Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Kerkelijke organisaties GS Acta, rapporten en verslagen GS Emmen 2009 GS Emmen - Besluit tav contact Kampen en Dalfsen

GS Emmen - Besluit tav contact Kampen en Dalfsen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Artikel 84: Rapportage Commissie Kerkelijke Eenheid

12-06-2010

Materiaal:

- Rapportage Commissie Kerkelijke Eenheid (CKE) d.d. 8 juni 2010

- Brief van de Ichthusgemeente dd 24 mei 2010 aan de CKE

- Brief van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. aan de CKE m.b.t.

het contact met Dalfsen

- Concept antwoordbrief te adresseren aan de Ichthus gemeente te Kampen.

Besluit 1:

De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te Emmen op 14 november

2009 besluit om de brief aan de Ichthus gemeente te Kampen dd 24 mei 2010 te

beantwoorden zoals in concept opgesteld door de commissie kerkelijke eenheid en de

briefwisseling te plaatsen in het kerkblad De Bazuin.

Besluit 2:

De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te Emmen op 14 november

2009 besluit om aan de commissie kerkelijke eenheid de instructie te geven om bij een

goede afloop van het gesprek met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te

Dalfsen de kerkenraad van Zwolle aan te wijzen als het toekomstige aanspreekadres voor

nadere stappen tot vereniging.

Gronden:

1. De brief van de Ichthus-gemeente, waarin nader rechtstreeks overleg wordt afgewezen,

vraagt om een antwoord m.b.t. de aanwijzing om contact te zoeken met het voorlopig

kerkverband.

2. Op dit moment is er een gesprek met het voorlopig verband niet mogelijk in een actieve

fase van kerkscheuringen (Matrix, De Vijverhoeve) en andere afwijzingen (Zwijndrecht.

Matrix).

3. Een gemeente die aangeeft zich te willen verenigen met het kerkverband dient via de

kerkelijke weg dit kerkverband te benaderen, dat is via de plaatselijk kerk, die dit verzoek

dan op de classis kan brengen.

Bespreking:

1. In de brief van de Ichthusgemeente (Kampen) wordt het verzoek tot een gesprek met de

CKE afgewezen en gevraagd om dit gesprek aan te gaan met het voorlopig kerkverband

waar zij deel van zijn gaan uitmaken. Omdat beantwoording van deze vraag buiten de

instructie van de CKE valt, legt de commissie deze nu voor aan de synode.

Er wordt opgemerkt dat deze afwijzing is gekomen na een nog steeds onbeantwoorde

brief van deputaten (DACOBB). Hierover spreekt de synode haar teleurstelling uit.

101

De synode is van mening dat op dit moment er geen gesprek met het voorlopig verband

mogelijk is in een actieve fase van kerkscheuringen (Matrix, De Vijverhoeve) en andere

afwijzingen (Zwijndrecht. Matrix). Het gesprek met Ichthus was nu juist bedoeld om haar

dit duidelijk te kunnen maken.

Om de kerkleden over deze zaken te informeren wordt voorgesteld de betreffende

briefwisseling met een toelichtend artikel op te nemen in het kerkblad De Bazuin.

Ook zullen deze materialen kunnen dienen in het antwoord op de vragen van de FRCA,

2. De CKE rapporteert dat de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen

op het verzoek van CKE is ingegaan en op korte termijn tot een gesprek wil komen.

Omdat deze gemeente op het grondgebied van de kerk van Zwolle ligt, heeft de

kerkenraad van Zwolle haar eigen verantwoordelijkheid en roeping inzake het leggen van

contact met deze gemeente aan de CKE voorgelegd ten behoeve van een goede

afstemming.

De vergadering besluit unaniem om de CKE te instrueren bij een goede afloop van het

gesprek de gemeente te Dalfsen op dit contact voor nadere toenadering te wijzen.

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]