Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Inleiding wat is gereformeerd

Inleiding wat is gereformeerd

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Al een paar jaar zijn we bezig om te ontdekken wat de werkelijke oorzaken zijn van het gescheiden optrekken van broeders en zusters die bij elkaar horen. Daarbij ligt de focus op De Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken Nederland, Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) en de bezwaarde gereformeerd vrijgemaakten. Uiteindelijk komen veel vragen uit op hetzelfde punt: wat is gereformeerd.

Maar ook bij degenen in de GKv die groot voorstander zijn van vernieuwing en minder positief oordelen over traditie, speelt deze vraag een - volgens mij - beslissende rol.

Het is de bedoeling dat hier een serie wordt gepubliceerd over dit onderwerp. De artikelen die worden gepubliceerd zullen regelmatig inhoudelijk worden aangepast of aangevuld - geen artikel is definitief! Tegelijkertijd probeer ik om mij te confronteren met degenen die 'vernieuwing' voorstaan. Heel concreet probeer ik dat te doen met Martijn Horsman - een theoloog die verbonden is aan Stroom Amsterdam als kerkplanter/pastor. Zie hier zijn eerste artikel over traditie en vernieuwing.

Onder andere de volgende punten komen in deze serie aan bod:

 • Wat is gereformeerd?
  Is dit een bepaalde stroming, richting of een bepaalde traditie? Over het versmallen van de grondslag van Schrift en belijdenis naar b.v. 12 artikelen van het geloof. Heeft het te maken met Calvijn? Is het beperkt tot bepaalde vastgestelde oerkernen of regels of formulieren of samenvattingen? Is het misschien een levenshouding van alle eeuwen? Wat is ons doel?
 • Hoe word je gereformeerd?
  Hoe zit het met de leer, met de kennis? Hoe pas je het toe? Zijn er alleen kernpunten? Is het cultuurafhankelijk? Wat is de relatie met het persoonlijke, met je werk, met je leven, met de huidige cultuur? Tijdsbesteding? Dynamiek neiging en opnieuw geboren worden. Over verbond: belofte, eis en dreiging met straf.
 • Wat is een gereformeerde kerk?
  Hoe is deze kerk tot stand gekomen? Ist en soll: dynamiek.
 • Hoe word je een gereformeerde kerk? Wat is het doel (vanuit God gezien en vanuit ons gezien)?
  Wie is nu gereformeerder: een kerkplantingsproces Stroom Amsterdam of de GKv?
  Is er een begrenzing aan de leer? Zijn er eisen en welke dan? Hoe zit dat met leer en leven? En hoe zit dat met het 10x gereformeerd? Zijn er eisen gesteld aan een gereformeerde kerk? Over een authentieke kerk en namaak kerken. En over het verwerpen van de volwassendoop of de kinderdoop. Is de kerk volmaakt? Bestaat er een zuivere kerk?
 • Wie horen bij de gereformeerde kerk?
 • Wat te doen op de grens van kerk en sekte?
  Over persoonlijke meningen/voorkeuren, de kerkelijke weg, de kerk voortzetten. Hoe ernstig een afscheiding is. Leer en liturgie in de 90-er jaren in de GKv. Waarom we niet meer in de GKv konden en mochten blijven, de goede strijd voeren.
 • Actueel versus vervallen gereformeerd
  Over antithese, exclusivisme, kerkisme, geen duimbreed.
 • Kerk en cultuur
  Stimulerende factoren in de cultuur van de afgelopen 50 jaar ter bevordering van de secularisatie. Confrontaties, tradities en vernieuwing vergeleken met een voetbalsysteem, het beoordelen vanuit deze cultuur wat waardevol gereformeerd is uit de breed-christelijke-traditie: op survival met een all-in-one package, individualisme, geen gesprek aan kunnen gaan, levenscycli, de restaurantgedachte, onthechting en onverbondenheid.

De richting die ik op ga is nauw verbonden met o.a. Mozes, Abraham, David, Jezus Christus, Paulus, Calvijn, 6 samenvattingen van de Heilige Schrift, de afgescheiden kerken (1834), de vereniging (1892), K. Schilder, beginjaren Woord en Wereld, Reformanda en De Bazuin.

De uitdaging voor mij is om het zo te formuleren dat de mensen, die in een heel andere (sub)cultuur leven, het ook nog begrijpen. En ik hoop zichtbaar te maken waar fundamentele verschillen liggen. Pas op: ik kom niet uit een gereformeerde traditie, heb tot m'n 18e nog nooit gehoord van de Heidelbergse Catechismus, Calvijn of K. Schilder, ben opgegroeid op het platteland, getrouwd met een geboren amsterdamse die de volwassendoop heeft ontvangen in een gereformeerde kerk vrijgemaakt door een voluit gereformeerde (in de brede zin des woords) dominee. Waarmee ik niet wil zeggen dat dit iets toevoegt aan de doop, maar dat in de gereformeerde kerken altijd al de volwassendoop en kinderdoop in gebruik zijn geweest - zij hebben nooit een van deze dopen verworpen. Degenen die voor alleen de volwassendoop zijn, verwerpen wel de kinderdoop!

Johan

Laatst aangepast op donderdag 03 januari 2013 14:04  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]