Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over de DGK Een zeer bemoedigende toespraak vanuit Australië voor DGK maar met Abbotsford als mogelijke belemmering voor zusterkerkrelatie

Een zeer bemoedigende toespraak vanuit Australië voor DGK maar met Abbotsford als mogelijke belemmering voor zusterkerkrelatie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

De Australische Gereformeerde Kerken (FRCA: Free Reformed Churches of Australia) hebben DGK (De Gereformeerde Kerken (hersteld)) uitgenodigd om hun Synode bij te wonen als gewaardeerde gast zonder enige privileges (niet bevoegd om te adviseren, etc.). DGK hebben deze uitnodiging aanvaard en br. A. van der Net afgevaardigd. Nadat Van der Net de afgevaardigde synodeleden had toegesproken reageerde FRCA ds. P.K.A. de Boer daarop met de volgende toespraak d.d. 29 juni 2015 (vertaling JT):

Broeder Vander Net,

Bedankt voor uw aanwezigheid met ons en voor de groeten die u doorgaf van uw kerken. We zijn verbaasd over uw geduld en het geduld van uw kerken. Het is niet alleen dat we u zien zitten en luisteren naar wat er gebeurt onder ons tijdens deze Synode; maar tijdens hoeveel Synodes heeft dat al plaatsgevonden? U zit hier als een welkome en gewaardeerde gast zonder enige advies privileges of iets dergelijks. U realiseert zich dat het al geruime tijd geleden is dat uw kerken als eerste ons een brief stuurden met het verzoek om u als wettige voortzetting te erkennen van Christus' kerken in Nederland. Toen dit verzoek kwam, hebben we een definitief besluit uitgesteld terwijl we onze zusterkerken in Nederland onderzochten en aanspraken op vergelijkbare zorgen waarvoor u zich gedwongen voelde om hen te verlaten. U bent er goed van op de hoogte dat we deze zusterkerken hebben aangespoord en gewaarschuwd, maar tot nu toe vergeefs. Zoals u kunt getuigen op deze Synode, blijven we nog steeds alert op wat er onder hen gebeurt terwijl we tot de verdrietige conclusie komen dat onze relaties niet stand kunnen houden op de huidige wijze. Onze relatie met de GKv is nu opgeschort. We hopen en bidden nog steeds dat de Heere een veranderd hart en koers wil geven onder hen.

Ondertussen hebben we contact gehouden met het verband van kerken dat u heeft gezonden als deputaat. Ons contact met u is niet veranderd omdat we nog steeds bezig zijn met onze zusterkerken in Nederland. Ondertussen begrijpen we dat u hebt besloten dat relaties niet kunnen worden uitgebreid terwijl we een zusterkerkrelatie onderhouden met de GKv. We weten niet of het besluit van deze Synode betekent dat wat u hebt besloten in dit verband zult heroverwegen. We zullen moeten afwachten of de Synode van uw kerken verdere aandacht zal geven aan deze zaak. Echter, zolang uw huidig besluit er ligt, is er geen duidelijk doel of mogelijkheid voor ons om de relaties met uw kerken uit te breiden.

U hebt gelijk dat, in het licht van onze betrekkingen met de Canadian Reformed Churches, we uw besluit betreffende de Liberated Reformed Church of Abbotsford een mogelijke belemmering vinden. Terwijl we nauwe betrekkingen blijven onderhouden met de Canadese Kerken, komt uw beslissing om de LRC te erkennen over als het tegenovergestelde van wat de Heere ons leert over kerkelijke eenheid. We begrijpen dat het vooral in deze context moet worden gezien dat u uw besluit verdedigt dat uw kerken hebben genomen en bevestigd op uw onlangs gehouden Synode. Omdat onze Synode geen verdere besluiten heeft genomen in deze zaak, kan er verder niets meer over worden gezegd behalve te benadrukken dat het onze oprechte wens is en blijft om te luisteren hoe de Heere ons leert als kerken samengevoegd te worden als de ene kudde van onze Here Jezus Christus.

Het is om deze reden dat we ook dankbaar zijn om te horen dat uw Synode heeft besloten om het initiatief te nemen om gesprekken aan te gaan met de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) omdat we geen reden zien waarom zij die het noodzakelijk hebben geacht om de GKv te verlaten apart moeten blijven staan van elkaar. We blijven u aansporen om alles in het werk te stellen om tot vereniging te komen op het bekende fundament van de Schriften zoals nagesproken in de Belijdenissen. Bovendien worden we bemoedigd om te horen hoe u mogelijkheden benut om leden die in de GKv blijven te helpen in hun worsteling met dezelfde redenen waarom u bent vertrokken. Kortom, we zien om naar iedereen in Nederland die de Heere kent en oprecht Zijn Naam belijdt om te worden verenigd als Zijn volk. Vooral in een periode van toenemende secularisatie is het belangrijk voor ons met een waar geloof om zo veel mogelijk bij elkaar te blijven als kinderen van de Heere op het ene fundament van het ware geloof.

