Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media RD - Pierre J. Beaujon: Meer zelfonderzoek goed voor geestelijk leven

RD - Pierre J. Beaujon: Meer zelfonderzoek goed voor geestelijk leven

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op 3 januari 2013 verscheen in het Reformatorisch Dagblad een artikel van Pierre J. Beaujon - docent burgerschap en godsdienst aan het Hoornbeeck College in Amersfoort - over zelfonderzoek. Hij geeft daarvoor de volgende vijf redenen:

Ten eerste is zelfonderzoek de weg om bekend te raken met onszelf. Ik bedoel dit bepaald niet psychologiserend. Het is onvoldoende om alleen op zondag naar de kerk te gaan en naar de prediking te luisteren. We moeten ook de tijd nemen om het gehoorde als een spiegel aan onszelf voor te houden en de boodschap in ons dagelijks leven toe te passen.

Ten tweede is zelfonderzoek, menselijkerwijs gesproken, het enige middel waardoor een zondaar zich ervan bewust wordt dat hij ook echt een zondaar is. Alleen door zelfonderzoek begin je in te zien wat de kracht van de zonde in je leven is en wat de boze verlangens van je hart zijn. Dan pas ga je begrijpen waarop je verlangens werkelijk gericht zijn, en hoe ze tegen de wil van de Heere ingaan.

Ten derde is zelfonderzoek de weg waarlangs we voorbereid worden om ons van ons zondige bestaan af te keren en een innerlijke liefde te ontwikkelen om heilig te leven en daarin te groeien. Dan pas gaat het gebed voor ons leven: „Heere, ik wil liefhebben alle dingen die tot U behoren en afstand nemen van de dingen die U verdrietig over mij maken.” Totdat we onszelf op die manier zullen gaan onderzoeken, zal de prediking van Gods Woord alleen even door ons hoofd flitsen om daarna weer uit te doven, zonder iets nuttigs uit te werken in ons leven.

Ten vierde kunnen we alleen door zelfonderzoek zien of ons leven daadwerkelijk verandert. We gaan dan inzien dat er iets in ons is dat ons steeds weer op de knieĂ«n voor Gods aangezicht brengt, hoe sterk de innerlijke weerstand daartegen soms ook kan zijn. Een ware christen krijgt daardoor de zekerheid dat de Heere zijn leven veranderd heeft. „Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God” (1 Joh. 3:21).

Ten slotte is er het grote belang van zelfdiscipline. Zelfonderzoek en zelfbeheersing gaan hand in hand, wat innerlijke rust tot gevolg heeft. Het woord ”discipline” is nauw verwant aan ”discipel”. Een discipel van de Heere Jezus hoort innerlijke rust en vrede uit te stralen. Het is pas door deze innerlijke vrede dat we de apostel Paulus kunnen nazeggen: „Het leven is mij Christus”, ongeacht de omstandigheden.

Klik hier voor het volledige artikel.

Laatst aangepast op vrijdag 04 januari 2013 20:01  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]