Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Buitenlandse publicaties Gereformeerd blijven Gesprek deputaten Australie met Gereformeerd Blijven

Gesprek deputaten Australie met Gereformeerd Blijven

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Bron: Rapport deputaten t.b.v. de synode 2009 van de Free Reformed Church of Australia

 

7. Report on Meeting with Brothers of “Gereformeerd
Blijven”

The meeting was held on Tuesday 27 May at 2 pm in the
Gereformeerde Kerk in Dalfsen.

Present were: Revs. H.G. Gunnink, E. Heres, E. Hoogendoorn, R.
deWolf, PJ. Storm + Br. A. Breen and Rev. A. Veldman. There
were apologies from Revs. A. Bas and R. deVisser.
Note:
In preparation for this meeting we had studied “Een balans...”,
published by “De Vijfhoek”, the response to this ‘balans’ by Rev.
B. Luiten in “De Reformatie” and the final response to this “open
Letter’ of Rev. Luiten by Rev. A. Bas, also published in “De
Reformatie”. After this study we had formulated a number of
questions, which we wanted to put to the brothers.

7.1 Meeting 27 May 2008:
Report - Deputies for Sister Church Relations
Rev. E. Heres opened the meeting in a Christian manner, after
which we received the floor to ask questions, since we had asked
for this meeting.
Upon mentioning “De Vijhoek”, we were informed that
“Gereformeerd Blijven” as such is not related to “De Vijhoek”,
even though some of the ministers have addressed meetings
organised by “De Vijfhoek”. However, “Gereformeerd Blijven” is a
group of ministers, who on a completely personal basis keep
contact with each other, since they are all 6 greatly concerned
about the developments, that have taken place within the RCN
(lib) over the last number of years. Yet in the taxation of these
developments and how to respond to them they differ even among
one another. Some feel very close to the RCN (res), others don’t
want to go in that direction at all.
Because of having no formal relations with “De Vijfhoek”, we
deviated from our planned route and did not put to them the
questions we had prepared, instead we had a more general
discussion about the developments with the RCN (Lib), sharing
each other concerns. Amongst others the following concerns were
mentioned:
1. First, we spoke about ‘listener-directed-sermons’, which
often goes at the expense of the exegesis. Of course, we
have to take into account to whom the sermons are
addressed, yet do we start with the hearer or do we start
God’s Word. The impression is that lately the hearer
becomes more important than what God’s Word says. It
becomes more and more difficult to say ‘Thus says the
LORD...” At the latest ministers’ conference, even Prof.
C. DeRuyter must have said that recently sermons lack
depth.
2. Other concerns are that there seems to be a tendency to
be more friendly towards those who live in a homo-sexual
relationship. Next, there is also a strong influence of the
charismatic movement.
3. It was mentioned that in 90’s of the previous century there
came criticism on the ‘verkramptheid’ of life within the
church, of this we now see the consequences in a total
bursting of dams. It’s not so much the younger generation
that ask for all kind of new elements to be introduced, but
more the age group between 30 – 45. In general, the
young people are more positive, although they are easily
127
Report - Deputies for Sister Church Relations
128
influenced when the generation above them introduces all
these new things.
4. Next we spoke about the Harinck’ interview. It was stated
that which respect to the issues mentioned by Prof. G.
Harinck, he actually has put into words what lives among
more members within the churches. It was also
mentioned that the actual interview was even worse. Prof.
Harinck must have said “Ik houd het er nog uit...”
5. Regarding guests at the Holy Supper Table – in practise
the synod decision is interpreted much broader. Some
churches have simply a guestbook you can sign (adopted
within Classis Utrecht) With respect to Art. 27 – 29 BC no
longer the church is at the centre, but the bond with
Christ. In ‘Groot Zwolle” RCN, NGK and CGK work
together, whereby the issue of women in office is no
longer a breaking point, but rather a discussion point. This
decision was made, even before synod had discussed the
report “Kerkelijke Eenheid”
Some concluding remarks:
a) We basically listened to what the brothers wanted to share
with us. They all were greatly concerned and asked us for
help. We mentioned that in our address at synod we would
highlight some of these concerns: the Harinck interview, and
also that we too see that there is a trend of adapting Scripture
to today’s praxis, instead of submitting today’s praxis to the
norm of Scripture. We also mentioned that we have great
concerns about the majority report of the deputies for
‘Kerkelijke Eenheid’ and will advise synod to adopt the
minority report. We even mentioned that we could foresee that
in case the majority report would be adopted this could
become a breaking point in our relationship with the RCN.
b) Finally, we wished the brothers strength and wisdom from
above, highlighting that when we put our trust in God, He will
guide us. Also, in faith we may lay the course of the church in
His almighty hands. The only thing we have to do is to be
faithful today in the place where God has set us, without
worrying about tomorrow, realizing that God’s grace is
sufficient for each day.
At 4 pm Rev. A Veldman closed the meeting in prayer.
AC Breen
Rev A Veldman

Laatst aangepast op vrijdag 22 februari 2013 22:23  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]