Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog "Ik ga misschien op VVD stemmen"

"Ik ga misschien op VVD stemmen"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Fictief: een discussie in een gezin met gereformeerde wortels op zondagavond tijdens de warme maaltijd met Moeder, Vader en Kind (12 jaar):

M: Ik ga misschien wel VVD stemmen

V: Dat kun je toch niet maken? Die zijn voor abortus, euthanasie en praktiserende homosexualiteit !

M: Ook al denk ik daar anders over, ik vind dat ieder recht heeft op z'n eigen mening. Ik vind niet dat ik of anderen het recht heb om mijn of hun geloofsstandpunten aan anderen op te leggen.

V: Maar we hebben altijd SGP gestemd, ook jouw en mijn ouders hebben dat altijd gedaan.

M: Dat kan wel zo zijn, maar volgens kieskompas en de stemwijzer liggen mijn standpunten veel dichter bij de VVD.

V: Kun je dan geen Christenunie stemmen? Daar hebben we toch meer gezamenlijks mee dan de VVD?

K: Waar hebben jullie het over?

V: De grote mensen gaan over een paar dagen kiezen welke 150 mensen veel te zeggen hebben over hoe het in Nederland verder moet gaan. Daarom is het belangrijk dat er mensen zitten waar we het mee eens zijn. Papa vindt het belangrijk dat iemand wordt gekozen die 's zondags naar de kerk gaat en mama vindt dat minder belangrijk. Want ook al ga je niet naar de kerk, kun je toch hele goede idee√ęn hebben. Ik vind iemand met goede idee√ęn belangrijker dan dat hij naar een kerk gaat.

K: Vinden opa en oma dat ook?

M: Opa en oma geloven dat de HEERE over alles iets te zeggen heeft. Dat halen ze dan uit de Bijbel.

K: Is dat dan niet zo?

M: Ik vind het belangrijker dat ik doe wat bij mij past, wat ik voel, dan hoe jouw opa en oma mij hebben grootgebracht. Ik ben nu zo groot, dat ik dat zelf mag bepalen.

K: Wie is dan de baas over die 150 mensen?

M: Daar denkt iedereen anders over.

K: Hoe denkt u daar dan over?

M: Dat iedereen zelf mag weten of en wat hij gelooft.

K: Is het dan niet waar wat de dominee zei in de kerk dat de Here Jezus koning is over de hele wereld?

M: Euh, tja, daar heb ik even geen antwoord op. Pap, help.

V: Je hebt goed opgelet, en je hebt helemaal gelijk. Omdat de Here Jezus koning is over de hele wereld, horen ook al die 150 mensen te doen wat de Here Jezus goed vindt.

K: Mama, mag ik u nog iets vragen?

M: Natuurlijk, zeg 't maar.

K: U vindt goede idee√ęn heel belangrijk. Maar hoe weet u wat goed is?

M: Ik heb over heel veel dingen nagedacht en heb een mening over veel dingen en ik heb daar een goed gevoel bij.

K: Dus als ik 's avonds in mijn bedje lig en kan niet slapen en ik denk er goed over na wat ik goed vindt. Mag ik dan stiekem uit m'n bed komen en een heleboel snoepjes uit de keuken pakken en die opeten in bed? Ik voel me dan veel beter als ik snoepjes eet en kan dan sneller in slaap komen.

M: Jij bent een heel slim kind. Maar een kind van 12 weet nog niet zoveel als jouw papa en mama. Wij weten veel beter wat het beste is voor jou.

K: Weet de Here Jezus dan ook niet wat het beste is voor ons en die 150 mensen?

M: Dat denk ik wel.

K: Dan zou ik stemmen op iemand die heel goed weet wat de Here Jezus goed zou vinden. Kennen jullie iemand die dat ook vindt?

V: Mams, onze dochter heeft heel goed opgelet in de kerk. Het is toch echt waar dat de Here Jezus Koning is en hij veel beter weet wat goed voor ons is dan wij kunnen bedenken of voelen. In de politiek zegt de SGP het vaakst wat de Here Jezus wil. Daar durven ze de anderen ook op aan te spreken.

M: Maar ik voel daar minder voor en qua logica past dat minder bij mij.

V: Dat kan wel zo zijn, maar de HEERE weet toch veel beter wat goed is voor ons dan wij kunnen denken of voelen? Ik heb wel eens horen zeggen dat er geen stukje van het leven is waarvan de HEERE niet zegt: dat is van mij !

M: Ik weet daar niets meer op te zeggen. Ik denk dat jullie gelijk hebben. Ik moet toch maar weer meer gaan lezen hierover.

V: In de programma's van de politieke partijen?

M: Nee, ik bedoel in de Bijbel en andere goed gereformeerde boeken. En ik stem dan toch maar weer eerst op SGP.

Laatst aangepast op dinsdag 05 februari 2013 17:03  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]