Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKN ds. Rob Visser: GKN wil juist heel snel een open gesprek aangaan met DGK

GKN ds. Rob Visser: GKN wil juist heel snel een open gesprek aangaan met DGK

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Ds. Rob Visser, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de GKN tijdens het besproken onderwerp over gesprekken tussen GKN en DGK, mailde zojuist de volgende reactie op de Nieuwsbrief van een in waarheid, dd. 12 maart 2016:

Zaterdagavond 12 maart heeft broeder Bolt een bericht namens eeninwaarheid de wereld in gestuurd waarin hij reageert op een besluit dat de GKN op haar synode in Ede genomen heeft over gesprekken met de DGK.  Het is duidelijk dat hij teleurgesteld is in het besluit en dat hij het graag zo anders had gezien. Zijn reactie spreekt niet alleen van verdriet en teleurstelling  maar veroordeelt dit besluit ook als een onschriftuurlijk besluit.

Dat is is jammer. Het doet ook schade dat hij zo snel reageert zonder echt goed op de hoogte te zijn. Hij heeft niet gepeild wat op de vergadering de insteek en het duidelijke verlangen van de vergadering was.  Het is ook niet zo dat dit verborgen is gebleven. De behandeling van dit onderwerp was op een informatieve ronde na ook helemaal openbaar. Er zijn er ook meerderen die dit vanaf de publieke tribune hebben meegemaakt. Als iemand er bij  was geweest had die geproefd dat de vergadering verlangt naar een gesprek met de broeders van de DGK.  Dat we juist graag het open gesprek willen aangaan om samen kerk van Christus te zijn. Er was op de vergadering niemand die zich daartegen uitgesproken heeft. Integendeel!

Het is dus echt in strijd met de waarheid om te schrijven dat de GKN geen verdere gesprekken met de DGK wil!  Wij dringen er in onze brief juist op aan om de hindernissen die er in de instructie, die deputaten van de DGK meegekregen hebben, liggen om een open gesprek te voeren  op te ruimen. Om juist  dat open gesprek te kunnen aangaan!  Wij zouden dat graag heel snel willen doen. Er is zelfs in onze vergadering de hoop uitgesproken dat de synode van de DGK eerder zal samenkomen om dit mogelijk te maken. Er is dus geen sprake van niet willen.  Juist wel.   

ds Rob Visser Voorzitter van het deel van de vergadering waarin dit onderwerp behandeld is.


Zakelijk samenvattend:

  • De GKN-vergadering verlangt op zeer korte termijn naar een open gesprek met DGK.
  • Maar de GKN ervaart een hindernis in de instructie van deputaten DGK om een open gesprek aan te kunnen gaan.
  • In de GKN-vergadering is de hoop uitgesproken dat de DGK-synode eerder zal samenkomen om die hindernis weg te nemen.

JT

Zie de aanleiding voor deze reactie: werkenaaneenheid.nl 14-03-2016 "De GKN willen niet verder spreken met DGK"

Het bericht dat eeninwaarheid.info zaterdagavond 12 maart 2016 heeft verzonden en waaraan ds. Visser refereert, bevat de volgende tekst:

Van de redactie

Vorig jaar hebben De Gereformeerde Kerken (hersteld, DGK) een verzoek gericht aan de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) om te gaan praten met elkaar over de scheuringen en schorsingen die er zijn geweest in de begintijd van deze kerken, met het doel zich weer met elkaar te verzoenen om zo tot kerkelijke eenheid te komen. DGK beleed dat het niet goed is naast elkaar te leven als twee kerkgemeenschappen die aangeven op hetzelfde fundament van Schrift, belijdenis en kerkorde te staan.  In ootmoed en vergevingsgezindheid wilden ze proberen de weg naar elkaar weer te vinden.

Het eerste oriënterende gesprek vond afgelopen 28 januari plaats tussen deputaten van DGK en een commissie van GKN. Op basis van dat gesprek heeft de GKN-commissie een advies uitgebracht aan de Landelijk Vergadering (LV) van GKN, die daar vandaag, zaterdag 12 maart 2016, over vergaderde.

Er is met veel spanning en onder smeekgebed aan de Here uitgezien naar de beslissing van deze LV waarin alle GKN-gemeenten zijn vertegenwoordigd. Echter met groot verdriet moeten we melden dat de GKN-vergadering besloten heeft na het eerste gesprek geen nieuwe gesprekken meer aan te willen gaan.

Het is met diep leedwezen dat we hiervan hebben vernomen. Hoe kan het toch dat broeders en zusters die zo dicht bij elkaar staan zelfs niet met elkaar willen praten om de moeiten uit het verleden te overkómen? Wij begrijpen dat niet. Het valt toch in geen enkel opzicht te rijmen met de houding die Christus ons heeft geleerd op zoveel plaatsen in de Schrift?

Op dit moment laten we het hierbij, verslagen als we zijn door deze GKN-beslissing. Later hopen we er uitgebreid verder op in te gaan.

Kyrië eleison, Here erbarm u over ons en de kerken ...

DJB

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:43  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]