Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Nader Bekeken - ds. C. van Dijk - Matrix-beroep ds. R. van der Wolf

Nader Bekeken - ds. C. van Dijk - Matrix-beroep ds. R. van der Wolf

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Ds. R. van der Wolf heeft in 2009 vanuit de GKv een beroep aangenomen naar de gereformeerde kerk van Hardenberg, de zgn. Matrix-gemeente. Deze gemeente is buiten het verband van De Gereformeerde Kerken (Hersteld) komen te staan. Later heeft zij zich aangesloten bij het verband van de Gereformeerde Kerken Nederland.

Al enige tijd geleden - in 2009 ? - ging het gerucht rond dat in een weblog zou staan dat ds. R. van der Wolf niet welkom was geweest bij De Gereformeerde Kerken (Hersteld), zonder publieke schuldbelijdenis omdat hij niet al jaren geleden (2003/2004) gekomen was. Ik (Johan Trip) ben nog steeds op zoek naar dat betreffende weblog. Als u weet waar dat is gepubliceerd, zou ik dat graag van u willen vernemen.

In elk geval ben ik achter de bron gekomen van degene die dit de wereld heeft ingeworpen. Ik citeer ds. C. van Dijk (GKv) in Nader Bekeken (Kroniek - C. van Dijk - Matrix-beroep) van oktober 2009:

Ik las in het weblog van een broeder uit de hersteld gereformeerde kerk de redenering dat ds. Van der Wolf bij hen nooit welkom zou zijn geweest zonder publieke schuldbelijdenis over het feit dat hij al niet jaren geleden gekomen was…

Ds. C. van Dijk heeft mij gemaild dat het een prive-uitlating van een broeder op een weblog is geweest, maar wist niet meer de bron te achterhalen.

Ik kan u in elk geval verklappen dat het gerucht over die publieke schuldbelijdenis absoluut niet waar is .

Klik hier voor de reactie van ds. S. de Marie (DGK) in De Bazuin d.d. 10-11-2009. Ik citeer (hem = ds. Van der Wolf):

Zelfs werden hardnekkige oude kwade geruchten van stal gehaald: er zou van hem geëist zijn dat hij vooraf aan zijn eventuele toetreden tot DGK schuldbelijdenis zou moeten afleggen. Wat dat laatste betreft, de schrijver van dit artikel, die in het verleden wel gesprekken met ds. Van der Wolf heeft gehad, en hem ook over de oorsprong van die geruchten heeft bevraagd, kan dat ten stelligste ontkennen. En anderen met hem.

In de Acta van de synode van DGK te Emmen (2009) wordt hierover het volgende geschreven (art. 85) (CKE = Commissie Kerkelijke Eenheid van DGK):

De CKE heeft al wel duidelijk gemaakt dat haar visie is, dat wat de Here begonnen is aan reformatie binnen Zijn Kerk, Hij via 2003 en 2010 heeft voortgezet. Een punt daarbij is dat, in tegenstelling tot wat wel eens geopperd wordt, er van niemand die zich na 2003/2004 heeft vrijgemaakt, schuldbelijdenis is gevraagd. De vrijmaking mag gezien worden als een proces dat bij de één meer tijd vraagt dan bij de ander. Het is een stap die in geloof en met volle overtuiging gezet moet worden. Dat kost tijd en strijd. DGK heeft daarom met vreugde vastgesteld dat er in Dalfsen in 2010 een vrijmaking tot stand is gekomen.

Klik hier voor een artikel van ds. Van Gurp (DGK) in De Bazuin d.d. 28 april 2010 waaruit we citeren:

Een ander verwijt dat tegen De Gereformeerde Kerken wordt gericht is dat wij exclusivistisch zouden zijn. Zo doet nog altijd het gerucht de ronde als zouden predikanten uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt die zich vrijmaken alleen toegelaten kunnen worden als zij schuldbelijdenis doen van hun late vrijmaking.
Die bewering is volkomen uit de lucht gegrepen. Nooit is zo'n maatregel zelfs maar ter sprake geweest. En ook nooit is van gemeenteleden, die zich later vrijmaakten, zo'n schuldbelijdenis geëist.


Naschrift 19 augustus 2014:

Ds. P. van Gurp benadrukt in het artikel "M/V in de kerk Een uitgesteld ja" in De Bazuin d.d. 18 juni 2014:

De Heere echter zegt heel duidelijk dat ieder die de Naam van Christus noemt moet breken met de ongerechtigheid, 2 Tim. 2:19, en zich moet houden aan de gezonde leer, 2 Tim. 2:13.
Het is daarbij nodig om uit de weg te ruimen een misverstand (om het vriendelijk te zeggen), dat nog steeds wordt rondverteld, alsof u bij uw vrijmaking schuldbelijdenis zou moeten doen over het late tijdstip daarvan. Tot nu toe is dat nog nooit gebeurd, dat dat van een verontruste die zich bij de kerk voegde, gevraagd werd en dat zal ook niet gebeuren. Er ligt zelfs een synodebesluit dat dat niet aan de orde is.
Hopelijk is hierdoor dat verkeerde gerucht weersproken en is het de wereld uit.

Laatst aangepast op dinsdag 19 augustus 2014 18:47  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]