Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Stevige buitenlandse waarschuwingen op GKv-synode

Stevige buitenlandse waarschuwingen op GKv-synode

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 21
LaagsteHoogste 

Ds. Ferdinand Bijzet (65/66) en zijn vrouw Truus hopen over twee weken uit Zuid-Afrika terug te keren naar Nederland. Hij kan dan nog niet echt aan z'n echte emeritaat beginnen. Want de Sinode van de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika heeft hem in 2014 tot deputaat B(etrekkingen) B(uitenlandse) K(erken) benoemd. In die functie moet hij meedraaien met de 'Buitenlandweek' van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die gehouden wordt op 4 t/m 8 april. Op 4 april krijgen de buitenlandse afgevaardigden een rondleiding langs projecten van Tot Heil des Volks in Amsterdam, op 5 april bezoeken zij de Theologische Universiteit in Kampen. Op 6 april is er een besloten conferentie BBK-GS en op 7 april een plenaire zitting waar het rapport wordt besproken van BBK van de GKv.
Nadat ds. Bijzet zijn deel van het rapport aan de Zuid-Afrikaanse Sinode heeft afgerond, kan zijn emeritaat beginnen.

Een uiterst gevaarlijke manier van lezen en uitleggen van Gods Woord

Ds. Bijzet schrijft op zijn blog dat er stevige waarschuwingen zullen klinken in de 'Buitenlandweek' in verband met het rapport waarin voor vrouwen openstelling van alle ambten wordt bepleit. En echt niet alleen van de 'Immigrantenkerken' in Australië, Canada en Zuid-Afrika. Hij schrijft over dat rapport:

Er gaat een andere manier van het lezen en uitleggen van Gods Woord achter schuil. Een manier die ik persoonlijk uiterst gevaarlijk vind. En ik ben niet de enige, en de kerken hier in Zuid-Afrika zijn ook niet de enige die dat vinden.

Oriënterende gesprekken met DGK en GKN
Na de 'Buitenlandweek' voert ds. Bijzet met een mede-deputaat nog twee gesprekken met afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) op maandag 10 april. De Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika hebben geen officiële banden met deze kerken, maar hebben deputaten opgedragen om oriënterende gesprekken met hen te voeren.

JT

Bron: ferdinandentruusinafrika.punt.nl 24-03-2017 Deputaat BBK.

Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika werden in 1950 opgericht door Nederlandse immigranten uit de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).
Dit kerkgenootschap telt momenteel negen gemeentes, deels ontstaan door immigratie, deels door zending of overkomst van gemeenten uit de Dopperkerken.

Ds. Ferdinand Bijzet stond eerder in Ten Post-Garrelsweer (1975), Drachten Zuid-Oost (1981), Pretoria (1987), Mariënberg (1994), Emmen (1997), Brouwershaven (2009). Hij is in 2014 beroepen door Die Vrye Gereformeerde Kerk (VGK) van Kaapstad vanwege problemen met de vorige predikant. Bron: ferdinandentruusinafrika.punt.nl 11-05-2015 Artikel in het Reformatorisch Dagblad.

Laatst aangepast op vrijdag 24 maart 2017 18:42  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]