Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Meppel '17 Buitenlandse vermaningen OPC voorstel op de ICRC - Dr. Wes Bredenhof

OPC voorstel op de ICRC - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 28
LaagsteHoogste 

Onderstaand artikel, over de aanleiding tot de schorsing van de GKv, heeft dr. Wes Bredenhof (FRCA) gepubliceerd op 15 juli. Een paar dagen voordat de ICRC besloot om de GKv te schorsen als lid. Als bijlage nu hieraan toegevoegd: de originele brief van de OPC aan de ICRC d.d. 6 juli 2017.


De Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) vergadert momenteel in Jordan, Ontario. Er wordt veel aandacht gegeven aan de status van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv), die onlangs vrouwen tot de ambten toelieten. Het is wel ironisch dat de ICRC gastvrijheid ontvangt van de United Reformed Churches (URC) – die hun eigen bestaan grotendeels te danken hebben aan de aanvaarding van de vrouw in het ambt door de Christian Reformed Church (CRC) begin jaren 90 van de vorige eeuw. De URC lopen echter niet voorop om de GKv te schorsen van de ICRC. Het is de Orthodox Presbyterian Church (OPC) die leiding geeft.

Op hun recent gehouden Algemene Vergadering (AV) heeft de OPC een motie aangenomen dat, als de GKv de vrouw in het ambt zouden aanvaarden, de vier OPC afgevaardigden opdracht wordt gegeven een voorstel in te dienen tot schorsing van de GKv binnen de ICRC. De grond voor dit besluit sprak de hoop uit dat het niet nodig zou zijn – de AV van de OPC kwam samen voor de Synode Meppel haar uiteindelijke besluiten nam. Maar zij verklaarden ook dat als de GKv dit zouden doen, zij gedwongen zouden worden op deze wijze te handelen, omdat de “aanbeveling een redelijk en voorzichtig signaal is om de integriteit van de ICRC, die een essentiële rol speelt in de structuur van onze eigen kerkelijke betrekkingen, te beschermen.”

De AV van de OPC werd op 5 juni 2017 afgesloten. De besluiten van de Synode Meppel over de vrouw in het ambt werden op 15 en 16 juni genomen. De vier OPC afgevaardigden naar de ICRC wisten wat hen te doen stond.

Volgens opdracht hebben zij een voorstel opgesteld. Het voorstel vraagt allereerst of deze zaak aan de agenda kan worden toegevoegd. Het tweede deel van het voorstel brengt het volgende naar voren:

 1. Verklaren dat de GKv – nadat zij onlangs ertoe zijn overgegaan personen tot de bevestiging in het ambt van predikant en regerend ouderling toe te laten ingaand tegen de Schriftuurlijke voorschriften – in leer en/of leven niet langer in overeenstemming zijn met de Grondslagen van de Conferentie (vgl. Constitutie, Artikel IV.4)
 2. In navolging van Artikel IV.4 van de Constitutie van de ICRC het lidmaatschap van de GKv van de ICRC met onmiddellijke ingang te schorsen;
 3. De GKv aan te moedigen om het besluit van de Synode Meppel 2017 hieromtrent te heroverwegen en de leer en/of het leven van de GKv zo te herstellen dat deze in overeenstemming met de Grondslagen van de Conferentie zijn; en
 4. Voor het geval dat tegen de tijd van de 10de (2021) Vergadering van de ICRC de GKv voortgaan met het toestaan van de bevestiging van personen tot de ambten van predikant en regerend ouderling ingaand tegen de Schriftuurlijke voorschriften, de status van het lidmaatschap van de GKv binnen de ICRC op de agenda voor die Vergadering wordt gezet.

Op de ICRC van 14 juli kwam de vergadering overeen het voorstel, hoewel laat ingediend, toch te overwegen. Besprekingen hebben plaatsgevonden en de uiteindelijke stemming wordt op maandag, 17 juli, verwacht.

We moeten allen dankbaar zijn voor de leiding van de Orthodox Presbyterian Church hierin. Zij hadden op hun AV voorzien dat dit er aan stond te komen en zij hadden zich daarop voorbereid. Kerkelijk kwaad is als kanker: als hij niet snel wordt behandeld, verspreidt hij zich. De GKv moeten geen gelegenheid krijgen deze valse leer te verspreiden. Ik bid dat de ICRC het OPC voorstel zal aannemen en een duidelijke boodschap aan de Nederlanders – en alle leden van de ICRC – zal sturen dat dit tegen Gods Woord ingaat.

Wel voel ik diepe spijt bij dit alles. Mijn spijt is dat mijn eigen kerken, de Free Reformed Churches van Australië geen plaats in deze discussie op de ICRC hebben. De FRCA waren betrokken bij de oprichting van de ICRC, maar trokken zich in 1996 terug. De FRCA trokken zich terug omdat lidmaatschap van deze organisatie de harmonie en eenheid binnen onze eigen gelederen niet bevorderde. Ik hoop dat dit op een dag teruggedraaid kan worden en we naar de ICRC kunnen terugkeren. Het zou zeker hebben geholpen als we in Jordan naast de OPC hadden kunnen staan bij het handhaven van de zaak van de waarheid.


Bron: yinkahdinay.wordpress.com dr. Wes Bredenhof 15-07-2017 OPC Proposal at ICRC.

Dr. Wes Bredenhof is predikant van de Free Reformed Church, Launceston, Tasmanië.

Vertaling: Riet Sollie

Bijlage (PDF): ICRC OPC-to-ICRC-170706 Verzoek schorsing lidmschap GKv. Zie voor de Nederlandse vertaling op eeninwaarheid.info: GKv en de ICRC: geschorst!

 


Zie ook eeninwaarheid.info d.d. 18 en 19 juli 2017:

GKv en de ICRC: geschorst! door D.J. Bolt - inhoud:

 • een vertaling van de OPC brief met het verzoek om de GKv te schorsen;
 • CGK amendement om nog niet te schorsen;
 • vertaling artikel dr. W. Bredenhof: GKv geschorst door de ICRC;
 • kort commentaar
 • illustratie revolutie GKv aan de hand van rondschrijven (13-07-17) van de vrijgemaakte emeritus predikant ds. W. Wierenga.
 • Bijlage - Artikel IV.4 van de Constitutie van de ICRC

Signalen 52 – ICRC door R. Sollie-Sleijster - inhoud:

 • Dr. Oosterhuis (GKV): We moeten erkennen dat we zelf de oorzaak van het probleem zijn - RD 17/07/17
 • ICRC zet schorsing GKV als lid op de agenda - RD 17/07/17
 • Vrijgemaakten geschorst als lid van ICRC - RD 18/07/17
 • Schorsing vrijgemaakten biedt wel mogelijkheid tot inkeer - RD 18/07/17
 • Schorsing van GKV brengt rust in ICRC weer terug  - RD 18/07/17
 • Geduld van ICRC over positie van vrijgemaakten raakt op - RD 18/07/17
Laatst aangepast op vrijdag 21 juli 2017 09:38  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]