Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Links naar artikelen Stroom Amsterdam vanaf terugtrekking aanvraag toelating GKv-kerkverband

Links naar artikelen Stroom Amsterdam vanaf terugtrekking aanvraag toelating GKv-kerkverband

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Officiële redenen terugtrekking aanvraag toelating GKv verband: geen positieve verwachtingen van nog langer doorpraten en nog weer een ronde gaan is niet goed voor Stroom (bron: classisverklaring).

Overige redenen uit de pers:

Stroom vraagt nu een status aparte aan in het GKv-kerkverband net zoals De Aker (ook een gemeente in Amsterdam) die heeft.

03-11-2012 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Stroomafwaarts - Inleiding:

Met spanning is uitgekeken naar de vergadering van de classis Amsterdam-Leiden op 25 oktober jl.. Op deze bijeenkomst zou een besluit moeten worden genomen over de instituering van de gemeenschap Stroom, om zo volwaardig lid te gaan uitmaken van het GKv-kerkverband. De kerk van Amsterdam-Centrum, die bijeenkomt in de Oosterparkkerk, had daartoe een verzoek ingediend bij genoemde classis.

De aanvraag gaf grote moeite in de kerken. Want de vraag is of deze 'missionaire' gemeenschap een gereformeerde kerk is die als zodanig een plek mag hebben in het kerkverband. In een vorig artikel hebben we een samenvatting gegeven waar Stroom voor staat. In de laatste Nader Bekeken[1] zet ds. C. van Dijk het nog eens op een rijtje:

30-10-12 nd.nl / cip.nl - Bezwaarden blij met intrekken aanvraag Stroom - Inleiding:

HARDENBERG - De groep vrijgemaakt-gereformeerde kerkleden die grote moeite had met de toelating van missionaire gemeente Stroom tot het kerkverband, is dankbaar dat de aanvraag van tafel is.

Dat heeft emeritus hoogleraar Jochem Douma, een van de schrijvers van een veelbesproken petitie over Stroom, gisteren laten weten.doop en vrouwenVorige week werd bekend dat Stroom zelf de aanvraag voor aansluiting bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft ingetrokken. Dat besluit volgde op twee maanden van een intensief en publiek debat of of Stroom voldoende gereformeerd zou zijn. Zo kent de gemeente vrouwelijke oudsten en hanteert ze een ruimere dooppraktijk. Het verzoek tot aansluiting van Stroom bracht een groep van 43 gemeenteleden, onder wie de nodige (emeritus) predikanten, er toe in een petitie uit te spreken dat er voor Stroom geen ruimte is binnen de kerken.

Douma benadrukt dat de zorg over ontwikkelingen in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken om veel meer gaat dan Stroom alleen.

Waarop de pastor van Stroom Amsterdam, Martijn Horsman, reageert met:

Martijn Horsman @MTHorsman

Graag gedaan hoor ;-) RT @NedDagbl: Bezwaarden blij met intrekken aanvraag Stroom:

Tweets:

Daniël Gillissen @danielgillissen

Jammer. Vertegenwoordigers van 'groep van 43 tegen #Stroom' niet bereikbaar voor commentaar. Wel nieuwe versie op #NDnl http://www.nd.nl/artikelen/2012/oktober/26/stroom-trekt-aanvraag-toelating-gkv-terug

Jan Willem Ploeg @Elipheleth

Verwijt #Stroom 'zonder kennis van zaken' wel een beetje vreemd na moeilijk mis te verstane uitspraken over drietal 'pijnpunten'.#RDnl (1)

Jan Willem Ploeg @Elipheleth

Verontrust appèl was kerkordelijk te vroeg, maar nu lijkt het erop dat #Stroom dat inhoudelijke gesprek niet wil(de). Jammer... (2)#RDnl

Nico-Dirk van Loo @NicoDirkVanLoo

@Elipheleth Ik snap de beeldvorming vanuit publicaties, is alleen niet helemaal correct. Stroom en OPK kiezen voor nu voor stilte en daarom geen verdere reactie.

