Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 25
LaagsteHoogste 

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te lichten aan deputaten DGK. Daarmee hebben de GKN opnieuw besloten om niet over te gaan tot de door DGK begeerde gesprekken.

Wat is puntsgewijs de stand van zaken tot nu toe?

 • Juni 2015: DGK zenden uitnodiging naar GKN voor een open gesprek
 • September 2015: GKN besluiten om een oriënterend gesprek aan te gaan met deputaten DGK
 • Januari 2016: Oriënterend gesprek vindt plaats tussen afgevaardigden DGK en GKN
 • Maart 2016: De GKN sturen brief naar Synode DGK met verzoek instructie aan deputaten DGK te herzien. In deze instructie staan oordelen over de GKN die een open gesprek in de weg zouden staan
 • Maart 2016: DGK deputaten sturen brief naar GKN waarin expliciet wordt bevestigd dat de agendapunten geen oordelen of voorwaarden inhouden, alleen gesprekspunten
 • Oktober 2016: De GKN laten een commissie een reactie voorbereiden op de brief van DGK deputaten.
 • December 2016: De GKN besluiten om een toelichting te geven op de brief die de GKN in maart 2016 heeft verzonden aan DGK.

Toelichting vermeende oordelen
In maart 2016 hebben de GKN een brief gestuurd waarin zij de oordelen van DGK over de GKN als struikelblok ervaarden om een open gesprek aan te gaan. Deputaten DGK hebben in dezelfde maand gereageerd: uitdrukkelijk werd aangegeven dat de oordelen geen oordelen of voorwaarden inhouden, alleen gesprekspunten. 
Nu hebben de GKN besloten om hun eigen brief met de veronderstelde oordelen nader toe te lichten. En niet door de commissie contact DGK van de GKN, maar door een commissie die bestaat uit de leden van het moderamen van de laatstgehouden synode van de GKN: de predikanten L. Heres, E. Hoogendoorn en J.R. Visser. Zij moeten daarvan schriftelijk verslag uitbrengen aan de eerstvolgende GKN synode.

Terwijl deputaten DGK al de struikelblokken hebben opgeruimd door expliciet te schrijven dat de door GKN benoemde oordelen als gesprekspunten moeten worden beschouwd, willen GKN hier nogmaals op terugkomen.

Mij ontgaat de zin hiervan. Anderhalf jaar geleden hebben DGK de GKN hartelijk uitgenodigd om een open gesprek aan te gaan met elkaar. De GKN zijn hier tot nu toe niet positief op ingegaan. Zelfs niet nadat struikelblokken zijn opgeruimd door deputaten DGK. Heel vreemd.

RD nepnieuws?

Nog vreemder is het nieuwsartikel dat vandaag online verscheen op de site van het Reformatorisch Dagblad onder de kop 'GKN zoeken opnieuw gesprek met DGK'. Volgens dit artikel worden de gesprekken nu toch weer hervat.
Dat is wel heel vreemd omdat de GKN niet het gesprek zoeken, maar alleen opheldering willen geven over een brief die zij in maart 2016 hebben gestuurd waarin zij hebben aangegeven niet verder te willen spreken, totdat de instructies van deputaten DGK zouden worden gewijzigd. Bovendien hebben DGK tot nu toe het gesprek gezocht met de GKN, niet de GKN. De GKN hebben tot nu toe nog nooit het initiatief genomen.

Dan zijn er maar twee mogelijkheden:

 1. of er is sprake van grote misverstanden tussen de bron van het RD en het RD zelf
 2. of hier is sprake van ongeverifieerd nieuws, onbedoeld nepnieuws.

JT

Ds. Vissers reactie op bovenstaand artikel: werkenaaneenheid.nl 20-12-2016 Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK.

Update 09-01-2017 - D.J. Bolt over GKN synodebesluit op eeninwaarheid.info - Vastberaden nee 8

Bronnen:

RD artikel 19-12-2016 GKN zoeken opnieuw gesprek met DGK

gkn.nl Besluit naar aanleiding van de brief van de deputaten ACOBB van de DGK:

De synode van de GKN besluit naar aanleiding van de brief d.d. 22 maart 2016 van de deputaten ACOBB van de DGK:

 1. om vanuit de roeping tot eenheid zoals de Here Christus ons dit leert o.a. in Johannes 17, de leden van het moderamen op te dragen in een gesprek de eerdere brief van de synode van 12 maart 2016 aan de synode van de DGK toe te lichten;
 2. deze commissie, te weten de predikanten L. Heres, E. Hoogendoorn en J.R. Visser, te vragen schriftelijk verslag van haar bevindingen aan de volgende synode te doen.
Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 20:16  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]