Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Wat is gereformeerd?

Wat is gereformeerd?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Gereformeerd zijn betekent dat je God gelooft op z'n Woord.

(Dit lijkt een open deur, maar er zal worden aangetoond dat dit enorme gevolgen heeft voor het gereformeerd zijn.)

Van alle tijden
Zo geformuleerd is gereformeerd zijn van alle tijden. Zo kun je ook van onder andere Abraham en Calvijn zeggen dat zij gereformeerd waren. Ook al bestond het woord 'gereformeerd' nog niet, waren zij het wel omdat het gaat om de vragen: wie ben je, waarvoor leef je? Zij gaven dezelfde antwoorden op die vragen dan wij gereformeerden.

Een levenshouding
Het is een bepaalde levenshouding: hoe je in dit leven staat, hoe je jezelf en anderen beoordeelt, hoe je de kerk ziet, hoe je de maatschappij ziet, hoe je de cultuur waarin je leeft beoordeelt. We geloven namelijk dat Gods Woord een licht is op ons pad. Wij kunnen zelf niet - buiten Gods Woord om - waarderen wat goed is en wat verkeerd is. Wij bouwen alles op Gods Woord en we vertrouwen er helemaal op dat zijn Woord ons nooit misleidt. Daar komen we altijd goed mee uit. Altijd! In alle tijden! In alle culturen!

Niet vernauwen
Als we het 'gereformeerd-zijn' vernauwen tot alleen onopgeefbare oergereformeerde kernen of het alleen maar beoordelen als een beperkte richting in het veel grotere christendom, leggen we daardoor een basis om het begrip 'gereformeerd' uit te hollen en te relativeren. En dat heeft het niet verdiend omdat het zo nooit is bedoeld. In de kern betekent 'gereformeerd' veel meer, zoals hierboven uitgelegd.
En dan hebben we ook niet meer de houding van 'Sorry hoor, maar ik ben gereformeerd. Ik noem mezelf liever niet gereformeerd, maar gewoon christen.' Maar dan zijn we God dankbaar dat we gereformeerd zijn.

Andere betekenis van 'gereformeerd'?
Op bijvoorbeeld Wikipedia wordt er een heel andere inhoud aan gegeven. Daar geeft men het weer als een kerkelijke stroming binnen het christendom. Maar dat is een zeer misleidende betekenis. Dat zou betekenen dat het christendom veel breder is en gereformeerd een specifiek, wellicht smaller, stroompje - ontstaan vanaf de Reformatie - binnen de grote, brede stroom van het veel ruimere christendom. 
Maar zelfs tijdens de Reformatie is dat nooit de intentie geweest. De kern van de Reformatie was: terug naar de Schrift. Dat was - en is nog steeds - typisch gereformeerd. Omdat je Christus - het vleesgeworden Woord - liefhebt boven alles, wil je je hele leven laten stempelen door Hem. Dan wil je, in alles wat je doet, in Hem blijven. Daarom wil je leven vanuit Gods Woord en wil je alles om je heen beoordelen vanuit Gods Woord! Dat is gereformeerd.

Gereformeerd als traditie?
Volgens Wikipedia is traditie een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. Voor zover een gebruik of gewoonte in dit verband betekent: God geloven op zijn Woord, is het een goede gereformeerde traditie. De traditie heeft dan als functie om dit gereformeerde gedachtegoed in stand te houden.
Vervolgens - aldus nog steeds Wikipedia - kunnen tradities als waardevol worden beschouwd, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Het begrip conservatisme - volgens dezelfde vrije encyclopedie - is afgeleid van het Latijnse conservare, dat "beschermen, in ongeschonden toestand bewaren" betekent, alhoewel het in Nederland veel verschillende betekenissen heeft.
Zo gezien kunnen 'traditie' en 'conservatisme' het gereformeerde gedachtegoed doorgeven op volgende generaties en dit gedachtegoed beschermen, in ongeschonden toestand bewaren. Geweldig toch? Is het eigenlijk niet vreemd dat deze begrippen 'traditie' en 'conservatisme' in eerste instantie zo'n negatieve klank hebben?

Gereformeerd conservatisme tegenover maakbaarheid van de samenleving
Wikipedia gaf bij 'Traditie' aan dat conservatisme remmend werkt op de vooruitgang. Bij conservatisme stelt de digitale encyclopedie: Essentieel stelt het conservatisme zich kritisch op tegenover het idee van maakbaarheid van de samenleving, zoals dat leeft in de ideologie√ęn van de moderniteit, liberalisme en socialisme.
Als gereformeerden zijn we een zoutend zout in deze maatschappij om het bederf tegen te gaan - een remmende werking! Bovendien geloven wij als gereformeerden toch ook niet in de maakbaarheid van de samenleving?

Gereformeerd zijn: God geloven op zijn Woord. We moeten dit geloof in ongeschonden toestand bewaren en doorgeven aan de volgende generaties!

n.a.v. Martijn Horsman (pastor Stroom Amsterdam): Traditie en vernieuwing (1)

Laatst aangepast op dinsdag 26 maart 2013 23:11  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]