Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKv Utrecht Noord/West bevestigt vrouwen in het ambt

GKv Utrecht Noord/West bevestigt vrouwen in het ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

De volgende maand zal de GKV Utrecht Noord/West (Opstandingskerk) enkele vrouwen in het ambt bevestigen. Terwijl de GKv Synode nog in 2014 heeft uitgesproken dat volgens de Schrift er sprake is van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en dat God een verschil in verantwoordelijkheid heeft gegeven aan man en vrouw. Maar negen dagen later heeft dezelfde synode ook besloten dat het besluit van de Nederlands Gereformeerde kerken om alle kerkelijke ambten open te stellen voor de vrouwen geen belemmering meer is voor de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) om samen te spreken met het doel: kerkelijke eenheid. Daarbij is expliciet afgewezen om de belangrijkste grond voor de-vrouw-in-het-ambt van de NGK op de gespreksagenda te plaatsen: de nieuwe hermeneutiek.

Jammeren heeft geen zin meer

Jammeren over zo'n besluit van een lokale kerk binnen de GKv heeft dan ook geen zin meer. De synode van de GKv heeft medio 2014 al besloten dat de vrouw in het ambt geen belemmering meer is om andere kerken te (h)erkennen.

Praktijk bepaalt toepassing Gods Woord
Veelzeggend is wel weer de argumentatie van het Utrechtse besluit. Er wordt niet gezegd dat vanuit Gods Woord de vrouw in het bijzonder ambt mag. Het besluit is genomen op basis van het karakter van de gemeente en de behoeften van de gemeenteleden. Als dit verschil - uitgaan van Gods Woord OF van de huidige menselijke behoeften - niet meer wordt geproefd, is de kloof tussen de Schrift en de praktijk wel erg groot geworden en menselijkerwijs gesproken niet meer te overbruggen. Het heeft desastreuze gevolgen voor het besef van goed en kwaad op alle levensgebieden. Velen zullen het veranderende besef niet als schokkend ervaren, omdat het stapje voor stapje gaat. Het proces van gewenning verloopt onopvallend. Je wordt er zomaar in meegezogen. Totdat je het gezag van Gods Woord weer leert te (h)erkennen over heel ons leven. En (h)erkent dat dat Woord niet alleen maar is gericht tot de mensen die toen leefden, maar ook voor ons vandaag.

JT

Zie ook:

werkenaaneenheid.nl 03-06-2015 Gevraagd: namen M/V voor ambt van diaken of ouderling, dan wel diaconaal werker of kerkelijk werker in GKv Utrecht-N/W.

werkenaaneenheid.nl 14-06-2014 Vrouw-in-het-ambt bij NGK geen belemmering meer voor GKv .

Laatst aangepast op dinsdag 13 december 2016 19:01  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]