Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GKv dominee.: "Ik twijfel aan het bestaan van God"

GKv dominee.: "Ik twijfel aan het bestaan van God"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

"Ik heb vaak het gevoel dat God er niet is. Het is dat het zo’n geweldig goed verhaal is. Ik heb een paar keer geprobeerd niet te geloven in God. Maar dat lukte me niet." Dat zegt ds. A.W. Beute, predikant bij de GKV. Hij is predikant en twijfelt regelmatig aan het bestaan van God. "Soms bid ik en vraag ik me af: ‘Luistert er eigenlijk wel iemand?’"

Zo begint het interview op cip.nl d.d. 18-02-2013. Het eindigt met

"Op een of andere manier kan ik niet stoppen met geloven."

Waarom? Omdat je predikant bent en omdat je salaris krijgt van de kerk?
"Nee, dat is het niet. De boodschap van het Evangelie is te mooi om niet waar te zijn. Ik hou teveel van de Heere Jezus om niet in Hem te geloven. Maarten Luther zei zoiets als: ‘Ik ben liever met Jezus in de hel, dan dat ik zonder Hem in de hemel kom.’ Ik kan niet meer zonder Jezus."

Op de website van ds. Bram Beute schrijft hij naar aanleiding van dit interview het volgende:

Is het echt zo gek dat ik als 21e eeuwse dominee regelmatig twijfel aan het bestaan van God? Dat ik me soms afvraag of het allemaal wel waar is?

Stiekem denk ik dat veel meer collega’s zich dat afvragen, maar het niet hardop zeggen. Ik denk juist dat je het wel hardop moet zeggen. In elk geval tegen God. In de Bijbel staan gebeden van mensen die allerlei vertwijfelde vragen aan God stellen: ‘Luistert U wel?’ ‘Geeft U wel om ons?’ ‘Waarom laat U mij in de steek?’ Enzovoort. In de Bijbel wordt nooit aan God gevraagd ‘bestaat U eigenlijk wel?’ Niet omdat dat een brug te ver is. Maar gewoon omdat dat niet in de hoofden van mensen opkwam. Wat je ook geloofde – het idee dat er helemaal geen God zou zijn, paste niet echt in die tijd en cultuur.

In onze tijd wel. Het lijkt me goed om die vraag niet te ontkennen, maar uit te spreken. In elk geval tegenover God. Maar misschien ook wel tegenover elkaar.

Op zijn website verwijst hij ook naar een artikel gepubliceerd in De Reformatie (maart 2011) - Een verboden vraag. Daaruit het volgende:

Antwoord

Je komt in de Bijbel geen klachten tegen waarin gevraagd wordt of God eigenlijk wel bestaat. Niet omdat die vraag een brug te ver is; alle gevoelens kunnen bij God neergelegd. Het lijkt waarschijnlijker dat de vraag naar Gods bestaan in de Bijbel niet aan de orde komt, omdat het in de tijd van de Bijbel geen vraag was. Het idee dat er in onze wereld niets meer is dan materie en dat er geen sprake is van God, goden of hogere machten is tamelijk uniek in de geschiedenis. Dat idee was in de tijd van de Bijbel waarschijnlijk onvoorstelbaar – net zoals dat voor veel mensen zeker buiten de Westerse cultuur vandaag nog steeds het geval is. Als in onze tijd de beklemmende vraag of God er eigenlijk wel is, voor (sommige of veel?) christenen een reële vraag is, dan moeten we die ook een plek geven in onze relatie met God. Net zoals dat in de Bijbel gebeurde met zoveel andere vragen.

Maar kun je vragen naar Gods werkelijke bestaan en handelen stellen voor zijn aangezicht? Is dat niet een onmogelijke tegenstelling? Om te bidden: God als u echt bestaat, dan… Ik denk dat dat kan. Het lijkt op wat Job bijvoorbeeld meermalen doet. Job klaagt over God die zich tegen hem gekeerd heeft en hem onrecht aandoet. En bijna meteen er achteraan roept hij het uit: ‘Mijn redder leeft!’ (Job 19:6,22,25).

Juist het uitschreeuwen van de vraag, maakt het mogelijk het antwoord te vinden. Zo vraagt de dichter van Psalm 22 wanhopig naar Gods aanwezigheid. En juist daardoor kan God ook antwoorden. Juist door je vragen eerlijk aan God te stellen, ontstaat er de mogelijkheid dat je ook zijn antwoord hoort. Juist als je kan onze relatie met God verdiepen (bv. Psalm 22:3,22 of Psalm 73). Daarmee wordt ook duidelijk dat het zeker weten en vast vertrouwen van het geloof niet een vanzelfsprekend is. Het is geen gegeven, maar een gave van God, een gave die gegeven en ontdekt wordt juist in het zoeken en vragen naar God. Er lijkt me dus alle reden om de vraag naar Gods bestaan in de kerk niet uit de weg te gaan, maar die vraag – hoe paradoxaal ook – aan God zelf te stellen.

