Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Prof.dr. C. van Dam en zijn hoop op vrijmaking van het onbijbelse juk

Prof.dr. C. van Dam en zijn hoop op vrijmaking van het onbijbelse juk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 41
LaagsteHoogste 

Emeritus prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) schreef d.d. 4 juli jl. een artikel op Een in Waarheid getiteld 'Onze zusterkerken openen alle kerkelijke ambten voor de vrouw'. Op dezelfde dag citeerde het Reformatorisch Dagblad (RD) daaruit onder de door hen bedachte kop

„Verlaat GKV om synodebesluiten”

wellicht omdat prof. Van Dam had geschreven:

Moge de belangrijkste consequentie van dit besluit zijn dat velen zich vrijmaken van het onbijbelse juk dat de Synode Meppel hun heeft opgelegd.

Meteen ontstond een heftige discussie op Social media. Een prominent lid van de GKv schreef zelfs, en hij doelde daarbij op prof. Van Dam:

Scheurmakerij (en oproep tot) is vooral in een ambtsdrager een tuchtwaardige zonde (KO art 79), ook in Canada

Omdat hoor en wederhoor een belangrijk gereformeerd principe is heb ik professor Van Dam gevraagd wat hij nu precies bedoelde. Op dezelfde dag dat het RD het artikel had gepubliceerd had hij al een brief gemaild. Het RD beloofde om die vrijdag 6 juli a.s. te plaatsen1. Hieronder volgt de inhoud van zijn ingezonden brief.

JT


Ingezonden brief

Geachte redacteur,

Ik neem op een bepaald punt afstand van hetgeen u weergaf van mijn artikel op www.eeninwaarheid.info. De kop van uw artikel luidt: "Verlaat GKV om synodebesluiten". Dat suggereert een direct citaat uit mijn artikel, maar dat klopt niet en geeft bovendien een verkeerde indruk van mijn positie. Ik deed geen oproep om de GKv te verlaten. Wat ik wél deed is aantonen dat een erfenis van de Reformatie – de bevrijding van kerkelijke autoriteiten die zich boven Gods Woord stellen – nu in de GKv is prijsgegeven. In díe context sprak ik mijn hoop uit dat velen zich zouden losmaken van dit zondige juk. Ik denk dat het niet mijn taak is mensen op te roepen de Nederlandse zusterkerken te verlaten. Dat is de verantwoordelijkheid van de leden van de GKv zélf, en niet van een buitenlandse waarnemer.

Cornelis van Dam Emeritus Professor of Old Testament, Canadian Reformed Theological Seminary


UPDATE 07-07-2017 ds. Kim Batteau had het RD artikel gedeeld op Facebook waaronder de bovengenoemde heftige reacties werden geplaatst. Daarover schrijft ds. Batteau op Facebook (07-07-2017) het volgende:

Onlangs heb ik een link doorgegeven van een artikel in het Reformatorisch Dagblad over de reactie van Prof. Dr. Cornelis (Keith) van Dam op het besluit van de GKv Synode om de kerkelijke ambten open te stellen voor vrouwen. Misschien niet wijs van mij. Sommige reacties waren zo heftig. Hij zelf is niet blij met de kop van het artikel, en vraagt om zijn nuances beter te vermelden. In de toekomst wil ik voorzichtiger om gaan met zulke artikelen. Olie op het vuur gooien bereikt het tegenovergestelde van wat ik beoog.

Dat gezegd hebbende, ik blijf het belangrijk vinden om zorgvuldig om te gaan met de argumenten, pro en contra. Dat eist een "kalme moed," voordat we gaan schrijven. Helaas in de internetcultuur van tegenwoordig is snel en primair reageren meer de norm dan een normale discussie in de zin van uitwisselen van argumenten. Het ging me in het artikel van van Dam om de inhoud. Door het overnemen van het artikel kwam alleen de kop in zicht en die zorgde ervoor dat velen misschien niet aan de inhoud toekwamen. Dat is jammer, en het tegenovergestelde van wat ik bedoelde.

 

Noten:

1) Het artikel is ook op 6 juli 2017 door het RD geplaatst in de papieren krant.

Bronnen artikelen:

04-07-2017 rd.nl redactie kerk - „Verlaat GKV om synodebesluiten”

04-07-2017 eeninwaarheid.info Prof. dr. C. van Dam - Onze zusterkerken openen alle kerkelijke ambten voor de vrouw.

Laatst aangepast op maandag 10 juli 2017 13:23  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]