Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Eenheid DGK en GKN Meer dan een feest - artikel van P.S. Kuijper op SMN-site

Meer dan een feest - artikel van P.S. Kuijper op SMN-site

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 13
LaagsteHoogste 

Br. P.S. Kuijper plaatste op de site van Studiegroep Midden-Nederland een artikel over wat DGK en GKN kunnen leren van de perikelen rond de aanloop naar de Vereniging in 1892. Ik citeer daaruit de kern van zijn boodschap.

Na een langdurige worsteling van Afgescheidenen en Dolerenden van 1886 - 1891 kwam uiteindelijk een concept-overeenkomst tot stand. H. Algra karakteriseerde die in 'Het wonder van de 19e eeuw':

“Iedere kerkengroep heeft haar eigen geschiedenis; elk van beide groepen is verantwoordelijk voor háár opvattingen en handelingen in het verleden, d.w.z. de Dolerenden behoeven geen Afgescheiden taal te gaan spreken en omgekeerd, maar samen zullen de te verenigen kerken over en weer worden erkend als ware en zuivere kerken naar Belijdenis en Kerkorde. Dat is de kern van de zaak.”

Gerelateerd aan DGK en GKN schrijft Kuijper:

 

DGK en GKN kennen elk hun eigen geschiedenis en hun onderlinge verschillen hebben daar ook veel mee te maken. We kunnen van onze voorouders leren hoe we daar wel en ook hoe we daar niet mee om moeten gaan. In de moeilijke jaren voorafgaand aan 1892 praatte men eindeloos over de verschillen. Overigens met de beste bedoelingen. Maar na zes jaar liep men wel vast. Pas toen drong het door dat de gereformeerde belijdenisgeschriften niet voor niets formulieren van eenheid worden genoemd. En dat deze de muren waren waarbinnen men veilig kon gaan wonen. En toen waren de kaders ineens snel geplaatst: buigen onder het gezag van Gods Woord, volledige binding aan de belijdenis en aanvaarden van de kerkorde van Dordrecht. Vooral niets minder, maar ook niets meer.
De gebleken verschillen werden ontkend noch verzwegen, maar wel gelaten zoals ze waren. De binding aan de belijdenis maakte dat mogelijk. Omdat die binding voor onderling vertrouwen zorgde.
Wanneer DGK en GKN de les van 1892 ter harte nemen zal het spoedig ook voor hen meer dan een feest worden! En het zal ook perspectief bieden voor de ontredderde en verstrooide verontrusten binnen de GKv.

Nu zou je misschien kunnen concluderen uit bovenstaande dat het praten over verschillen bijna helemaal geen nut had. Dat alleen het uitspreken van de volledige binding aan de belijdenis en het aanvaarden van de Dordtse kerkorde voldoende zijn. En daar ben ik het volledig mee eens: alleen die binding is doorslaggevend. Juist daarom is het goed om alle verschillen die beide kerkverbanden belangrijk vinden met elkaar open en eerlijk te bespreken. Want juist in die gesprekken komt naar voren hoe zwaar die verschillen wegen. En als dan blijkt dat die verschillen kunnen worden gerelateerd aan de Schrift zoals die wordt nagesproken in de Belijdenissen en aan de kerkorde moet daarover grondig worden doorgesproken. Verschillen die daar geen relatie mee hebben kun je dan nog wel (maar niet eindeloos) bespreken, maar mogen absoluut niet doorslaggevend zijn in het aanvaarden van elkaar als kerk.

Laten we hopen dat we het hierboven genoemde feest op zo kort mogelijke termijn mogen vieren met elkaar.

N.a.v. Meer dan een feest - P.S. Kuijper - 24-03-2016 - www.studiegroepmiddennederland.nl

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:46  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]