Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Eenheid DGK en GKN Gerrit Veldman over Rechtzinnigheid of rechtlijnigheid: over verontrusting, afscheiding en autisme

Gerrit Veldman over Rechtzinnigheid of rechtlijnigheid: over verontrusting, afscheiding en autisme

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 3
LaagsteHoogste 

Op 6 februari publiceerde Gerrit Veldman een artikel over Rechtzinnigheid of rechtlijnigheid: over verontrusting, afscheiding en autisme.

Over de vooroordelen tegen DGK en GKN schrijft hij:

En er bestaan over deze twee kerkverbanden veel negatieve vooroordelen. Ik moet bekennen dat ik ze zelf ook wel een beetje heb. Vooral aan de DGK kleeft het imago van star kerkisme. Zo van: wij zijn de enige ware kerk, wij hebben de waarheid in pacht. Maar ook de GKN worden door veel mensen geassocieerd met ruzies en rechtlijnigheid. En dit beeld wordt natuurlijk nog eens versterkt doordat DGK en GKN tot nog toe nog steeds naast elkaar bestaan. Er is wel toenadering, maar het ligt heel gevoelig. Een aantal gemeenten van de GKN zijn immers in het verleden na conflicten uit de DGK vertrokken.

Maar wat heeft dit met autisme te maken? Op een voorlichtingsavond voor verontruste vrijgemaakten is aangehaald hoe er wordt gesproken over de leden van DGK en GKN:

de afgescheidenen zijn allemaal autisten.

Maar hoe kan men komen tot zo'n bewering? Veldman schrijft:

 

Bovendien ken ik dus ook de verhalen over starheid en rechtlijnigheid in DGK en GKN. Ik heb de klachten gehoord over diverse behoudende predikanten in de GKV die worden beschuldigd van eigenwijsheid, starheid, solisme, sociale onhandigheid en meer van dat soort autistisch aandoende eigenschappen. En ja, ik moet toegeven, zonder namen te noemen: er zijn onder de mensen die ik ken als DGK’er, GKN’er of verontrust GKV’er best een aantal die ook op mij soms een min of meer autistische indruk maken. En het zou mij niets verbazen als dit soort dingen hier en daar een rol gespeeld hebben bij de conflicten die er in de afgelopen jaren geweest zijn en waaruit de DGK en de GKN in hun huidige verdeeldheid ontstaan zijn.

Dus ja, ik kan me best iets voorstellen bij zo’n bewering van: ‘Het zijn allemaal autisten.’

Vervolgens komt hij met twee nuanceringen:

  1. Niet alles wat autisme lijkt, is ook autisme
    Autistische uitingen als een te starre houding en sociaal onhandig gedrag kan ook worden veroorzaakt door een rechtzinnige overtuiging: het gedrag van rechtzinnige mensen die zich onveilig voelen als zij moeten opboksen tegen een overweldigende stroom die alles en iedereen om hen heen meesleurt. Dat lijkt dan alleen maar op autisme.
  2. Autisme kan zowel een voordeel als een nadeel zijn
    Waarom zou je het niet ook positief kunnen waarderen? Waar anderen meewaaien met allerlei wind van leer, vormen deze mensen misschien wel een baken van trouw en rechtzinnigheid. Waar anderen om de lieve vrede maar hun mond houden en meer toelaten dan ze eigenlijk in hun geweten kunnen verantwoorden, verbinden autisten misschien sneller drastische maar terechte consequenties aan hun overtuiging.

Veldman concludeert:

Niet meer serieus nemen, zulke mensen? Dat zou onzinnig zijn. Je mag hun fouten aanwijzen. Je mag proberen te verklaren waar hun fouten en gebreken vandaan kwamen, zodat je er begrip voor kunt krijgen. Maar uiteindelijk blijft staan dat ze inhoudelijk veel te vertellen hadden. En dus zul je met inhoudelijke argumenten moeten komen om uit te leggen waarom je het wel of niet met hun opvattingen en gedragingen eens bent.

Zo is het ook nu. Of er nu wel of geen autisten zitten tussen de afgescheiden vrijgemaakten, dat doet er uiteindelijk maar heel weinig toe. Het gaat om de inhoud. En laten we wel wezen: stel dat er inderdaad te veel autisten tussen zitten, dan wordt dat vanzelf beter als anderen zich bij hen voegen.

Nav: gerritveldman.nl 06-02-2016 Rechtzinnigheid of rechtlijnigheid: over verontrusting, afscheiding en autisme

Laatst aangepast op woensdag 23 maart 2016 12:07  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]