Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Ware kerken buiten DGK? Interview RD met dr. P. van Gurp

Ware kerken buiten DGK? Interview RD met dr. P. van Gurp

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

In een interview door het RD met dr. P. van Gurp werd hem gevraagd of er nog ware kerken waren buiten DGK. Bron: refdag.nl - Vooropgaan, dat past bij emeritus predikant dr. P. van Gurp - 15-02-2013 - het o.i. meest opvallende gedeelte, dat overigens niet representatief is voor het hele interview, (PS het RD noemt DGK: GKH):

Zijn er nog ware kerken buiten de GKH?

„De Heere vergadert Zijn volk uit alle geslachten en volken. Plaatselijk zijn er GKV-gemeenten waarvan ik zeg: daar wordt vastgehouden aan Schrift en belijdenis en kun je dus spreken van een ware kerk1. Verder voel ik me aangetrokken tot de Gereformeerde Gemeenten, daar wordt voluit de betrouwbaarheid van de Schrift beleden en erkend. Ook in de Hersteld Hervormde Kerk proef ik een streven naar het handhaven van Gods inzettingen. Tegelijk hebben ze nog wel de kerkorde van 1951, met alle gebreken van dien, en is er voor zover ik weet geen leertucht. Van eenheid zie ik het dan ook niet komen.”

1Update 21-02-2013: Dr. P. van Gurp heeft gisteren in een ingezonden in het RD gereageerd op bovengenoemd interview. Hij schrijft daarin dat door miscommunicatie in het interview een zinsnede staat die een verkeerd beeld geeft van zijn overtuiging. Volgens dr. Van Gurp kan een plaatselijke kerk niet worden beoordeeld zonder rekening te houden met haar plaats in het kerkverband. Want elke plaatselijke kerk is verantwoordelijk voor de besluiten van de meerdere vergaderingen en de ontwikkelingen binnen het kerkverband. Hieronder zijn volledig ingezonden stuk d.d. 20-02-2013:

Ware kerk
In het interview met mij in RD 15-2 staat als gevolg van miscommunicatie een zinsnede die een verkeerd beeld geeft van mijn overtuiging. Het betreft de zin waarin staat dat een plaatselijke gemeente die vasthoudt aan Schrift en belijdenis een ware kerk is.
Ik ben dankbaar dat hier en daar wordt vastgehouden aan Schrift en belijdenis. Maar het is juist overeenkomstig Schrift en belijdenis dat een plaatselijke kerk niet kan worden beoordeeld zonder rekening te houden met haar plaats in het kerkverband. Elke plaatselijke kerk is immers verantwoordelijk voor de besluiten van de meerdere vergaderingen en de ontwikkelingen binnen het kerkverband.
De moderne tendens om alleen maar te letten op de plaatselijke situatie en zich niets aan te trekken van besluiten van meerdere vergaderingen wordt terecht bestreden. Het is het argument van verontrusten om zich niet vrij te maken van de afdwalingen binnen hun kerkverband.

Update 27-02-2013 De Bazuin - In De Bazuin (Gereformeerd Kerkblad van DGK) is door ds. P. van Gurp toegevoegd:

Maar dat betekent dat de roeping van 's HEEREN wege tot de zo nodige reformatie van de kerk niet wordt gehoorzaamd. De verontrusting verwordt daardoor tot berusting.
Daarom ook langs deze weg de dringende oproep aan voorgangers, ambtsdragers en gemeenteleden om actief te werken aan de reformatie van de kerk door niet langer te berusten in afdwalingen, maar zich daarvan vrij te maken.

Vanwege ruimtegebrek is iets uitgevallen wat ik zei over de Gereformeerde Gemeenten, namelijk het volgende:

Er zijn daar voor zover ik het zie ritselingen van reformatie en het zou een zegen zijn wanneer de reformatie doorwerkte.

En ik noemde ook dat een streven naar het handhaven van Gods inzettingen, evenals in de Hersteld Hervormde Kerk.
Daar voeg ik nu aan toe: Laten we acht slaan op die ontwikkelingen en ervoor bidden dat de Heere die wil zegenen en een echte reformatie wil bewerken.

Uit het RD artikel 15-02-2013: Levensloop Pieter van Gurp

Dr. Pieter van Gurp (91) is emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken Hersteld. Dit kerkgenootschap ontstond in 2003 uit een scheuring in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Hij is een van de drie predikanten, naast dr. S. de Marie en ds. E. Heres. Ook leidt hij drie studenten op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog studeerde Van Gurp theologie in Kampen. In 1944 maakte hij de Vrijmaking van nabij mee. Dr. Van Gurp diende zes GKV-gemeenten in Nederland en één in Australië (1955-1964). In 1986 ging hij met emeritaat. Drie jaar later promoveerde hij op de visie van de theoloog J. C. Hoekendijk op de kerk en zending.

Laatst aangepast op maandag 30 mei 2016 15:16  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]