Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Boekaankondiging: DE HERE SPREEKT ONS AAN - een hartenkreet - Ds Rob Visser

Boekaankondiging: DE HERE SPREEKT ONS AAN - een hartenkreet - Ds Rob Visser

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 13
LaagsteHoogste 

GKv ds. Rob Visser heeft het afgelopen jaar een boek geschreven over iets dat hem na aan het hart ligt. Het is een soort hartenkreet geworden van ds. Visser:

 • in de kerkelijke situatie zoals we die nu beleven;
 • in een tijd, dat mensen die zeggen dat ze de Bijbel als het Woord van God zien, lang niet altijd betekent dat de Bijbel als de bron en norm voor ons leven in de 21e eeuw  aanvaard wordt;
 • omdat de-Bijbel-lezen in onze tijd volgens velen een heel ingewikkeld iets is geworden. De Bijbel wordt op deze manier aan de gewone gelovigen ontnomen als het duidelijke Woord van hun hemelse Vader.

Het gaat op positieve wijze over wat het betekent dat de Bijbel het Woord van God is. Het is geen wetenschappelijke of uitputtende verhandeling, maar zo geschreven dat ieder het kan begrijpen.

Dit boek, met ongeveer 150 bladzijden, is verschenen op 12 september 2015.
De prijs van het boek wordt € 12,50 (inclusief verzendkosten).

Wie dit boek graag wil ontvangen kan een mailtje sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. (of een bericht via Facebook van Rob Visser).


Zie voor de inleiding en het eerste hoofdstuk (ongecorrigeerde versie) van 'DE HERE SPREEKT ONS AAN' op de website evangelie-voor-elke-dag.nl van ds. Visser: DE HERE SPREEKT ONS AAN!

Ds. Visser schrijft in de inleiding dat hij dit boek heeft opgedragen aan zijn overleden vriend en collega Hendrik Hefer. Deze Zuid-Afrikaanse collega heeft zijn leven gewijd aan het uitdragen van de boodschap dat de HERE en Zijn Woord betrouwbaar is.

De inhoudsopgave van 'DE HERE SPREEKT ONS AAN':

 • Inleiding - Aanleiding - citaat:
  Dit boek is een soort hartenkreet geworden. Een hartenkreet in de kerkelijke situatie zoals we die nu beleven.
  Een hartenkreet in een tijd dat in ons land en ook in de kerken al meer vragen bij de Bijbel gesteld worden. Ook door mensen die zeggen dat ze de Bijbel als het Woord van God zien. Als je met elkaar doorpraat blijken deze woorden lang niet altijd te betekenen dat de Bijbel als de bron en norm voor ons leven in de 21e eeuw  aanvaard wordt.
  Voorbeelden daarvan zijn het rapport dat gediend heeft op de synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op de synode van Ede over de vrouw in het ambt. Een ander voorbeeld is het rapport dat enkele dagen geleden gepresenteerd is in de Nederlands  Gereformeerde Kerken over de vraag of mensen die in een homoseksuele relatie van liefde en trouw leven ook ouderling of diaken kunnen zijn. Een overeenkomst tussen deze twee rapporten is dat gezegd wordt dat als je alleen naar de Bijbel luistert het niet kan. Toch is de conclusie om het wel te doen omdat de normen in onze tijd nu eenmaal anders zijn.

  (...)

  De Bijbel lezen is in onze tijd volgens velen een heel ingewikkeld iets geworden. De Bijbel wordt op deze manier aan de gewone gelovigen ontnomen als het duidelijke Woord van hun hemelse Vader.
  De invloed van dit soort redeneringen is groot. Het leidt er op termijn toe dat velen niet meer weten wat je eigenlijk met de Bijbel moet. Wat stelt het geloof in Jezus Christus eigenlijk nog voor. We hebben een zelfde soort beweging gezien in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. In andere kerken. Wat zijn de gevolgen daarvan groot geweest! Wat een ontkerkelijking. De Bijbel kwam onder het stof te liggen en volgende generaties kennen de inhoud van het evangelie helemaal niet meer.
 1. GODS PERSOONLIJKE WOORD
 2. WAT IS HET WOORD VAN GOD?
 3. GODS  ONFEILBARE  WOORD
 4. DE BIJBEL IS GODS GETUIGENIS
 5. WEES VERSTANDIG!
 6. MAAR MIJN GEVOEL DAN?
 7. MAAR DE GEEST VAN DE TIJD DAN?
 8. BIJBEL EN GESCHIEDENIS
 9. FUNDERINGSDENKEN
 10. GODS WOORD  IS DUIDELIJK
 11. BIJBEL NODIG EN GENOEG
 12. HET GETUIGENIS VAN DE HEILIGE GEEST
 13. SAMENSTELLING VAN DE BIJBEL
 14. HET WOORD VAN GOD HEEFT KRACHT
 15. HET WOORD VAN GOD MAAKT ZIN
 16. GODS STEM EN ANDERE STEMMEN
 17. LIEFDE TEGENOVER GODS WOORD EN GEBOD
 18. WOORD OP AFSTAND?
 19. HEEL DE SCHRIFT DOOR GOD INGEGEVEN
 20. DE BIJBEL VAN HET GROOTSTE BELANG
 21. DE BIJBEL DE LAMP VOOR HET LEVEN OP AARDE
 22. GEEN EIGENMACHTIGE UITLEG - citaat:
  Petrus heeft in vers 19 duidelijk gemaakt dat de Bijbel Gods profetische Woord is. Het is dit Woord dat ons de weg in een duistere wereld wijst. Om deze lamp echt te gebruiken is het nodig om te weten dat geen profetie van de Schrift een eigen uitlegging toelaat. Geen uitleg die we zelf bedacht hebben zonder het geheel van de Bijbel in rekening te brengen.
  Wat bedoelt Petrus met een eigenmachtige uitleg?  Dat is een uitleg van de Bijbel waarbij eigen menselijke ideeën de uitleg van de Bijbel beheersen.  Wij zijn dan als uitlegger zelf  op de troon gaan zitten. De omgeving waarin wij leven, de cultuur en gedachten van onze eigen tijd geven dan de toon bij de uitleg van de Bijbel aan.
  Dat gebeurt ook als de Bijbel tijdgebonden is. Allerlei dingen in de Bijbel zouden we niet meer kunnen geloven in onze tijd.
Laatst aangepast op zaterdag 12 september 2015 21:41  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]