Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Meppel '17 Buitenlandse vermaningen Stoppen met Zoveel om ons te Geven? - reactie vanuit buitenland op BBK GKv

Stoppen met Zoveel om ons te Geven? - reactie vanuit buitenland op BBK GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 15
LaagsteHoogste 

Dr. Wes Bredenhof (FRCA) (is niet de man op deze foto qua uiterlijk) reageert vandaag via zijn website op het Aanvullend rapport d.d. 10 februari 2017 van deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken van de GKv. Daarin stellen zij aan Synode Meppel 2017 voor om drie besluiten te nemen:

  1. om reacties op bezwaren vanuit buitenlandse kerken persoonlijk te overhandigen op de eerstvolgende buitenlandse synode met afvaardigingen van de laatstgehouden synode en deputaten BBK.
  2. afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Canadese synode om rechtstreeks te communiceren met lokale GKv kerken over zaken die de generale synode aangaan;
  3. afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Australische synode om rechtstreeks te communiceren met lokale GKv kerken over zaken die de generale synode aangaan.

Deputaten spreken zelfs van het opruien van lokale GKv kerken. Zie het artikel op werkenaaneenheid.nl 25-02-2017 Deputaten BBK van GKv: afkeuring over grensoverschrijdende opruiende inmenging buitenlandse kerken.

Hieronder - snel en vrij vertaald - zijn schrijven. Maar op eeninwaarheid.info staat een nog betere vertaling van zr. R. Sollie: 04-03-2017 eeninwaarheid.info - Opruien?.

Om enig overzicht te houden geef ik alvast de betekenis van de gebruikte afkortingen in het snel en vrij vertaalde artikel hieronder.

FRCA - de Australische Gereformeerde Kerken (Free Reformed Churches of Australia)
- Synode Baldivis 2015
- Synode Bunburry 2018

CanRC - de Canadese Gereformeerde Kerken (Canadian Reformed Churches)
- Synode Dunville 2016

GKv - Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
- Synode Meppel 2017
- BBK = deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken

JT

PS: Wellicht interessant om een discussie (in het Engels) over deze kwestie te volgen op Facebook? Zie hier voor Facebook discussie Leonard Hoogerdijk.


Stoppen met Zoveel om ons te Geven?

Het is synodejaar voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Synode Meppel is in volle gang en het zal een kruispunt blijken te zijn voor de GKv - zullen ze de vrouwen toelaten tot de bijzondere ambten? Nog duidelijker gezegd: zal dit het officiële standpunt worden van de GKv? Het wordt tenslotte al in praktijk gebracht.  Als de GKv die richting op gaat, zal onze zusterkerkrelatie met de GKv waarschijnlijk worden beëindigd door de synode van de Free Reformed Churches of Australia (FRCA). Zoals vele anderen volg ik het en bid ik voor hen.

Ik ontdekte onlangs dat een aanvullend rapport van haar deputaten voor relaties met buitenlandse kerken (BBK) verscheen op de officiële website van de GKv. Voordat ik op dat rapport in ga, eerst enige achtergrondinformatie. De FRCA besloot in 2015 op de Synode Baldivis een brief te sturen naar Synode Meppel van de GKv, om haar besluiten uit te leggen (zie hier voor een samenvatting in het Engels) en om de GKv nogmaals te waarschuwen. Synode Baldivis besloot ook om deze brief te sturen naar alle lokale GKv-kerken. De Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) besloten in 2016 op Synode Dunville ook een brief te sturen naar Synode Meppel. Ook Synode Dunville besloot om een kopie van haar besluiten over de GKv door te sturen (zie hier voor een samenvatting in het Engels) naar alle lokale GKv-kerken.

Terug naar het Aanvullend Rapport van BBK (zie hier het origineel - in het Nederlands). Voor zover ik kan zien verscheen dit rapport op de GKv website op 10 februari 2017. Het rapport adviseert synode Meppel om drie besluiten te nemen.

Het eerste is dat elke brief met bezwaren aan Synode Meppel afkomstig van buitenlandse zusterkerken, wordt beantwoord met een brief die persoonlijk wordt afgegeven door een aantal leden van de synode samen met deputaten van BBK. Dus, bij voorbeeld, een reactie op de FRCA wordt persoonlijk afgegeven aan Synode Bunburry 2018 door een delegatie van synode Meppel en deputaten BBK. In de gronden staat dat het altijd beter is om elkaar persoonlijk te ontmoeten - het is respectvol als er spanningen zijn en het toont serieuze betrokkenheid en goede wil. Op zichzelf is dat geen slecht voorstel. Je kunt je afvragen of leden van Synode Meppel daadwerkelijk kunnen spreken namens een lichaam dat niet meer bestaat, maar misschien zit daar enig nieuw Nederlands kerkrecht achter.

