Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 46
LaagsteHoogste 

Een andere 'hermeneutische lens'

De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt is de studie van prof. dr. Gijsbert van den Brink: En de aarde bracht voort, Christelijk geloof en evolutie (1e druk juni 2017, 2e druk juli 2017). Prof. van den Brink wil hulp bieden aan orthodoxe christenen, die met hun christelijk geloof in problemen komen door de gangbare evolutieleer.  Geloof en evolutieleer hoeven niet met elkaar te strijden, volgens de hoogleraar. Maar de ‘hulp’ die hij biedt bestaat hierin dat de evolutieleer geplaatst wordt bóven de duidelijke taal van de Bijbel.
Van den Brink gaat er van uit dat de mens is opgekomen uit het dierenrijk. En hij verdedigt dat deze darwinistische theorie goed is in te passen in de christelijke belijdenis van o.a. Gods voorzienigheid. Hij ziet Adam niet als de eerste mens, zoals de Bijbel duidelijk laat zien.
Volgens Van den Brink moeten we bij het lezen van Gods Woord een andere ‘hermeneutische lens’ opzetten, op grond van uitkomsten van de natuurwetenschappen (pag. 140).
En ja, dan moet je Genesis 1 – 3 ánders lezen. Bijv. zo dat je Adam zou moeten zien als een soort clanhoofd, die door God, onder zijn tijdgenoten apart zou zijn gezet.

Stap naar ongeloof
‘En de aarde bracht voort’ is een geleerd boek. De schrijver heeft een innemende schrijfstijl.
De inhoud wordt op een aannemelijke manier gebracht. Maar te vrezen is dat wáár is wat ik in één van de vele recensies las: Veel christenen zullen mede door dit boek de evolutietheorie gaan omarmen.  Voor hoeveel orthodoxe christenen zal hiermee de stap naar ongeloof worden gezet?   ‘Want als je God niet meer kunt vertrouwen op bepaalde delen van Zijn Woord, waarom zou je de rest dan nog wel kunnen vertrouwen? Dit boek zal bittere vruchten afwerpen’ (zo eindigt deze recensent).

Opgedrongen leer in alle geledingen samenleving

Dr. René Fransen (vaste medewerker wetenschap voor het Nederlands Dagblad), is dankbaar voor het boek van prof. Van den Brink en hij schrijft een artikel onder de titel die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: ‘Evolutietheorie heeft de beste papieren’.

Ja, en dan heb je de berichten in het nieuws over de vondsten van fossielen.  Kort geleden, de euforie van wetenschappers, die beweren dat een in Kenia gevonden schedel, de schedel is van een mensaapje dat 13 miljoen jaar geleden leefde. Een Nederlandse onderzoeker zegt: ‘We weten veel van de gemeenschappelijke voorouders van mensen en mensapen die zeven miljoen jaar geleden leefden. Van daarvoor weten we nog weinig, dus hiermee vullen we een gat’. De vondst van deze schedel in Kenia leert ons, volgens wetenschappers, waar onze voorouders vandaan komen….

En dan heb je Lucy.  Wie is Lucy?  Op 24 november 1974 ontdekten onderzoekers in Ethiopië de resten van een nieuwe ‘mensachtige’: Australopithecus afarensis.   De resten waren volgens de wetenschappers zeker drie miljoen jaar oud. Alles wees erop dat deze ‘mensachtige’ rechtop gelopen moet hebben.  De  betrokken wetenschappers waren zo enthousiast dat zij het skelet een bijnaam gaven: Lucy (naar een in die tijd populair nummer van The Beatles, ‘Lucy in the sky with Diamonds’).  Deze ‘Lucy’ is op verschillende plaatsen in de wereld tentoongesteld.
Illustratiemateriaal ter bevordering van de evolutieleer.

Deze leer wordt ons opgedrongen in alle geledingen van de samenleving. In vrijwel alle studiemateriaal. In de media, in musea, in de literatuur. Onze opgroeiende jonge mensen kunnen er niet om heen.
Inmiddels is het zover dat het je ook wordt opgedrongen vanuit de kring van theologen die zichzelf als orthodox christelijk, ja als gereformeerd presenteren.

Haaks op de openbaring van de HERE Zelf
Maar kan het dan zoveel kwaad als de historie van de mens voorgesteld wordt volgens de lijn van ‘Lucy’?     Jazeker.  Want de theorie van de langzame evolutie staat haaks op de openbaring van de HERE Zelf, in Zijn Woord.   ‘God sprak en het was er’.  ‘Hij gebood en het stond er’ (Psalm 33:9).
‘God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ (Genesis 1:27).
Om Gods wil was het en werd het geschapen (Openb. 4:11). Waar de theorie van de evolutie wordt aanvaard, daar wijkt Genesis 1 – 3.  De opkomst van de evolutieleer ging samen met de opkomst van de Schriftkritiek. Natuurwetenschappers doen hun werk. En daar is op zich natuurlijk niets mis mee.

Zien door de bril van de Heilige Schrift
Maar met welke wetenschapstheorieën werken zij?  Geen enkele wetenschapsbeoefening is onbevooroordeeld.
Laten de vele evolutietheorieën, die onderling zo grote variatie kennen, ons de waarheid van het éne Boek van God niet ontnemen!  Laten ook onze jonge mensen de wetenschappelijke gegevens blijven zien door de bril van de Heilige Schrift.  In plaats van omgekeerd.

God de Schepper maakte op één dag de mens.  ‘En zie het was zeer goed’ (Gen. 1:31).

Als de éérste Adam er niet echt is geweest, zó als de HERE ons Zijn openbaring over hem geeft, waarom zou dan de láátste Adam, Christus, nodig zijn, zo als de Schrift over Hem schrijft (1 Cor. 15:45)?   In de zondeval en daarna heeft de mens met zijn opvattingen veel ellende teweeggebracht.

God liet Zijn wereld echter niet los. ‘Zie Hij maakt alle dingen nieuw’ (Openb. 21:5).  Hij maakt ook nieuwe mensen. Door Jezus Christus. Door het geloof in Hem, de tweede Adam!  Mensen die God Zijn eer als de Schepper niet onthouden. Want Hij heeft het Zelf geopenbaard: ‘Uit één enkele is het hele menselijke geslacht gemaakt’ (Hand. 17:26).  En die ene was Adam.

 


Ds. E. Heres is predikant van De Gereformeerde Kerk Dalfsen (Hersteld) en schreef bovenstaand artikel in het onlangs verschenen kerkblad van Dalfsen.

De tussenregels en kopjes in bovenstaand artikel zijn door mij toegevoegd.

Het Logos Instituut heeft een overzichtspagina gepubliceerd met alle reacties op het boek 'En de aarde bracht voort' van prof.dr. Gijsbert van den Brink.

JT

Laatst aangepast op dinsdag 29 augustus 2017 12:46  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]