Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Ds. Rob Visser: terecht besluit opschorting zusterkerkrelatie GKv door Australië

Ds. Rob Visser: terecht besluit opschorting zusterkerkrelatie GKv door Australië

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 21
LaagsteHoogste 

GKv ds. J.R. Visser schrijft - in een vakantiemijmering - over het besluit van de Australische Gereformeerde Kerken1 dat zij de zusterkerkrelatie met de GKv2 hebben opgeschort. Wat betekent dat voor hen persoonlijk?

Dat betekent dat als wij bij onze kinderen en  kleinkinderen in Armadale zijn wij niet met een attest uit eigen gemeente in Nederland  samen met hen het avondmaal kunnen vieren. Er moet eerst een gesprek met de kerkenraad in Australië plaatsvinden en die beslist of we het avondmaal mogen meevieren. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik niet in Australië als predikant meer mag voorgaan in een eredienst. De kans was al klein dat ik het zou doen vanwege mijn gebrekkige Engels maar toch.  Zo’n besluit raakt je. Zeker als uit contacten die je hebt, blijkt dat in de komende jaren meer buitenlandse zusterkerken waarschijnlijk zo’n besluit zullen nemen.

En wat vindt hij van dat besluit?

"Het raakt me diep maar ik kan niet anders zeggen dan dat het een terecht besluit is. Een besluit dat ons in Nederland tot bezinning zou moeten brengen."

En waarom is dat besluit terecht?

De diepste gronden daarvan zijn dat ik bij de Australische broeders echte liefde zie.  Je hoeft het niet met alle bezwaren helemaal eens te zijn maar toch zien ze heel goed dat wij  in Nederland bezig zijn de Bijbel aan te passen aan de geest van de tijd. Ik zie en voel  een diepe liefde bij deze kerken. Ze redeneren niet vanuit de gedachte: “Ben ik mijn broeders hoeder?”  Nee, ze zijn in liefde bezorgd om de kerken in Nederland waar ze uit voortgekomen zijn.

Maar lopen ze daar in Australië niet een beetje geïsoleerd achter in de tijd?

Ik erger mij er echt aan als mensen dan wat neerbuigend doen over deze kerken. Dat lees je dan ook in het Nederlands Dagblad. Ach die vrije gereformeerden in Australië zijn een wat geïsoleerde groep. Het zijn ook vooral emigranten. Ze zijn nogal dogmatisch en kijken daarom niet meer als mensen van ons tijd naar de situatie. Dit soort gedachten en gevoelens is niets anders dan hoogmoed. Een soort superioriteitsgevoel dat ik haat. Wij zouden het allemaal zo goed weten. Wij in Nederland. Laten we daar toch eens mee ophouden en heel eenvoudig buigen voor wat de HERE, de God van alle tijden ons zegt in Zijn onfeilbare Woord: de Bijbel.

En ds. Visser wijst vervolgens in zijn artikel op Hosea 9:

Als ik zo mijmer moet ik ook denken aan wat we bij ons dagelijkse Bijbellezen als gezin pas in Hosea 9 lazen. Het trof me op dat moment diep:

“Jullie zeggen: ‘Die profeet is gek! Die ziener heeft zijn verstand verloren!’ Ja, dankzij al jullie zonden en vijandigheid. De profeet die in dienst van God waakt over Efraïm, vindt  op al zijn wegen hinderlagen en stuit tot in het huis van zijn God op vijandigheid.  Ze zijn diep gezonken, zoals destijds in Gibea. Nu zal de HEER hun wandaden in rekening brengen en hun zonden bestraffen.”

Vs 7-9

En dat geeft ds. Visser ook weer moed om te verkondigen wat God Zelf zegt zonder iets achter te houden om de lieve vrede. Die moed is nodig:

Zeker als je bij jezelf ziet dat je aan het einde van het seizoen steeds meer de verzoeking voelde om sommige dingen maar niet te zeggen die toch echt nodig zijn en in de tekst staan waar je over preekt. Je hebt geen zin in gedoe en zoekt rust. Dan is het zo goed als je weer tot rust komt en de HERE weer moed geeft om te verkondigen wat Hij zegt en niets te willen achterhouden. Het echte volle evangelie. Dank u HERE dat u zo bemoedigt.

Bron: evangelie-voor-elke-dag.nl ds. Rob Visser 24-07-2015 Vakantiemijmering 24 juli 2015

Noten

1De Australische Gereformeerde Kerken: The Free Reformed Churches of Australia (FRCA)

2GKv: Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)


Zie ook

werkenaaneenheid.nl 01-07-2015 Wat heeft de Australische Synode nu precies besloten over de schorsing van de zusterkerkrelatie met de GKv?

bderoos.wordpress.com 14-08-2015 Hoogmoed of ootmoed

Dominee Visser is blij met broeders “die met liefde vanuit de liefde voor de HERE en Zijn Woord hun stem verheffen. Laten we dat niet hoogmoedig afdoen maar bij een open Bijbel luisteren. Om te buigen voor de HERE”[2].

Met dominee Visser ben ik het op dit punt van harte eens.

Christenen, en zeker ook Gereformeerden, moeten ervoor oppassen om parmantig te worden. We kunnen niet zonder meer zeggen dat onze uitleg van Gods Woord de juiste is. Bij de uitleg van de Bijbel mogen we er altijd van uitgaan dat de Heilige Schrift zichzelf uitlegt. Dat betekent dus dat we, bij alle argumentatie van ons denken en doen, Gods Woord open moeten leggen.

(...)

In kringen van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) wordt ongetwijfeld gezegd: dat gebed uit de vorige zin bidden wij ook regelmatig. Wij willen ook met de Here leven.
Dat wil ik best geloven.
Er is ook niemand die in andermans brein kan kijken. We kunnen niet zien wat er in de harten van anderen leeft.
Maar de Bijbel is er duidelijk over dat er heel wat mensen zijn die voor de schijn de Here dienen.

(...)

De GKv krijgen van veel kanten waarschuwingen en aanmaningen. Maar als ik het goed zie, zeggen veel reacties op die alarmsignalen en berispingen niet veel meer dan:
* onze omstandigheden wijken nogal af van die van de rest van de wereld
* dat begrijpt men nu nog niet zo goed, maar uiteindelijk zal het licht doorbreken
* met ons is weinig aan de hand; wij zijn kerken in de westerse wereld van de eenentwintigste eeuw, en dat moet ook.
Zulk een reactie is in onze woelige wereld naïef. En onwelwillend, bovendien.
Het is hoog tijd voor zelfbeproeving. En voor bekering, tevens.

In 1 Johannes 4 kunnen we lezen: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”[7].
Elke geest kan op twee manieren geïnspireerd worden: door God of door satan[8].
De kerk staat midden in een antithetische wereld.
Als die tegenstelling vervaagt seculariseert de kerk in snel tempo.

Laatst aangepast op maandag 14 maart 2016 13:14  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]