Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Leren van de geschiedenis

Leren van de geschiedenis

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 
Inhoudsopgave
Leren van de geschiedenis
Wat is belangrijk?
Zelfverloochening, subjectivisme en de bijbel kent maar 1 kerk
Dynamisch spreken over de kerk
Achterblijvers na de vereniging
Alle pagina's

Hieronder komen literatuurverwijzingen en overige opvallende zaken uit de geschiedenis van de gereformeerde kerken.

1. H.J.J. Feenstra e.a. '1892 Wat, wie en wat nu?' 1992
2. Dr. J.J.C. Dee K. Schilder oecumenicus 1995
3. C.G. Bos Kerkelijke eenheid: geen illusie! 1985

Hebben de kerken der Afscheiding in haar 'crisis der jeugd', toen heel deze reformatorische beweging in ruzie leek onder te gaan, de lasten van dit individualisme, van deze conventikel-mentaliteit niet loodzwaar gevoeld? De hervormd-genootschappelijke 'hoogkerkelijkheid' werd met haar tolerantie voor de dwaling door de mannen van de Afscheiding volkomen terecht teruggewezen. Maar wie kon in die eerste turbulente jaren in de woekering van de 'laagkerkelijkheid', nog het reformatorische spoor vinden? (1. p. 40)

Uit de aard der zaak was de horizon van de meeste van deze mensen heel beperkt. Ook wie aan de Afgescheidenen wel-gezind is zoals Groen, kan zich de klacht van bekrompenheid wel voorstellen. En 45 jaar later, in 1881, klaagt Herman Bavinck tegenover een studievriend uit Leiden over enghartigheid en bekrompenheid - "en het ergste is dat dat nog voor vroomheid geldt". In onderlinge twisten uitte die bekrompenheid zich en de twisten werden er uitzichtloos door en gaven aan die enghartigheid nog weer nieuw voedsel. (1. p. 29)

Gispen (van de Afgescheidenen) was diep overtuigd van het goed recht der Afscheiding. Maar hij was alles behalve een bekrompen partijganger. Hij leefde naar wat hij zelf in 1885 schreef: "een vaste overtuiging en een ruim hart" sluiten elkaar niet uit. (1. p. 26)

De mannen van de Doleantie hadden de bestaande Afscheiding van de Hervormde Kerk OF doodgezwegen OF veroordeeld. Kuyper had de Afscheiding prematuur genoemd, een "te vroeg gegrepen vrucht". Eigenlijk wilden de dolerenden van geen afscheiding weten. Zij volgden welbewust een andere weg. Afsnijding was het parool. Een doorsnijden van de band uitsluitend met de hi√ęrarchische besturen. En zij stichtten dolerende kerken ook daar, waar reeds lang afgescheiden kerken bestonden. (1. p. 8)

Lindeboom en de zijnen (van de afscheiding - 1834) betoogden, dat het de rechte eenheid alleen maar zou dienen, wanner de broeders van de Doleantie zich voegden bij de kerk der Afscheiding. DAAR had de Here immers zijn volk vergaderd? Ieder was geroepen zich daarbij te voegen. Ieder ! Ook als men uit een heel ander cultureel, sociaal of wetenschappelijk milieu kwam.
Maar in plaats van zich te voegen bij -, gingen de Dolerenden metterdaad zo ver in hun pretentie, dat zij zelfs daar 'de reformatie der kerk' 'ter hand namen', waar reeds een christelijke gereformeerde kerk was. Dat mocht dan volgens het beginsel van de Doleantie zijn, het was niet anders, zo was de grief van de Christelijke Gereformeerde broeders, dan het stichten van een tegenkerk en daarom een wezenlijke belemmering op de weg naar de eenheid.
Wie had het gelijk aan zijn zijde? Daar is nu, na honderd jaar, nog een lange discussie over te houden!
(1. p. 38)

 Laatst aangepast op woensdag 21 augustus 2013 13:51  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]