Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 24
LaagsteHoogste 

Positief gesprek geeft openingen!
Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en de toelichting daarop van de GKN. Centraal staat daarin de toenadering tussen beide kerkverbanden. Beide partijen zijn blij met het positief gevoerde gesprek, de openheid en de opheldering. Het gesprek geeft openingen!

Op 18 maart a.s. zal op de synode van de GKN deze positieve ontwikkeling worden besproken.

Het volledig gepubiceerde persverslag:

Gezamenlijk persverslag namens DGK en GKN afgevaardigden

Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met elkaar gesproken. Tussen beide kerken is er gesprek sinds begin 2016 en ligt er een briefwisseling. De agenda van de bespreking van 17 februari bestond uit het bespreken van die briefwisseling en de toelichting die daarop vanuit de GKN gegeven zou gaan worden volgens de opdracht die de GKN synode op 17 november jl. daartoe gegeven heeft.

De broeders van de GKN hebben op 17 februari toegelicht waar moeiten zijn ontstaan met de door de DGK aan deputaten ACOBB verstrekte opdracht en bijbehorende door DGK op het internet gepubliceerde agendapunten. De broeders van beide kerken hebben hierover gesprek gevoerd. Over en weer is toegelicht hoe moeiten zijn ontstaan en hoe teleurstellingen zijn gevoeld op basis van op internet verspreidde agendapunten en daarop naar elkaar toe verstuurde brieven. Er is ruim de tijd genomen om elkaar toe te lichten wat de achterliggende motivatie, bedoeling en strekking daarvan was en is. Er is doorgesproken over de door DGK in haar acta gepubliceerde agendapunten en over allerlei andere aspecten uit de briefwisseling tussen DGK en GKN. Dit heeft over en weer verhelderend gewerkt. Duidelijk is geworden: het fundament van de kerk is Schrift en belijdenis. De kerkorde, kerkelijke rechtspraak en kerkgeschiedenis behoren niet tot het fundament zelf. De punten uit de acta van DGK zijn bedoeld als agendapunten voor een gesprek en hebben niet de bedoeling een oordeel richting de GKN uit te spreken. Ook zijn ze niet bedoeld als voorwaarden voor het gesprek.

De afgevaardigden van de DGK en GKN hebben uitgesproken dat ze het als een positief gesprek ervaren hebben dat openingen geeft, en tevens is naar elkaar uitgesproken dat er blijdschap is over het gevoerde gesprek, de openheid en de opheldering.

De afgevaardigden van de GKN zullen dit ook op hun volgende synode van 18 maart naar voren brengen en bespreken.

De vergadering is afgesloten met gebed: of de Here Zelf de toenadering tussen beide kerken wil zegenen.


Einde persverslag.

Zie ook 04-03-2017 eeninwaarheid.info D.J. Bolt - Vastberaden nee 9 - waarin hij de volgende vertegenwoordigers van DGK en GKN noemt:

Dat gesprek tussen DGK en GKN vertegenwoordigers op 17 februari jl is naar verluidt in positieve sfeer verlopen tussen de ACOBB (de predikanten M. Dijkstra, E. Heres, C. Koster, S. de Marie, M.A. Sneep en br. B. Lourens) en het moderamen van de GKN-synode (de predikanten L. Heres, J.R. Visser, en br. A.P. Bolt als vervanger van ds. E. Hoogendoorn die verhinderd was).

Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 15:27  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]