Piet Houtman @piethoutman

Er werd tegen Stroom gezegd: Ga maar naar evangelischen. Dat past niet bij de belijdenis van de 'algemene' kerk. @danielgillissen

Gods Marketing @GodsMarketing

#Stroom trekt aanvraag toelating GKV in. http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/missionaire_gemeente_stroom_trekt_aanvraag_toelating_gkv_in_1_686221 Wellicht de meest wijze zet!

David Heek @DavidHeek

#Stroom trekt aanvraag lidmaatschap #GKv in. Een wijs, een verdrietig besluit. Hoe 3 formulieren juist de eenheid in de weg kunnen staan.

Artikelen:

21-08-2013 nd.nl - Jubilerende Breen: graag gift voor Stroom

AMSTERDAM - DRACHTEN - Een predikant die als behoudend bekendstaat maar nu een veelbesproken missionair project aanbeveelt, dat maakt nieuwsgierig.

28-03-2013 Kerkbode Midden GKv via eeninwaarheid.info - Ds. A. Kamer filoseert nog wat na over de botsing tussen de Amsterdamse 'missionaire gemeente' Stroom en het GKv-kerkverband.

Het geding liep tenslotte eropuit dat de betrokken gemeenschap zelf het verzoek om toelating terugtrok. De vraag is of we wel vatten dat er meer aan de hand is dan eigenzinnigheid en ontrouw. Er is een andere kerkelijke oriëntering. Verkerk merkt op dat de genoemde verontrusten het gevaar lopen eigenlijk een achterhoedegevecht te voeren. Ze willen een kerkelijke weg handhaven die zijn tijd gehad heeft en door de hedendaag­se postmodern beïnvloede mens niet meer begrepen wordt. De "postmoderne mens" heeft daarvoor geen antenne meer. Verkerk stelt terecht dat moderne missionaire gemeenten de plicht hebben te peilen hoe de invloed van de veranderde levenshouding onder de invloed van de post­modernistische levensstijl, op goede wijze in het kerkverband kan worden opgevangen. Om samen verder te komen. De hedendaagse postmoderne mens voelt zich niet meer opgenomen in een groter zinsverband. Hij leeft als in een leegte en is zinzoekend. Hij laat zich ook niet meer 'pakken' door grote verhalen, gedragen door idealen en door grootse plannen. Eerder is de houding: waar maak je je druk om? leder leeft toch voor zich!!"

26-10-2012 nd.nl - Stroom trekt aanvraag toelating GKV terug - inleiding:

AMSTERDAM - Het Amsterdamse kerkplantingsproject Stroom heeft een aanvraag tot aansluiting bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ingetrokken.

Volgens voorganger Martijn Horsman wees de discussie uit dat de classis Amsterdam-Leiden zijn gemeente uiteindelijk niet voluit zou accepteren. ‘Of slechts met een kleine meerderheid en dat vind ik niet chic.’De toelating van Stroom was de laatste maanden flink in discussie omdat de gemeente vrouwen als ambtsdrager heeft en ouders vrijlaat hun kind al dan niet te dopen. Op die punten wijkt de ...

26-10-2012 refdag.nl - Missionaire gemeente Stroom trekt aanvraag toelating GKV in - Inleiding

AMSTERDAM – De missionaire gemeente Stroom, een kerkplantingsproject van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), trekt zijn aanvraag voor verzelfstandiging in. Reden is dat de instituering van Stroom een splijtzwam binnen de GKV blijkt te vormen.

25-10-2012 refdag.nl - Classis Amsterdam-Leiden 25 oktober 2012 - Citaat:

Aan het begin van de vergadering heeft de Oosterparkkerk (Amsterdam-Centrum) een verklaring voorgelezen waarin zij haar voorstel aan de classis om mee te werken aan de instituering van Stroom intrekt. De OPK en Stroom hebben geen positieve verwachtingen van nog langer doorpraten.
Nog weer een ronde gaan is niet goed voor Stroom.
In een brief verklaart Stroom de intrekking te ondersteunen.

De OPK zou wel graag zien dat er gekeken wordt naar een samenwerkingsverband als met de Aker (de Aker maakt vanwege een andere identiteit dan de GKv geen deel uit van het GKv-kerkverband,maar is wel met een waarnemer op de classisvergaderingen).

Laatst aangepast op donderdag 22 augustus 2013 14:10  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]