Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Bevoegdheden classis bij onder zorgstelling Br. H. Nijman sr. - 4e reactie op brs. Van Egmond en Menninga

Br. H. Nijman sr. - 4e reactie op brs. Van Egmond en Menninga

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele Word document.

Vierde re van br. Nijman sr. op derde re van br. van Egmond en br. Menninga.

De brs. schreven:
“Bleiswijk/Zoetermeer, 8 december 2010
Wij gingen in eerste instantie nog met een zeker optimisme in op de vragen/stellingen van H. Nijman sr. In de verwachting dat we misschien wat nader tot elkaar zouden kunnen komen. Het derde schrijven van Nijman heeft ons inmiddels uit deze droom geholpen. Gebleken is namelijk dat Nijman niet alleen niet goed leest wat we schrijven maar daar ook nog conclusies en uitspraken over ons aan verbindt die buiten alle proporties zijn. Hetgeen ons van de ‘verplichting’ ontslaat om verder te reageren”.

Nee brs, dat is niet eerlijk. Ik heb het goed gelezen en letterlijk geciteerd. Dat kan iedere lezer van deze site heel gemakkelijk controleren.
Uit uw tweede reactie heb ik geciteerd: “Op grond hiervan concluderen wij dat krachtens het kerkverband ook ambtelijke bevoegdheid verkregen kan worden zonder wettige verkiezing”.
Daaruit heb ik geconcludeerd dat dat een ongereformeerde stelling is.
Deze stelling staat regelrecht tegenover uw eerste goede gereformeerde stelling.
Niet mijn conclusie is buiten alle proporties, maar uw stelling, hierboven vet afgedrukt.
Die stelling staat in geen enkele verhouding  meer tot de Gereformeerde kerkorde. Het is een stelling die juist in strijd is met art. 83 van de KO. In uw eerste reactie schreef u zelf: “deze broeders zijn van oordeeel dat een classis géén ambtelijke bevoegdheid heeft. Tevens zijn zij van oordeel dat een classis die zich een dergelijke ambtelijke bevoegdheid  aanmatigt in strijd komt met het gereformeerd kerkrecht. (vet van mij H.N.sr)
Tot nu toe hebt u uzelf in elke reactie nog tegengesproken.
U wringt u in allerlei bochten om aan een antwoord op de drie kernvragen, die ik u heb voorgelegd, te kunnen ontkomen. En met elke reactie wordt uw standpunt minder duidelijk. Daardoor werkt u zich steeds verder in de nesten.

U mag het best niet met mij eens zijn broeders, maar verdedig uw standpunt dan a.u.b. eens.
Dat was toch uw bedoeling toen u reageerde op deze site. Welnu, maak de lezers van deze site dan nu eens duidelijk waar Nijman uw reactie verkeerd gelezen heeft. En waar hij conclusies trekt , die buiten alle proporties zijn. Wijs hem dan, naar uw broederlijke plicht of anders, wanneer u hem niet meer als broeder wenst aan te spreken,  naar uw morele plicht, zijn dwaalweg aan. Wijs eens aan waar hij het Gereformeerde kerkrecht niet handhaaft, maar zich als een “verfoeilijke independentist” gedraagt.
U staat toch voor hetgeen u schrijft of onderschrijft?

“We raden Nijman aan om onze tweede reactie nog eens goed door te lezen.
Dan komt hij tot de verrassende ontdekking dat wij ook daar nergens schrijven dat een classis ambtelijke bevoegdheid heeft of verkrijgt, maar wel dat de classis krachtens het kerkverband en kerkordelijke afspraken bepaalde bevoegdheden heeft.
Hetgeen uiteraard heel iets anders is dan ambtelijke bevoegdheid”.

