Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over de DGK VOORLOPIG UITGESTELD: DGK gespreksavond voor GKv-leden in Zwolle e.o. op wo 13 sept.

VOORLOPIG UITGESTELD: DGK gespreksavond voor GKv-leden in Zwolle e.o. op wo 13 sept.

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 70
LaagsteHoogste 

Gisteren, 7 september, ontvingen we het volgende bericht van de organisatie achter onderstaande voorlichtings- en contactavond:

Vanwege omstandigheden wordt de geplande voorlichtingsavond van 13/9 voorlopig uitgesteld.

 

UITNODIGING voorlichtings- en contactavond voor leden van de GKv in de regio Zwartewaterland / Zwolle
Plaats: kerkgebouw de Hoeksteen, Scheldelaan 141, 8032 PB Zwolle
Tijd: 19.45 - 22:00 uur 
Korte inleiding: DGK ds. M.A. Sneep, opening: ds. S. de Marie en leiding: br. M.S. Godschalk
Ruime pauze voor vragen en contact, daarna in gesprek en beantwoording vragen.

BESLUITEN GS MEPPEL – WAT NU?

Geliefde broeders en zusters,

De recente drastische synodebesluiten over de vrouw in alle ambten en verdere stappen op de weg naar eenwording met de NGK brengen veel GKv-ers ertoe zich af te vragen waar hun Gereformeerde Kerk is gebleven.
Is de GKv nog de kerk waar Christus ons roept? Is het nog verantwoord voor onszelf en onze kinderen hier lid te blijven?
En als wij afscheid nemen, hoe doen we dat? En waarheen zullen wij gaan?
Is er nog een gereformeerde kerk waar wel aan Gods Woord en de gereformeerde Confessie wordt vastgehouden met de DKO als richtsnoer voor kerkelijk samenleven?

 

Als Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) zoeken wij gemeenschap met allen die in leer en leven gereformeerd willen blijven. Wij zijn uw voormalige broeders en zusters, ons hart gaat naar u uit.
Uw bezwaren zijn onze bezwaren. Vanaf 2003 verzamelden zich bij ons broeders en zusters die zich niet langer in de GKv konden laten vergaderen vanwege de onschriftuurlijke koers die deze kerken in steeds sterkere mate volgden. Gods Woord was en is daar niet meer veilig.
Vandaar dat wij graag samen met u over deze vragen willen nadenken. Ze mogen gesteld worden en er is ruimte om met elkaar door te spreken, vrij en open. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom.

De leiding en coördinatie van de bespreking en de vragen is in handen van br. M.S. Godschalk.
De avond zal geopend worden door ds. S. de Marie, waarna ds. M.A. Sneep een korte inleiding verzorgt.
We hebben een ruime pauze gepland waarin u vragen kunt stellen, schriftelijk en/of mondeling, en met veel gelegenheid tot onderling contact.
Na de pauze gaan we in gesprek en hopen we uw vragen te beantwoorden.
We willen graag om 19.45 uur beginnen en om 22.00 uur afsluiten.

Mogen we u ontmoeten op woensdag 13 september in Zwolle? U bent hartelijk WELKOM!

Namens de DGK Hasselt en Zwolle Het organiserend comité

Mocht u zich vooraf willen aanmelden, dan kan dat via
Hasselt: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. – Tel. 038-2306730
Zwolle: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. – Tel. 06-53330303


 

Bron: http://www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl/.

Meer achtergrondinfo op eeninwaarheid.info - Signalen:

De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heeft in de  afgelopen maanden ingrijpende besluiten genomen o.a. inzake de  openstelling van de ambten voor vrouwen en de toenadering/eenwording  met de Nederlands Gereformeerde Kerken. De vraag voor velen is; Wat nu?

Plaatselijke gespreksgroepen met leden uit de DGK willen aan deze vraag aandacht geven. De groepen organiseren na de zomervakantie  een aantal infoavonden om zo met elkaar in gesprek te komen en door te  praten.

De bijeenkomsten zullen worden gehouden in de regio's Friesland,  Groningen, Zwolle, Hardenberg, Amersfoort en Rotterdam. Datum en  plaats kunt u de komende weken op deze site vinden.
Voor regio Hardenberg: 12 oktober
Voor regio Zwolle: 13 september

Laatst aangepast op vrijdag 08 september 2017 10:11  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]