Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Gereformeerdekerkblijven.nl: Dr. HJCCJ Wilschut: Moed verzamelen

Gereformeerdekerkblijven.nl: Dr. HJCCJ Wilschut: Moed verzamelen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Een korte samenvatting van het artikel van dr. Wilschut:

Soms is het werkelijk moed verzamelen om te blijven schrijven over ontwikkelingen in de GKv waar je niet vrolijk van wordt, want wie zit er - buiten de lezerskring van gereformeerdekerkblijven.nl - nog op dit commentaar te wachten? Zolang je nog kunt terugroepen tot de Here, moet je toch maar weer moed verzamelen met elkaar.

Dr. Wilschut vraagt zich af hoe lang er nog binnen de kerken draagvlak is voor gezonde gereformeerde prediking. Er is sprake van vervreemding en van een grimmiger klimaat in de GKv van hen die veranderingen eisen.

Hij vraag zich verder af of de desintegratie van de GKv niet getuigd van een oordeel van God over eigenwilligheid.

Verootmoediging en bekering is volgens hem een betere weg dan meteen om afscheiding en een nieuwe vrijmaking te roepen. Die kant moet men z.i. helemaal niet op. Als blijven je onmogelijk wordt gemaakt - en dat is volgens hem echt het criterium - dan is er binnen de gereformeerde gezindte nog plek genoeg waar je als gereformeerde belijder heen kunt.

Klik hier voor het artikel dat gaat over de problemen binnen de GKv en hoe je daar mee om zou moeten gaan. (Zie artikel onderaan deze pagina)

Klik hier voor de reactie van ds. Heres

Klik hier voor de reactie van ds. Hoogendoorn


Hieronder het volledige artikel van dr. Wilschut "MOED VERZAMELEN"

Kerkelijk leven

MOED VERZAMELEN

H.J.C.C.J. Wilschut

In de rubriek kerkelijk leven proberen we ontwikkelingen zowel binnen als buiten de GKv te volgen. Om stof zit je dan niet verlegen. Er gebeurt van alles en nog wat. Alleen, wie zit er – buiten de kring van de lezers van deze site – nog op ons commentaar te wachten? Soms is het werkelijk moed verzamelen om te blijven schrijven.

Lezerskring

Dat klinkt best gefrustreerd. Misschien is het dat ook wel. Ik merk ook in de kring van onze lezers soms een stuk moedeloosheid. Wat zul je nog ergens wat van zeggen? Er verandert toch niets mee. Meer dan een legt het moede hoofd in de schoot. En probeert – al dan niet shoppend – kerkelijk te overleven.

Uit de kring van de lezers worden wij van tijd tot tijd attent gemaakt op bepaalde kerkelijke ontwikkelingen in eigen omgeving. Onze gemeende dank ervoor. Ook wanneer wij niet altijd alle informatie verwerken en van commentaar voorzien. Het gevaar van hap-snap-commentaar is niet denkbeeldig.

Van wat je aangereikt krijgt, word je niet altijd vrolijk. Je schrikt van het gemak, waarmee plaatselijk wordt meegedaan aan een oecumenische Pinksterviering, mogelijk inclusief de spirituele dans. Dit alles onder leiding van een predikant uit de GKv. Desgewenst is dit te documenteren, het is geen praatje. Maar denk niet dat je kerkelijk de poppen aan het dansen krijgt. Het wordt kennelijk geaccepteerd. The show must go on.

Laten begaan

Dat verbijstert soms nog het meest. Niet alleen dat er van alles en nog wat geroepen wordt. Maar dat men het kerkelijk laat passeren. Op de site van ds. W. van der Schee kunt u een preek vinden over Jona 4:10-11. Met droge ogen zegt de prediker:

Ik wil ook best vertellen wat ik denk van dat boekje, maar ik vind dat niet zo heel belangrijk. Ik geef gewoon m’n mening en als u het niet met me eens bent, dan bent u het niet met me eens. Oké? Ik denk dat Jona ergens in de vierde of derde eeuw vóór Christus geschreven is als een soort gelijkenis van Gods grote barmhartigheid, van Gods genade. Het boekje heeft heel veel weg van de gelijkenissen uit Lucas 15, vooral van de gelijkenis van de vader van die twee verloren zonen. Als u het nu heel belangrijk vindt dat het allemaal echt gebeurd is en zo, prima, laat u vooral niet door mij aan het twijfelen brengen.

Kennelijk heeft de kerkenraad van ds. Van der Schee niet ingegrepen. Ook verder is protest uitgebleven. Kritische reacties kan ik althans op de site in kwestie niet vinden. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat een dominee het beter denkt te weten dan de Here Jezus, voor wie het boek Jona zo overduidelijk feitelijke geschiedenis was.

