Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV GKv ds. Kim Batteau roept OPC op om te bidden voor de GKv

GKv ds. Kim Batteau roept OPC op om te bidden voor de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 4
LaagsteHoogste 

Op vrijdag 5 juni 2015 riep GKv ds. Kim Batteau, in een broederlijke toespraak1 op de Generale Synode van de Orthodox Presbyterian Church (OPC) in de Verenigde Staten, op om te bidden voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) voor

  • de strijd binnen de GKv om de bijbelse leer te handhaven

    en om de grote druk van de pleidooien te weerstaan, vanuit maatschappij en zelfs binnen de kerk, voor het aanvaarden
  • van vrouwen als predikanten en
  • van de wereldse houding over homoseksualiteit.

Opvallend is wel dat alleen de vrouw als predikant wordt genoemd, niet de vrouw als ouderling of diaken.

Orthodox Presbyterian Church

Ook op synode URCNA gewezen op gevaren GKv

Het is overigens niet de eerste keer dat ds. Batteau waarschuwt voor deze druk. In een toespraak2 uit 2012 tot de Generale Synode van de United Reformed Churches in North America (URCNA) zei hij dat de GKv, net als de URCNA, middenin wijdverbreide secularisatie en maatschappelijk verval leven. Maar de toestand in de GKv is urgenter omdat enige liberale geluiden beginnen te klinken binnen de GKv. Daarom drong ds. Batteau aan op een hechtere relatie tussen URCNA en de GKv, zodat ze elkaar tot verantwoording kunnen roepen voor de Here.

URCNA wees zusterkerkrelatie GKV af omdat ze twijfelden aan trouw GKv
De URCNA heeft dan ook in januari 2014 de GKv nog dringend opgeroepen om het rapport M/V in de kerk te verwerpen samen met de daaraan ten grondslag liggende hermeneutische visie.3 Het is zeer verdrietig dat de Synode te Ede 2014 dat niet heeft gedaan. De synode heeft alleen besloten niet in te stemmen met de onderbouwing van een bepaalde conclusie, maar daarmee zeker niet gesteld dat de deputaten onschriftuurlijk en niet-confessioneel hun werk hebben gedaan. Binnen de GKv kan men de door deputaten gehanteerde nieuwe hermeneutische visie onbelemmerd blijven leren en toepassen. Bovendien heeft de Generale Synode van de GKv besloten op 14 juni 2014 dat het besluit van de NGK (Nederlands Gereformeerde kerken) om alle kerkelijke ambten open te stellen voor de vrouwen geen belemmering meer is voor de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) om tot kerkelijke eenheid te komen.
De GKv heeft overigens geen zusterkerkrelatie met de URCNA. Ze hebben deze relatie wel regelmatig aangeboden en ook ds. Batteau drong in 2012 nog aan op een hechtere relatie, maar de URCNA hebben bij herhaling het aanbod van een zusterkerkrelatie afgewezen omdat zij betwijfelen of de GKv wel voluit gereformeerde kerken zijn. Daarom heeft de synode van de GKv te Ede in 2014 besloten om dit aanbod in te trekken.4

JT

1Bron: opc.org 2015 General Assembly Report

2Bron: urcna.org (PDF) Acta van de synode van URCNA in 2012 artikel 84 - De volledige toespraak van ds. Kim Batteau (bijlage acta 2012 synode URCNA) v.a. pag. 578

3Bron: werkenaaneenheid.nl 15-01-2014 Brief URCNA (Geref. Kerken Noord Amerika) aan GKv over rapport M/V in de kerk

4Bron: werkenaaneenheid.nl BBK stelt voor om het aanbod van een zusterkerkrelatie aan the United Reformed Church of North America in te trekken, want

Laatst aangepast op dinsdag 04 augustus 2015 16:40  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]