Het voorgestelde tweede besluit heeft te maken met de CanRC. BBK stelt voor aan synode Meppel om haar afkeuring uit te spreken over het besluit van synode Dunville om rechtstreeks met lokale GKv kerken te corresponderen. De BBK argumenteert dat dit een grensoverschrijdende inmenging is in het eigen kerkelijk leven van een zusterkerk. Bovendien grenst dit aan het opruien van de lokale GKv kerken.

Het derde besluit is vergelijkbaar met het tweede en heeft betrekking op de FRCA. Opnieuw wordt voorgesteld aan Synode Meppel om haar afkeuring uit te spreken over de acties van een zusterkerk. Het betreft het besluit van synode Baldivis om een brief te sturen naar de lokale GKv kerken. Maar in hun ogen zijn de FRCA verder gegaan, zij hebben daadwerkelijk de lokale kerken opgeruid door een begeleidende brief te sturen die aanspoorde tot actie. Hiermee gingen de FRCA verder dan de CanRC. De CanRC grensden alleen aan het opruien van lokale GKv kerken - de FRCA gingen over die grens heen.  Volgens BBK is de enige juiste weg, zowel voor de CanRC als de FRCA, om alleen via de BBK te communiceren met de GKv.

Ik heb een aantal punten als commentaar hierop:

  1. Waarom duurde het tot februari 2017 dat de BBK een rapport uitgaf over wat zij zien als afkeurenswaardig gedrag van de CanRC en de FRCA?
  2. Er zijn regels voor kerkelijke gemeenschap. De CanRC regels kunnen hier worden gevonden. De FRCA regels kunnen hier worden gevonden (pag. 72). Nergens noemt een van deze regels dat het een zusterkerkverband verboden is om contact te hebben met de lokale kerken van een ander kerkverband. Het is waarschijnlijk nog nooit eerder voorgekomen, maar dat zegt iets over de bijzondere omstandigheden waarin we ons bevinden - zie mijn volgende punt.
  3. Ik heb het gevoel dat BBK nog steeds niet de ernst van de situatie begrijpt. Zowel de CanRC en de FRCA zijn zeer bezorgd over de GKv. Het is vanuit die diepe bezorgdheid dat deze acties zijn ondernomen. Zij spreken van het opruien van de lokale kerken - als we echt sterk gevoeld hebben dat dit een uitermate belangrijke kwestie was, waarom zouden we dat dan niet doen? Zou je niet verwachten van een zusterkerkverband om alles te doen wat in haar macht ligt om onze geliefde broeders en zusters in Nederland te waarschuwen als ze op het verkeerde spoor zaten? Het zou kil en harteloos zijn als we dat zouden nalaten. Misschien zou het bureaucratisch juist zijn om anders te handelen, maar het zou niet christelijk zijn. In dit verband zijn de twee voorgestelde besluiten over de CanRC en de FRCA in het rapport verwarrend. Het is alsof ze willen dat we moeten stoppen met het geven om hen. Broeders, u vraagt het onmogelijke. We laten dat niet zo gemakkelijk gebeuren.
  4. Persoonlijk hoop en bid ik dat deze CanRC en FRCA brieven de plaatselijke kerken tot actie hebben doen aanzetten. Ik bid dat trouwe kerkenraden deze gelegenheid hebben benut en de synode Meppel hun ernstige bezorgdheid hebben laten zien over het streven om de vrouw in het ambt toe te laten en andere zaken. Ik bid dat ook alle afgevaardigden naar Synode Meppel deze CanRC en FRCA brieven lezen en actie ondernemen, niet alleen om de relaties te behouden van de GKv met Canada en Australië, maar ter ere van wat God heeft geopenbaard in de onfeilbare Schriften.

Bron: yinkahdinay.wordpress.com 02-03-2017 Dr. Wes Bredenhof - Stop Caring So Much?.

For myself, I hope and pray that these CanRC and FRCA letters did incite local churches to action.  I pray that faithful consistories rose to the occasion and wrote to Synod Meppel to indicate their grave concern about the efforts to officially endorse women in office, and other matters.  I pray that all the delegates to Synod Meppel read these CanRC and FRCA letters too, and will take action, not only to preserve the RCN’s relationship with Canada and Australia, but most importantly to honour what God has revealed in the inerrant Scriptures.
Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 13:22  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]