Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? - volgens K. Schilder

Wat is gereformeerd? - volgens K. Schilder

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Hieronder enkele vrij vertaalde gedeelten uit een artikel van K. Schilder over "Wat is gereformeerd?":

Men zegt dat er verschillende mensen uit de theologische wereld duistere zaken helder kunnen maken. Wat men ook daarvan denken mag, het is net zo goed waar dat er uit diezelfde wereld mensen zijn die heldere zaken duister kunnen maken. Er mogen theologen, dominees, professoren in de theologie zijn, die een bewonderenswaardige lenigheid hebben in het 'verklaren' van wat voor duizenden onbegrijpelijk was, zeker is dat er ook mensen zijn die door hun redeneren onbegrijpelijk maken wat altijd helder als glas is geweest. Nou ja, dat is ook een soort begaafdheid.

Uit de laatste groep zijn er mensen die zich tegenwoordig afvragen: wat is gereformeerd? Vroeger was die vraag niet moeilijk. Wie de roomse leer wilde kennen, onderzocht de roomse belijdenissen. Wie de remonstrantse overtuiging wilde weten ging op zoek naar arminiaanse uitgangspunten. Wie het gereformeerde gevoel wilde leren kennen, bestudeerde de gereformeerde belijdenis. Wie het daarmee niet eens was, nam een andere naam aan.

Het is er sindsdien niet echt eenvoudiger op geworden. Wanneer iemand, die buiten onze kring opgroeide, eens serieus na wilde gaan wat gereformeerd is, zou hij al snel het gevoel krijgen van iemand die in een doolhof verzeild is geraakt en de draad niet meer vinden kan. Want de kenmerken waaraan men het ware gereformeerd-zijn kan toetsen - in tegenstelling met het ongereformeerde of schijngereformeerde - zijn volgens de een zus en volgens de ander precies het tegenovergestelde.
Tegenwoordig kom je het wonderbaarlijke vertoning tegen dat wat de een voor het neusje van de gereformeerde zalf uitgeeft, door de ander als ongereformeerde, ja zelfs als voor de ziel gevaarlijke dwaalleer wordt uitgeroepen. Terwijl ze allebei de erenaam gereformeerd voor zich opeisen en bij geen andere groep gerekend willen worden.1

Inderdaad: er heerst op dit punt de laatste jaren een meer dan verschrikkelijke verwarring.

(...)

Twijfelachtig wordt het, als onder de leidende geesten de vraag: 'wat is gereformeerd?' zo verschillend wordt beantwoordt. Onder predikanten en vooraanstaande mannen op kerkelijk gebied. En dan richt ik me niet tot onze gereformeerde kerken, want daar mogen over enkele onderdelen van de waarheid enig verschil van persoonlijk inzicht zijn (dat zal ook nooit anders kunnen), toch zal men van de kansel geen verschil van opvatting kunnen merken (...). We mogen veilig zeggen, dat van de kerkelijk-gereformeerde kansels geen verschillende meningen komen over: wat is nu eigenlijk wel gereformeerd. Want d√°√°r geldt nog steeds het gezag van de drie formulieren van eenheid.

(...)

Om nu maar direct te zeggen wat ik wil: iedereen die voor gereformeerd laat doorgaan, wat niet gereformeerd is, herinner ik eraan dat de gereformeerde leer te vinden is in de gereformeerde belijdenis: de drie formulieren van eenheid. Ben je 't daar niet mee eens, prima, zeg het dan, maar houd op om dat gereformeerd te noemen. Dat veroorzaakt alleen maar verwarring en beangstigt tientallen mensen, ook ons. Die naam komt u niet toe.

 

Vertaalde gedeelten uit K. Schilder - 31 augustus 1918 - Gereformeerde Kerkbode van Vlaardingen - Wat is gereformeerd?

1 Honderd jaar later zie je nog steeds een versnippering in de gereformeerde gezindte, maar veroordeelt men elkaar over het algemeen niet meer zo scherp. Er is eerder een trend waarneembaar waarin men 'gereformeerd' naast 'protestants' en soms zelfs 'evangelisch' beoordeelt als een sub-cultuur van de algemeen christelijke cultuur en men elkaar aanvaardt. Met andere woorden: kerken lijken steeds meer op elkaar en de verschillen worden minder als verschil ervaren. Men zoekt eerder het gemeenschappelijke. Het wonderlijke daarvan is dat fundamentele verschillen niet meer in rekening worden gebracht en men het geheel van de diverse stromingen voor 'gereformeerd' of 'christelijk' door laat gaan, het is een pluriform 'geheel' geworden. - Johan Trip

Laatst aangepast op maandag 19 augustus 2013 20:58  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]