Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Eenheid DGK en GKN LEZING GAAT NIET DOOR van ds. J.R. Visser op wo 30 maart in Roden

LEZING GAAT NIET DOOR van ds. J.R. Visser op wo 30 maart in Roden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

De lezing door ds. J.R. Visser op 30 maart a.s. gaat NIET door vanwege de beëindiging van de samensprekingen van DGK en GKN. Zojuist (24/3/16) lazen we op de website van eeninwaarheid.info onder Signalen het volgende bericht:


MEDEDELING SNN

Geachte broeders/zusters,

De lezing 'EVA of EVAN' te RODEN op 30 maart a.s. door ds. J.R. VISSER gaat helaas NIET door.
De reden is de beëindiging van de samensprekingen van DGK en GKN.

Wilt u dit bericht doorgeven aan anderen in uw omgeving die deze bijeenkomst ook wilden bijwonen?
Graag zullen we u opnieuw uitnodigen als er positieve ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Studiegroep Noord-Nederland


ONDERSTAANDE LEZING GAAT DUS NIET DOOR

Datum: woensdag 30 maart 2016
Tijd: NNB uur
Lokatie: Kerkelijk Centrum  “Op de Helte”, Touwslager 125, 9301 BJ Roden - Link naar lokatie google maps: Grotere kaart weergeven
Spreker: ds. J.R. Visser (GKN)
Organisatie: STUDIEGROEP NOORD NEDERLAND (SNN) (DGK, GKN en verontruste GKv-leden)

Onderwerp:

Eva of Evan

(Over gelijkheid en verscheidenheid in Gods schepping en hoe we daarmee volgens Gods Woord hebben om te gaan)

Eventuele vragen omtrent het onderwerp en/of de huidige situatie in verschillende kerken kunnen aan een forum worden voorgelegd.

 

SNN heeft het voornemen om op D.V. woensdag  30 maart  2016 een voorlichtingsbijeenkomst te beleggen te Roden, in het Kerkelijk Centrum  “Op de Helte”, Touwslager 125, 9301 BJ Roden. Spreker ds. J.R. Visser , GKN predikant te Zwolle e.o.
Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen, geeft u zich dan vóór 15 maart a.s. op door uw naam en adres te sturen aan onderstaand e-mail adres. Wij kunnen u dan tijdig de agenda toezenden.
De vergadering is in eerste instantie bedoeld voor geïnteresseerden uit de drie noordelijke provincies, maar ook anderen zijn van harte welkom.

Als u andere broeders en zusters kent die hier ook belangstelling voor hebben, wilt u hen dan vragen hun adres aan ons door te geven? Wij kunnen dan ook hen op de hoogte houden. U kunt ons bereiken via het mail-adres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Studiegroep Noord-Nederland  heeft als doelstelling voorlichting te geven betreffende de schriftuurlijk aanvechtbare ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).
De studiegroep bestaat uit leden van de Gereformeerde kerken (DGK), de Gereformeerde kerken Nederland (GKN) en verontruste leden uit de Gereformeerde kerken – vrijgemaakt (GKV) In gezamenlijk contact willen zij de onderlinge eenheid bevorderen en delen het grote verlangen om te komen tot verdere toenadering tussen de DGK en GKN.
Zij trachten hieraan gestalte te geven door voorlichting te geven in het noorden van ons land.
De SNN werkt samen met de Studiegroep Midden Nederland (SMN). Zie ook www.studiegroepmiddennederland.nl*.*  Zo werd er op zaterdag 13 februari 2016 een *Landelijke Dag* georganiseerd in de Immanuelkerk te Bunschoten.

Laatst aangepast op woensdag 20 april 2016 09:55  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]