Bijbelstudiedag

Maar goed, in de GKv schijn je tegenwoordig van alles en nog wat te mogen roepen. Neem de Bijbelstudiedag van dinsdag 8 mei 2012. Dr. J.H.F. Schaeffer zegt daar hardop: ‘Wij waren en zijn nog altijd een kerk die erg gericht is op het Woord.’ De sacramenten van doop en avondmaal lijden daaronder. Zijn collega dr. J.M. Burger valt hem daarin bij: ‘Te veel concentratie op het Woord maakt ons kwetsbaar voor overrationalisering. Het geloof wordt op die manier een zaak van het hoofd, terwijl het net zo goed een zaak van het lichaam is.’ We moeten gaan teruggrijpen op vroegere tijden, van voor de Reformatie, volgens dr. Schaeffer. ‘Het is waardevol te kijken naar de goede aspecten van de Rooms-katholieke Kerk wat betreft de geloofsbeleving rondom doop en avondmaal. Die waren er natuurlijk wel. Met de Reformatie is door het calvinisme in sommige opzichten weleens het kind met het badwater weggegooid.’

Ik citeer uit een krantenverslag (ND van 9 mei 2012). Protest tegen deze weergave heb ik nog niet gelezen. Dus ik mag aannemen dat dit inderdaad zo gezegd is. Dit ontbrak nog aan ons kerkelijk geluk. Dat we voor wat betreft de beleving van de sacramenten bij Rome in de leer moeten. Met kretologie over overrationalisering en teveel concentratie op het Woord. Dan denk ik: Zouden de heren weten wat de Reformatie daarover principieel gezegd heeft? Misschien zou men nog eens door de Institutie van Calvijn moeten heen kruipen.

Niet dat Calvijn het laatste woord heeft. Maar blijkbaar zijn sommigen bezig de basale Bijbels-reformatorisch beginselen te vergeten. Laat men eigen belijdenisgeschriften nog eens nalezen. Om te ontdekken dat Gereformeerde Kerken kerken van het Woord willen zijn. Niet alleen met het hoofd, maar tegelijk met het hart. ‘Overrationalisering’ – hoe kom je erop bij de concentratie op het Woord van de Geest! En dan te bedenken dat het gaat om broeders die aan de TU in Kampen verbonden zijn. Echt vertrouwen wekken doet dit allemaal niet.

Vervreemding en verscherping

Ben ik te somber? Ik sluit het niet uit. Maar te vaak hoor je hoe de vervreemding toeneemt voor wie gewoon gereformeerd wil zijn binnen de GKv. Er gebeuren dingen in kerkdiensten, die te gek voor woorden zijn. Ik heb het niet alleen van horen zeggen. Als vakantieganger heb ik het ook zelf meegemaakt. Hoezo ‘concentratie op het Woord’? En stilzwijgend stemmen broeders en zusters met hun voeten, wijken uit naar de Hersteld Hervormde Kerk of naar een gereformeerde bondsgemeente.

Nee, het is niet overal kommer en kwel. Er is binnen de kerken heus nog wel draagvlak voor gezonde gereformeerde prediking. Maar hoe lang nog? Met mij merken collega’s en kerkenraden hoe de toon verscherpt aan de kant van hen, die veranderingen verlangen. Pardon, die dat gaan eisen. Het klimaat binnen de GKv wordt grimmiger.

Verootmoediging

In de PKN wijzen vader en zoon W. en W.M. Dekker op het oordeel van God in een slinkende kerk. Het is wat eenzijdig-negatief gezegd. Maar helemaal ongelijk hebben ze ook weer niet. Zou de desintegratie binnen de GKv ook niet getuigen van een oordeel van God over eigenwilligheid? Mij valt op hoeveel predikanten er in problemen komen, buiten dienst raken of zelfs hun ambt helemaal verliezen. Zou ons dat nou eens niet aan het denken moet zetten? Wordt het geen tijd voor verootmoediging en bekering?

Dat is een betere weg dan meteen om afscheiding en een nieuwe vrijmaking te gaan roepen. Het bovenstaande kan koren op de molen zijn voor degenen, die het liefst een breuk zouden willen forceren in de GKv. Die kant moeten we m.i. helemaal niet op. Wordt blijven je onmogelijk gemaakt – en dat is toch echt het criterium – dan is er binnen de gereformeerde gezindte nog plek genoeg waar je als gereformeerde belijder heen kunt.

Maar de eerste taak is: deernis hebben met Sions puin. En terugroepen tot de Here. Zolang het kan. Dus toch maar weer moed verzamelen met elkaar. Die moed heb je niet altijd zelf in huis. Goddank, – een mens mag terug naar de bron. Mag terug naar God. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Wie hoopt op de Here krijgt nieuwe kracht! (Jes. 40:29v)

12 mei 2012

Laatst aangepast op donderdag 08 mei 2014 16:54  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]