Ook op zijn website te lezen - De Reformatie - 11-01-2012 - Wat betekent dat 'in Jezus geloven'? - citaat:

soldaten

Geloven in Jezus betekent niet allereerst een aantal waarheden aannemen of een warm gevoel krijgen als je aan Hem denkt. Geloven in Jezus is Hem werkelijk in alles vertrouwen. Gelovigen kun je daarom goed vergelijken met een peloton soldaten dat ’s nachts door vijandelijk gebied trekt. De soldaten moeten daarbij blindelings in hun commandant geloven. Ze moeten erop vertrouwen dat hij weet wat hij doet. Ze moeten er vanuit gaan dat de weg die hij hen laat gaan de goede is. Dat de instructies die hij hen geeft de juiste zijn. De enige reële kans om hun missie te voltooien is zijn bevelen opvolgen.

Uiteraard hebben sommige soldaten hun twijfels: lopen we echt wel in de goede richting. Kan de vijand ons hier niet zien? Is het materieel dat we meedragen genoeg om onze missie te voltooien voldoende? Maar zolang ze zich overgeven aan de leiding van de commandant, is er een kans dat het goed afloopt. En – als het goed gaat – wordt hun vertrouwen in de commandant bevestigd; goed, dat we hebben gedaan wat hij zegt. Hun geloof in hem wordt versterkt door hem gehoorzaam te zijn.

Kijk, daar hebben we de kern waar ik graag de aandacht op wil vestigen. Stel het is oorlogstijd en je hebt een peloton soldaten met de commandant aan het hoofd. Het peloton bestaat uit een aantal afzonderlijke groepen. Elke groep wordt geleid door een sergeant. Er is een tegendraadse sergeant bij die zowel richting soldaten als zijn mede sergeanten rondbazuint: "Ik twijfel er regelmatig aan of de commandant wel echt bestaat en weet je, volgens mij zijn er veel meer sergeanten die er zo over voelen maar het niet hardop zeggen. Het is juist goed om uit te schreeuwen dat je twijfelt aan het bestaan van de commandant. Vraag het de commandant zelf maar." De context is: als je blindelings de bevelen van de commandant opvolgt overleef je, anders ben je niet in staat je missie te voltooien. Met deze twijfelactie stelt de sergeant dus niet alleen zijn eigen leven in de waagschaal, maar ook die van zijn eigen groep en zelfs van het hele peloton!
Enig idee wat de commandant zal doen met zo'n sergeant?

Ds. Bram Beute is predikant in de vrijgemaakt gereformeerde kerk Kruiskerk Nunspeet en consultant/trainer bij De Verre Naasten. Bovendien is hij lid van de kernredactie van De Reformatie (2013).

JT


Overige relevante info/links

14-08-2015 nd.nl Het evangelie is zo absurd dat je soms denkt: is dit écht waar?

Predikant Bram Beute schreef een boek over geloofstwijfel. ‘Ik weet niet zeker of God bestaat. Ik hoop het en houd mij eraan vast.’

Een paar jaar geleden dacht Bram Beute dat hij misschien maar moest stoppen als predikant. Hij twijfelde of God wel bestaat, terwijl hij voor zijn gevoel als predikant juist moest vertellen hoe ‘het’ allemaal zit.
Het was niet de eerste keer dat Beute zich afvroeg of God er is. Hij is ‘een eeuwige twijfelaar’. ‘Ik deed drie studies voor ik aan theologie begon. Theologie was een weloverwogen keuze, want ik wilde niet weer van studie switchen.’ Tijdens zijn studi …

30-06-2015 cip.nl Het voordeel van de twijfelaar

7 voordelen van geloofstwijfel
Hij is predikant, en hij twijfelt. Dominee Bram Beute kwam onlangs met het boek Ik geloof, geloof ik: eerlijk over geloof en twijfel. Hij stond op het punt om God vaarwel te zeggen, worstelend met de Grote Vragen. In het boek legt hij uit waarom geloofstwijfel eigenlijk heel gezond is. Speciaal voor CIP schrijft hij 7 voordelen van de twijfel.

