Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKv en de ICRC: er in of er uit? - Dr. Wes Bredenhof

GKv en de ICRC: er in of er uit? - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 30
LaagsteHoogste 

Op hun synode vorige maand hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland (GKv) besloten om met onmiddellijke ingang vrouwen tot alle ambten van de kerk toe te laten. De GKv behoorden begin jaren tachtig van de vorige eeuw tot de oprichters van de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC). Tot heden is de ICRC nog nooit in een situatie terechtgekomen, waarin een lid zich op zo'n expliciete wijze losmaakte van Bijbelse orthodoxie. Maar er zijn kerken binnen de ICRC die vergelijkbare ervaringen hebben gehad met een andere kerk binnen een soortgelijke oecumenische organisatie.

In de negentiger jaren ging de Christian Reformed Church (CRC) van Noord-Amerika de weg op van de vrouw in het ambt. De CRC was één van de kerken die de North American Presbyterian and Reformed Council (NAPARC) hadden opgericht. Nadat de CRC de vrouw in het ambt had toegelaten, besloot NAPARC in 1997 hun lidmaatschap te schorsen. Het waren vooral de Orthodox Presbyterian Church (OPC) en de Reformed Church in de United States (RCUS) die het initiatief namen om de CRC in de NAPARC te schorsen.

De recente ontwikkelingen in Nederland bij de GKv zijn niet aan de aandacht van de OPC of de RCUS ontsnapt. Samen met andere zusterkerken hebben zij de Nederlanders metterdaad gewaarschuwd niet deze weg op te gaan. Ze hebben er nadrukkelijk op gewezen dat, indien zij dat wel doen, gevolgen niet uit kunnen blijven.

De ICRC houdt momenteel haar vierjaarlijkse conferentie in Jordan, Ontario. De GKv komen tot de ontdekking dat de OPC woord houdt

De GKv hebben een afvaardiging met daarin de preses van de Synode Meppel, dr. M.H.Oosterhuis, gestuurd. Op de eerste volle dag van de ICRC heeft dr. Oosterhuis geprobeerd het besluit over de vrouw in het ambt uit te leggen en te verdedigen. De volgende dag gaat naar verluidt de OPC op de vergadering een voorstel indienen om de GKv te schorsen binnen de ICRC. Het is niet helemaal zeker of dit voorstel toegestaan zal worden, omdat het laat is. Het moet twee/derde instemming van de afgevaardigden hebben om behandeld te worden. Als het voorstel wordt toegestaan, dan zal maandag 17 juli een geheime stemming worden gehouden, waar iedere afvaardiging (kerk) √©√©n stem heeft. Wordt het voorstel aangenomen, dan wordt de GKv geschorst. Zij zullen de vergaderingen mogen bijwonen, maar niet mogen meestemmen over de nog te behandelen onderwerpen. Bovendien zullen zij worden vermaand om berouw te hebben. Indien er geen berouw is, zou hun lidmaatschap van de ICRC op de volgende vergadering in 2021 worden be√ęindigd.

Het is moeilijk om te voorspellen hoe de dingen de komende paar dagen zullen gaan. Er zijn meer dan 30 kerken in de ICRC en het is niet duidelijk hoe bekend ieder met de ontwikkelingen is ‚Äď of nog belangrijker, hoe ernstig zij de besluiten van de GKv zullen nemen. Maar, zoals ik al zei, tenzij er berouw is, is het voorspelbaar wat er zal gebeuren. Het is een kwestie van tijd. De OPC en anderen hebben deze film al eerder zien voorbijkomen. Zij weten hoe het afloopt.

 


Overgenomen van yinkahdinay.wordpress.com - Dr. Wes Bredenhof - 14-07-2017 - RCN @ ICRC: In or Out?

Vertaling: Riet Sollie

 

Zie ook:

rd.nl 14-07-2017 - Amerikaanse kerk vraagt schorsing GKV bij ICRC aan

Laatst aangepast op vrijdag 14 juli 2017 17:08  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]