Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Zeer indrukwekkende felle woorden in Nader Bekeken: het kraakt en scheurt wellicht

Zeer indrukwekkende felle woorden in Nader Bekeken: het kraakt en scheurt wellicht

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 42
LaagsteHoogste 

De meest indrukwekkende citaten in de Kroniek van het januarinummer van Nader Bekeken dat morgen verschijnt:

Want ik meen dat we hier werkelijk staan voor een punt waarin het kraakt en wellicht scheurt.

(...)

2017 is een jaar van onze Heer. Hij regeert. In de kerk hebben we geleerd dat zijn regering voor ons de vorm heeft van de onderwerping aan zijn Woord.
En ik ervaar het juist op punten waar de onderwerping zeer doet, dat het echt gehoorzaamheid is. Daar ervaar ik dat de identiteit van de kerk als gehoorzame gemeenschap in het geding is.

Ds. Kees van Dijk schrijft dit, niet eens in een column, maar echt in een kroniek. Enigszins verzachtend meldt hij er wel bij dat het een hartenkreet is.

Nadat u een paar andere pittige citaten uit deze kroniek hebt gelezen hoop ik dat u zijn artikel van begin tot eind doorneemt en goed tot u door laat dringen. Want het kan niet anders dan wat hij schrijft een enorme impact heeft op ds. Van Dijk zelf maar ook op allen die achter de inhoud van zijn artikel staan. En de afgevaardigden naar de synode van de GKv komen zo in een nog strakkere spagaat te zitten. Zaterdag 28 januari staat de eerste officiële vergadering gepland van deze synode. De eerste vergaderbijeenkomsten zullen starten in maart.
De citaten:

Op dit moment zijn er bewegingen gaande waar ik me tegen wil verzetten.

(...)

De benadering van het thema ‘vrouw en ambt’ staat me ernstig tegen.

(...)

Maar ik wil ertegenin. Omdat ik het Woord trouw wil blijven,

Ds. Van Dijk schrijft dat we in 2017 stil staan bij de herdenking van 500 jaar reformatie  500 jaar geleden bevestigde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg. Vervolgens verklaart hij waarom hij begint over deze herdenking:

Omdat ik de mening ben toegedaan dat we dreigen te verliezen wat we na 500 jaar vieren. Het gezag van de Schrift boven alles verwatert. Men vraagt zich onder ons hardop af of het Sola Scriptura niet een te grote kreet was.

Het gezag van de Schrift boven alles verwatert.

(...)

Het zou eerlijk zijn als we dat eerst eens met elkaar uitspraken: of we nog met dezelfde grondhouding als de vaderen de Bijbel lezen. Is het voor ons nog steeds zo dat ze van het Woord van God af moeten blijven? Dat zal men laten staan… Is het nog steeds zo dat we aan het Woord genoeg hebben om te weten wat de mens moet geloven om behouden te worden (art. 7 NGB)? Of is dat inmiddels verouderde leer waar we niets meer mee kunnen?

(...)

De leer van de meerderheid beslist. De kerk neemt beslissingen, in vrijheid. En die kerk meent, geleid door de Geest van God, andere beslissingen te kunnen nemen dan de apostelen ons voorschrijven in het Woord. (...) Dat is niet langer het ontvangen van dat Woord (art. 5 NGB), maar je heerst er op een bepaalde manier over.

(...)

Ben ik tevreden als er voor mij en mijn standpunt nog een reservaatje wordt gelaten in de kerk?
Nee, dat ben ik niet. Want ik meen dat we hier werkelijk staan voor een punt waarin het kraakt en wellicht scheurt.

die kerk meent,
geleid door de Geest van God,
andere beslissingen te kunnen nemen
dan de apostelen ons voorschrijven in het Woord

LEZEN DUS!

JT

Bron: Nader Bekeken - januari 2017 - Kroniek - Ds. Kees van Dijk - (PDF:) Met je tijd mee....


 


Nader Bekeken komt in februari met een speciaal nummer uit over m/v en ambt:
- fundamentele koerswijziging?
- het bijbelse spoor niet veranderen
- verstoorde relatie
- trots op de Bijbel

Op de website is een aparte pagina aangemaakt voor artikelen over de kwestie vrouw en kerk: Artikelen 'Vrouw en Kerk'.

 

U kunt in de webwinkel losse nummers bestellen (€ 3,95): webwinkel van S.P.Abonneeservice.

En als u een abonnement wilt op Nader Bekeken (b.v. een jaarabt. € 36 of een digitaal abt. € 21,50), kunt u hier alle mogelijkheden vinden.. NB: het eerste jaar krijgt u zelfs 50% korting en krijgt er gratis een Bijbel of een biertje bij (of bedoelt men wellicht een speciaal nummer met de wel zeer bijzondere titel 'De Bijbel of een biertje' ?) Wink Mocht dat ook nog allemaal te duur zijn, kunt u ook eerst nog een proefabonnement voor € 7,50 nemen (3 nummers van Nader Bekeken).

Na ongeveer een jaar komen de nummers van Nader Bekeken gratis digitaal beschikbaar op de website in PDF-formaat:

Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 20:06  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]