Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog Kerstfeest, In het licht van morgen

Kerstfeest, In het licht van morgen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Wij komen dan ook niet verder met het constateren van nachten in deze wereld. Niet met hymnen aan den nacht, al ware het ook de kérstnacht. Het is immers maar de vraag, hoe men de ‘nox, diebus pulchrior’, de ‘Kerstnacht schoner dan de dagen’ prijzen wil. Of, die hem prijst, gelovig is, dan wel mysticus, romanticus. Wie gelóóf in God heeft, die prijst de kerstnacht, omdat de zon van gerechtigheid over deze wereld opging om ‘de schaduwen te breken’. Die ‘schaduwen’ zijn dan voor zijn besef de zonde en de dood.

De mysticus daarentegen prijst de kerstnacht, die schoner dan de dagen is, omdat hij het volgens hem valse en bedrieglijke van alle aardse gerechtigheid, en daarmee ook de aardse dilemma's van deugd en ondeugd, licht en waarheid, doorbreekt, en overwint.

Wij, die ‘in de schaduwen van morgen’ heten te staan, hebben dus te leven uit dit geloof, met het doel om niet voor één dagje ons stichtelijk dronken te drinken aan romantiek en mystiek. Want die dronken zijn, zijn 's nachts dronken, zegt de Schrift; en ze vindt dat nacht-bedrijf blijkbaar helemaal niet mooi.
Hebben wij het geloof niét, dan voelen wij ons natuurlijk ook vandaag ‘in de schaduwen van morgen’.

(...)

Gelukkig, dat wij op het Kerstfeest niet ‘in de schaduwen van mórgen’, maar ‘in het licht van vandaag’ staan. Nee, daarmee is nog niet genoeg gezegd. Wij staan in het licht van gisteren, vandaag, morgen, van alle eeuwigheid. Want Jezus Christus - ons Licht en Leven - is gisteren en vandaag Dezelfde, en tot in de eeuwigheid. Want het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de eniggeborene vanwege de Vader, vol van genade en waarheid.

(...)

Wat willen wij nu zeggen, alleen vanuit geloof? In de schaduwen van morgen kan - als hij het volkomen ernstig met die woorden meent - slechts hij staan, die niet uit het geloof wil spreken. Wie het geloof in Christus heeft, de Christus van het Kerstfeest, die met ons meegegaan is, en nog vandaag bij ons is, helemaal direct in onze geschiedenis, die weet de nacht verdreven. Hij háát dat woord ‘nacht’ als teken en als in enige profetie opduikend symbool. Want niet de ‘mundus iste’, de wéreld-van-vandaag, maar de zóndaar-van-vandaag, de mens die zijn vertrouwen stelt in het vlees, die heeft zijn nachten, ‘habet noctes suas et non paucas’.

Ja, feitelijk is dat nóg te veel gezegd. Hij heeft niet véle nachten, maar hij heeft er slechts één, de eeuwige, die ene.
Maar wie de Christus aanneemt in het geloof, als met ons meegegaan, en die nog steeds met ons meegaat, die heeft het eeuwige leven, en zal het verderf dus 's nachts niet zien. Hij zal ze ook vandaag niet zien. Want voordat hem duidelijk worden kon, wat de kerk in het uur van zijn doop toch wel bedoeld kan hebben, toen zij dit leven noemde een ‘gestadige dood’, is hem bekend geworden, dat hij om Christus' wil staat in het licht, in het ‘gestádige léven’. En onder begeleiding van het Licht, dat in den ‘mundus iste’ (de wereld van vandaag) ingegaan is, ziet hij de wereld schoon en rijk, een bezit, dat de moeite waard is om van zondaren te worden gezuiverd, omdat zij het eigendom is van God. Ach, hoezeer God verlangt dit, zijn bezit, te nemen uit de hand van Christus Jezus!

Was mein Gott will, das gescheh allzeit.
Sein Will ist stets der beste;
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste;
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Massen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den wird er nicht verlassen.

Vrij vertaald uit De Reformatie 20 december 1935 - K. Schilder - Kerstfeest, In het licht van morgen

Laatst aangepast op woensdag 23 oktober 2013 23:15  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]