Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen RCUS (VS) verbreekt relatie GKv tenzij GKv zich bekeert

RCUS (VS) verbreekt relatie GKv tenzij GKv zich bekeert

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Binnenkort volgt een uitgebreider artikel hierover in het Nederlands. Hieronder alvast de uitspraak van de RCUS-synode, die vergaderde van 16 - 19 mei 2016,  in het Nederlands en het Engels:

Dat de IRC van de RCUS wordt belast om een brief te sturen aan de synode van de RCN (GKv) met de volgende aankondiging: dat op grond van onze broederlijke relatie, gebaseerd op onze vastgestelde regels en in overeenstemming met onze eerdere brief van vermaning aan de synode van de GKv met betrekking tot de Theologische Universiteit Kampen (TUK), de vrouw in het ambt en andere zaken zoals homoseksualiteit. Dat de synode van de RCUS hierin aankondigt dat als de GKv onze vermaning blijft negeren en de huidige koers van deformatie, in strijd met de Schrift en de Drie Formulieren van Eenheid, handhaaft op de volgende synode, dat de RCUS haar zusterkerkrelatie met de GKv zal verbreken, en onze relatie als beëindigd beschouwt. Echter, als de volgende synode van de GKv blijk geeft van een terugkeer naar het volle gezag van de Schrift en de Drie Formulieren van Eenheid betreffende de hierboven vermelde zorgen, dat onze normale broederlijke relatie zal worden gecontinueerd.

3) That the IRC of the RCUS be tasked to write a letter to the synod of the RCN (GKN) advising of the following: That pursuant to our fraternal relationship, based upon our adopted rules governing that relationship, and pursuant to our previous letter of admonition to the synod of the RCN regarding the Theological University of Kampen (TUK), women in office, and other matters such as homosexuality. That the synod of the RCUS herein advises that if the RCN continues to neglect our admonition and continues its present course of de-formation, contrary to scripture and the Three Forms of Unity (TFU) at its next synod, that the RCUS will break its fraternal relationship with the RCN, and consider our fraternal relationship to have ended. However, if the next synod of the RCN indicates that it is returning to acknowledge the full authority of scripture and the TFU regarding the above concerns, that our normal fraternal relationship will continue.

Bron: RCUS Synod abstracts 16-19 mei 2016 pag. 76

RCUS: The Reformed Church in the United States.
RCN: The Reformed Churches (liberated) in the Netherlands = Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) = GKv

Zie ook op werkenaaneenheid.nl:

en op refdag.nl: 08-07-2016 Amerikaanse kerk neemt afstand van GKV.

Laatst aangepast op zaterdag 12 november 2016 22:33  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]