn vertrek naar de PKN was voor mij een volkomen verrassing. Op 1 november 2013 nam Wilschut afscheid van onze website. De mogelijkheid van vertrek naar de PKN was in onze kring nooit aan de orde gesteld.

(...)

Intussen heeft Wilschut vrij uitvoerig rekenschap gegeven van zijn overstap naar de PKN. Dat is voor mij de reden om alsnog aandacht te geven aan zijn beslissing in 2013.

Dan volgt de inhoudelijke bespreking onder de kopjes:

  • Wat zeggen gereformeerde belijders over de kerk als ‘hun eigen huis’?
  • Onhoudbare argumenten
  • Waar het Woord is, is de kerk
  • Verzachtende woorden
  • Waarom kritiek op de (moderne) Nationale Synode?
  • Een hard woord
  • Slot

We citeren volledig vanaf Een hard woord:

Een hard woord

Ik wil ook nog op een hard woord van Wilschut wijzen. Hij schrijft op pag. 117v:

‘Pas wanneer een kerkelijke gemeenschap als de kerk de grondslagen van het christelijk geloof loochent en trouwe belijders/predikers van het Woord uitwerpt en dwingt om aan goddeloosheid mee te doen, kan heel deze gemeenschap als een valse kerk conform artikel 29 (NGB) aangewezen worden. Niet eerder doet zich voor gereformeerde belijders/predikers en plaatselijke gemeenten de noodzaak voor om zich van een kerkelijke gemeenschap af te scheiden.’

Deze conclusie is duidelijk op anderen gericht en blijkbaar niet op Wilschut zelf. Want hij behoorde toch ook tot een kerkelijke gemeenschap (GKv)? Hij werd als trouwe belijder/predikant toch niet uit de GKv geworpen? Moest hij met goddeloosheid meedoen? Ik zelf ben ook uit de GKv vertrokken, maar niet omdat mij overkomen was wat Wilschut nodig vindt om met een kerkelijke gemeenschap te kunnen breken! Ik zwicht nl. niet voor het dilemma: óf ware óf valse kerk. Ik ben vertrokken toen ik het vervalproces in de GKv onomkeerbaar vond. Ik kon zoveel bezwaren uiten als ik wilde, maar gehoor vond ik niet meer. Deze kerk heeft het spreken van profetische woorden en antwoorden verleerd. Zij is oecumenisch geworden, waait met de winden mee, en gaat in een richting die geen weerstand meer zal bieden, ook niet tegen de PKN.  Vrijgemaakte synodes wenden zich niet meer af, maar keren hun gezicht toe naar wat modern heet. Plaatselijke kerken doen wat zij willen, met of zonder nieuwe kerkenorde. En de synodes passen zich wel aan.
Voor mij is niet beslissend: ware of valse kerk, uitwerpen of niet, meedoen aan goddeloosheid of niet, maar: gereformeerde kerk zijn of niet.
Voor Wilschut gold m.i. precies hetzelfde. Ik kan begrijpen dat hij vertrok. Ik begrijp niet waarom hij naar de PKN is uitgeweken.
De uitspraak die ik hierboven van Wilschut citeer lijk mij een hard woord om anderen te bestraffen en niet om zichzelf een spiegel voor te houden. Wilschut treedt een kerk binnen die in haar totaliteit niet meer gereformeerd is. Ik ben zelfs zo vrij er niet meer het predicaat ‘ware kerk’ aan te verbinden.

Slot

Daarmee ben ik ook aan het slot van mijn bespreking gekomen. Het doet mij verdriet dat mijn gereformeerde broeder de stap gezet heeft naar de PKN. Ik ben het van harte eens met zijn uitspraak op pag. 138: We hebben elkaar zo hard nodig om heden ten dage gereformeerd te blijven!
Wij waren bij elkaar en zagen de GKv als gereformeerde kerken een puinhoop worden. Wij hadden bij elkaar kunnen blijven om mee te werken aan het verzamelen van velen die nu naar alle kanten uitzwermen.
Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht: de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap, die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834. Een gemeenschap die – hoe gedecimeerd ook – in geloof en hoop de lijn wil doortrekken. Tot zegen voor de broederschap in en buiten ons land.

Naar mijn overtuiging ligt hier onze blijvende opdracht:
de verstrooiden weer samenbinden tot een kerkelijke gemeenschap,
die dankbaar terugkijkt op haar geschiedenis vanaf 1834.
Een gemeenschap die – hoe gedecimeerd ook –
in geloof en hoop de lijn wil doortrekken.
Tot zegen voor de broederschap in en buiten ons land.

Bron: jochemdouma.nl Dr. Jochem Douma - Boekbespreking 2. N.a.v. dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Gebleven en meegegaan. Uitgave Royal Jongbloed, Heerenveen 2015, 162 pag. Prijs € 15,95.


Zie ook:

refdag.nl 23-02-2015 Maarten Stolt - Waarom ze in de kerk bleven

„De Protestantse Kerk in Nederland als geheel is een valse kerk, al zijn ook daar gemeenten van de Heere.” Dat was de opvatting van dr. H. J. C. C. J. Wilschut, jarenlang predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Totdat hij onderzoek ging doen naar kerkelijke afscheiding. Nu is hij zelf lid van de Protestantse Kerk.

Nader Bekeken april 2015 Aryjan Hendriks over Gebleven en meegegaan (nog niet online gepubliceerd)

werkenaaneenheid.nl 05-11-2013 Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus

werkenaaneenheid.nl 21-11-2013 Reactie ds. Wilschut op explosie reacties over zijn overgang naar de PKN .

Laatst aangepast op donderdag 06 augustus 2015 09:02  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]