Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Dossiers Schepping of evolutie Zaak Van der Meer over theïstische evolutie op de Canadese Synode (mei 2016)

Zaak Van der Meer over theïstische evolutie op de Canadese Synode (mei 2016)

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Op de Canadese Gereformeerde Synode van Dunnville (2016) ligt een bezwaarschrift van de kerkenraad van de Canadese Gereformeerde Kerk te Ancaster tegen een besluit van de Regionale Synode Oost. Ook de betrokken br. Jitse M. van der Meer heeft een brief gestuurd naar deze synode.

Het gaat in deze kwestie over de theïstische evolutie. Mogen kerkleden (dus ook wetenschappers, zoals br. Van der Meer) openstaan voor theorieën die in strijd zijn met de Nederlandse Geloofsbelijdenis? Daarvoor is hij door een kerkenraad onder stille censuur geplaatst. Hij heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij de classis. En de classis oordeelde dat de kerkenraad correct heeft gehandeld. Van der Meer heeft daartegen opnieuw bezwaar gemaakt bij een regionale synode. En die regionale synode oordeelde dat

  1. theorieën n strijd zijn met art. 14 van de NGB die stellen dat Adam dierlijke voorouders had en/of mensachtige tijdgenoten had en/of niet alle mensen afstammen van Adam.
  2. dat, strikt genomen, niet in strijd is met art. 14 NGB de theorie dat Adam sterfelijk geschapen is.

Omdat de classis niet heeft vastgesteld dat het "openstaan voor theorieën" die kunnen afwijken van art. 14-16 van de NGB bij de betreffende broeder tuchtwaardig is, had de classis het besluit om hem onder stille censuur te plaatsen niet mogen handhaven/bevestigen.

Tot zover het samengevatte oordeel van de Regionale Synode Oost.

Het lastige van publicaties over deze kwestie is dat een vertrouwelijk en een publiek aspect een rol spelen. Omdat Van der Meer zelf betrokken was bij publicatie van het besluit van de Regionale Synode (hij is één van de redacteurs van Reformed Academics), weegt m.i. het publieke aspect nu veel zwaarder dan het vertrouwelijke aspect. Belangrijker is dat het publieke uitlatingen betreft van br. Van der Meer. Nog belangrijker is dat deze theorieën zeer besmettelijk zijn voor alle gelovigen. Vooral de laatste twee punten pleiten voor het zo veel mogelijk openbaar maken van het besluitvormingsproces. Doorslaggevend is de mate van besmettingsgevaar van publiek gedane uitlatingen.
We hopen dat de Synode van Dunnville (2016) een onderscheid maakt tussen het publieke en een eventueel vertrouwelijk deel van de besluitvorming en in ieder geval het publieke deel openbaar zal maken.

JT

Hieronder geven we het volledige besluit weer, inclusief waarnemingen en overwegingen van de Regionale Synode Oost.

Regional Synod East 13 November 2013, Lincoln, ON heeft het volgende besluit1 genomen (art. 8) op een bezwaarschrift van br. Jitse M. van der Meer.

Waarnemingen

1. De classis neemt waar dat br. van der Meer "openstaat voor de volgende theorieën:

a. Adam had dierlijke voorouders
b. Adam had mensachtige tijdgenoten
c. Niet alle tegenwoordige mensen stammen af van Adam
d. Adam is sterfelijk geschapen."

2. De Classis oordeelde in haar conclusie dat "de kerkenraad van Ancaster geen fouten heeft gemaakt in het toepassen van de kerkelijke tucht."

Overwegingen

Met betrekking tot Waarneming 1, overweegt de Regionale Synode Oost 2013

a. Theorieën die stellen dat Adam evolutionaire voorouders had zijn in strijd met art. 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
b. Theorieën die stellen dat niet alle mensen afstammen van Adam zijn in strijd met art. 15 en art. 16 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
c. Theorieën die stellen dat Adam en Eva sterfelijk zijn geschapen zijn strikt genomen niet strijdig met art. 14 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
d. Het is toegestaan om theorieën over de schepping te bediscussiëren en te overwegen. Echter moeten theorieën worden verworpen als deze in strijd worden bevonden met Schrift en Belijdenis.

2. Hoewel de tuchtmaatregel tegen br. van der Meer is bevestigd door de Classis, heeft de Classis niet vastgesteld dat br. van der Meer's "openstaan voor theorieën" die kunnen afwijken van art. 14-16 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis tuchtwaardig is.

Besluit

De Regionale Synode besluit dat:

1. De Classis correct was in de beschrijving van de opgesomde particuliere standpunten (zie Overwegingen 1 a. en b. hierboven) als in strijd met Schrift en Belijdenis.

2. De Classis heeft gedwaald bij het handhaven van het besluit van Ancaster om br. van der Meer onder stille censuur te plaatsen.

Noten

1 De Acta van deze Regionale Synode Oost van de Canadese Gereformeerde Kerken zijn gepubliceerd d.d. 16 november 2015 door Reformed Academics nadat zij door de scriba van Regionale Synode Oost zijn geïnformeerd dat deze Acta openbaar zijn.

Laatst aangepast op vrijdag 13 mei 2016 18:44  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]