Nijman heeft uw tweede reactie heel goed gelezen.
Hij komt tot de verrassende ontdekking dat br. van Egmond en br. Menninga. in alle drie reacties ook drie verschillende standpunten innemen: Nee, Ja, Nee.
--In hun eerste reactie beweren ze dat de classis geen ambtelijke bevoegdheid heeft.
--In hun tweede reactie komen ze tot de conclusie dat de classis wel ambtelijke bevoegdheid kan verkrijgen krachtens het kerkverband.
--In hun derde reactie komen ze tot de conclusie dat de classis krachtens het kerkverband en kerkordelijke afspraken bepaalde bevoegdheden heeft. Hetgeen uiteraard heel iets anders is dan ambtelijke bevoegdheid.
De eerste kan ik volledig onderschrijven. Gereformeerder kan het niet heb ik geschreven.
De tweede is niet gereformeerd, maar hiërarchisch, die ik niet onderschrijven kan.
De derde kan ik ook volledig onderschrijven.
In hun derde reactie nemen de brs in feite weer afstand van hun tweede stelling:  ‘Op grond hiervan  concluderen wij dat krachtens het kerkverband ook ambtelijke bevoegdheid verkregen kan worden zonder wettige verkiezing’
In hun derde stelling beweren ze immers  ook dat de classis alleen kerkordelijke bevoegdheid heeft. Wanneer zij op dit standpunt zouden blijven staan, zou er ook een mogelijkheid zijn om de zaak Zwijndrecht opnieuw te behandelen naar het Gereformeerde Kerkrecht.

Voor de duidelijkheid nog eens de drie vragen:
1    Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om zich te bemoeien met de regering van de kerk, met de interne problemen in de gemeente van Zwijndrecht?
2    Mocht de classis oordelen over geschikte personen voor het ambt in die gemeente in verband met de instelling van de ambten in Zwijndrecht?
3    Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om de gemeente van Zwijndrecht ongevraagd en tegen haar uitdrukkelijke wil onder opzicht en tucht  te stellen van de genabuurde kerk?
Deze vragen kunnen dus ook door de brs  van Egmond en Menninga volmondig met NEE beantwoord worden, wanneer ze hun tweede stelling tenminste herroepen. Die tweede stelling staat immers lijnrecht tegenover hun eerste en hun derde.

Hoewel de classis geen ambtelijke bevoegdheid had, heeft ze zich die waardigheid toch aangematigd. (NGB art. 31. Hebr. 5 : 4.) Zij heeft de gemeente van Zwijndrecht haar recht om haar eigen ambtsdragers te kiezen, ontnomen.  En dat is een schending van geheel de heilige inrichting der kerk.  (dr. H.Bouwman I pag. 374,375).
Wanneer de brs erkennen dat de classis geen ambtelijke bevoegdheid heeft, moeten zij ook erkennen dat in de besluiten in de zaak Zwijndrecht niet de stem van de Goede Herder te horen is, maar die van den verstoorder der kudde. Dat blijkt ook uit de rampzalige gevolgen, die uit die verkeerde besluiten  zijn voortgekomen in DGK..

Echter, ik vrees dat ze hun tweede stelling  “Op grond hiervan  concluderen wij dat krachtens het kerkverband ook ambtelijke bevoegdheid verkregen kan worden zonder wettige verkiezing”, niet zullen herroepen.
In dat geval zal het een eindeloze en zinloze discussie worden, een voortdurend in het rond redeneren, waarbij we telkens weer op het zelfde punt uitkomen.
Een serieuze discussie over de bron van alle ellende in DGK blijkt niet mogelijk te zijn.

Vandaag is het NEE, morgen JA en overmorgen weer NEE enz….enz…. .
Wat kunnen we daar dan mee brs van Egmond en Menninga?  Drie keer NIETS!!!
Maar dat is blijkbaar ook uw bedoeling. want:
-  Met het NEE moet u de Gereformeerde grondslag van DGK verdedigen.
-  Met het JA moet u de besluiten van de classis inzake Zwijndrecht verdedigen.
Vandaar uw nietszeggende antwoord op de drie vragen die ik u voorgelegd heb.

Met broedergroet,

 

H.Nijman sr.

Afgesloten 15-12-10

Laatst aangepast op vrijdag 14 januari 2011 11:07  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]