Zoals wij, dat wil zeggen, als afgevaardigden hebben gerapporteerd aan deze Synode, herkennen we een sterk verlangen onder u om trouw te blijven aan de Heere en wat Hij leert in Zijn Woord. Broeders, we bidden voor u en uw kerken; dat de Heere u moge vasthouden op de weg van waarheid en leven die u duidelijk wenst te volgen. We bidden dat, in deze tijd van kerkelijke onrust in Nederland, de Heere u wil vasthouden en behouden op de weg van de waarheid. Zoals onder ons allen hier in Australie en daar in Nederland blijven we worstelen met zwakheden, en kijken we naar de Heere voor de troost van vergeving en verzoening. Laat me afsluiten met de woorden van 1 Johannes 3:18-24

18 Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

19 En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen.

20 Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.

21 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;

22 * en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

23 * En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, * en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.

24 * En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

Een zeer bemoedigende toespraak, alhoewel er ook wordt gesproken van een mogelijke belemmering om de relatie uit te breiden: namelijk de zusterkerkrelatie die DGK hebben met een van de Canadese Gereformeerde Kerken afgescheiden kerk: de Liberated Reformed Church of Abbotsford. Dit terwijl de Gereformeerde Kerken in Australië een nauwe zusterkerkrelatie onderhouden met de Canadese Gereformeerde Kerken. Misschien gaan we over Abbotsford te zijner tijd nog een apart artikel schrijven, bij voorkeur met mogelijke oplossingsrichtingen.

JT

Bronnen:

frca.org.au - (PDF:) 1S. Address by Rev PKA de Boer, in response to the address of the Reformed Churches in the Netherlands (restored) (RCN(r))
Monday 29th June 2015, Acts Article 98 (posted 09-07-2015)

Zie ook de toespraak van DGK br. A. van der Net:

frca.org.au - (PDF:) 1R. Address by Br A van der Net, on behalf of the Reformed Churches in the Netherlands (restored) (RCN(r))
Monday 29th June 2015, Acts Article 97 (posted 04-07-2015)

Overige links:

Concept acta en alle toespraken gehouden op FRCA Synod Baldivis 2015

PDF: FRCA Report Deputies for Sister Church Relations Synod Baldivis 2015 o.a.

 • pag 64-89 - 2.4 Reformed Churches in Netherlands restored (DGK) / Reformed Churches Netherlands (GKN)
 • - pag 69 - 22-03-2014 DGK and GKN report Appendix One: Minutes of Meeting (recorded by br. A. Van der Net of the DGK)
 • - pag 77 - 24-03-2014 DGK and GKN report Appendix Two: Report of the meeting of the delegates of the Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) and the deputies of the Free Reformed Churches of Australia (FRCA) held on Monday 24 March 2014 in the Church building Elim at Ede. (as recorded by br J.M van Wijk)
 • - pag 80 - DGK and GKN report Appendix Three Canadian Reformed Churches INTERIM REPORT SUBCOMMITTEE FOR RELATIONS WITH CHURCHES IN THE NETHERLANDS
 • pag 90 - 2.5 Reformed Churches in the Netherlands (RCN)

Alle deputaten rapporten FRCA Synod Baldivis 2015

PDF: DGK Rapport Deputaten voor betrekkingen buitenlandse kerken Groningen 2014 o.a. met

 • pag 115-125 Bijlage 22: Onderzoeksrapport Westminster Standards (minderheidsrapport) W.J. Heeringa
 • pag 79-114 Bijlage 21: Onderzoeksrapport Westminster Standards (meerderheidsrapport) J. Houweling, S. de Marie, A. van der Net, R.B. Sikkens
 • pag 5 - 4.1.1. THE LIBERATED REFORMED CHURCH TE ABBOTSFORD (LRCA)
 • pag 7 - 4.1.2. THE CANADIAN REFORMED CHURCHES IN CANADA (CANRC).
 • pag 14 - 4.2 AUSTRALIË (FRCA)
 • pag 15 - 4.3 ZUID-AFRIKA (VGKSA)
 • pag 31 Bijlage 6a: brief dd. 13 maart 2013 van deputaten DGK aan GS Carman (CanRC)
 • pag 41 Bijlage 6b: Nederlandse vertaling brief dd. 13 maart 2013 (bijlage 6a) - Aan de Generale Synode te Carman 2013 van de Canadian and American Reformed
  Churches;
 • pag 53 Bijlage 8: notulen dd. 22 februari 2014 vergadering deputaten DGK en VGKSA
 • pag 24 Bijlage 2: concept-regels voor correspondentie met zusterkerken

The Website of the Liberated Reformed Church at Abbotsford

The website of the Free Reformed Churches of Australia

De website van De Gereformeerde Kerken (hersteld)

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 22:09  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]