13-02-2015 Naschrift JT

Het is waar dat we in de Bijbel kunnen lezen van klachten, twijfels, etc, maar daar komt dan ook altijd een schriftuurlijk antwoord op. Het is geen demonstratie van: kijk, ik twijfel en roep dat van de daken af naar God en alle mensen die het willen horen. Maar de Bijbel laat zien dat gelovigen kunnen twijfelen en dat God hun twijfel wegneemt. De nadruk ligt niet op de twijfelende, zondige gelovige, maar juist op God die ons daarvan wil verlossen en ook daadwerkelijk verlost! In Gods Woord wordt nergens het twijfelen op zich verheerlijkt. Integendeel: Hij die daarvan verlost, wordt verheerlijkt! Het geloof wijst niet naar onszelf, maar naar onze verlosser en eigenaar Jezus Christus. Als die relatie wordt onthecht, blijven we in de zonde liggen en blijven we op onszelf zien. Daarom: niet onze zonden publiek verkondigen, maar schuld daarover belijden en vergeving vragen. En geloven dat we dat ook metterdaad krijgen. Omdat Christus Jezus in onze plaats voor al onze zonden heeft betaald aan het kruis en voor ons pleit bij onze gezamenlijke Vader. En juist dat moeten de verkondigers van de goede boodschap doen: onze ellendige situatie en onze zonden (ook onze twijfels) aanwijzen zodat we onze verlossing gaan zoeken alleen bij Christus. Ons geloof te wijzen op het unieke en cruciale offer van Jezus Christus aan het kruis, als de enige grond van ons heil. Zo schenkt God ons uit genade de gerechtigheid van Christus, zodat wij nooit meer door hem worden veroordeeld!
Als wij ons meer zouden realiseren hoe ellendig onze situatie is als mens, zoeken we des te meer als christen onze redding en behoud in Jezus Christus alleen.
Als onze ellendige situatie als mens wordt gerelativeerd, maken we Christus tot een positieve, prettige, betrekkelijke bijkomstigheid. Dan is Christus niet meer alles en niet meer de enige. Die weg leidt tot onze losmaking van Christus en uiteindelijk tot een volkomen geseculariseerde, doodlopende weg.

06-02-2015 brambeute.nl Geloof en twijfel op een rijtje

‘Jij bent toch die dominee die twijfelt aan het bestaan van God?’ Het wordt me zelden rechtstreeks gevraagd, maar het wordt misschien wel vaker gedacht. En soms hoor ik dat via via. En ik heb het aan mezelf te danken, omdat ik nogal open geweest over mijn geloof en daarmee ook over mijn twijfels en onzekerheden. Niet uit naïviteit overigens. Maar juist omdat ik door mijn eigen twijfels en vragen onder ogen te zien ik weer leerde te geloven. En ik heb gemerkt dat anderen er soms iets aan hebben als ik daarover vertel of schrijf.

Nadeel van de publiciteit is dat er ook snel beelden ontstaan die niet kloppen of onvolledig zijn. Media willen aandacht trekken en dat doe je meestal niet door de nuance. Vandaar dat het CIP boven een interview met mij als kop zette ‘Ik twijfel aan het bestaan van God’. Correct, maar zoals een collega van mij zei ‘het zet je snel op het verkeerde been’.

(...)

Omdat me soms gevraagd wordt wat ik nu precies bedoel als het gaat gaat over geloof en twijfel een paar verwijzingen naar andere artikelen die ik over dit onderwerp schreef.Ik hoop binnenkort hierover ook een boekje over dit onderwerp af te ronden, maar dat laat nog wel even op zich wachten.

18-12-2014 twitter.com Timothy Keller ✔ @timkellernyc

There’s a kind of doubt that actually wants answers, and there’s a kind of doubt that doesn’t want answers.

21-09-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Twijfel en Mystiek

In Het Nederlands Dagblad van 14 juni vraagt ds. Bram Beute ( GKV Nunspeet) in een artikel ‘Mag ik het af en toe ook niét weten’, ruimte voor de positieve aspecten van de twijfel, van het niet-weten. “Het zou gemakkelijk zijn om tegenover niet-weten het christelijk geloof te stellen, waarin we de waarheid vinden. God komt juist in Zijn openbaring naar ons toe”. Maar, zo vraagt Beute zich af:

19-06-2013 nd.nl GKv ds Matthijs Haak - Mystiek als antwoord op niet-weten

Gelijk is dat een gelovige door dit proces heen moet om niet langer zelf centraal te staan, maar werkelijk vanuit God te gaan leven. Al je eigen houvast moet je ontnomen worden. Vergelijk het met een kind dat leert zwemmen. Uit angst te verdrinken verkrampt het en klampt het zich vast aan z’n moeder.

Zo gaan wij vaak om met twijfel, geloofsworstelingen of ‘niet-weten’. We verkrampen, keren in onszelf en hebben het idee dat het tussen God en ons nooit echt wat zal worden. Een mysticus zou zeggen: fijn dat het zover is, nu kan het echt gaan beginnen. Het hoeft namelijk niet langer te gaan over jouw geloof, twijfel of groeiproces. God kan centraal gaan staan.

(...)

Toch is het mooi dat er in protestantse hoek een herwaardering is als het gaat om modellen die helpen bij het loslaten van jezelf en de overgave aan de Heer. Dat zal de omgang met zaken als twijfel en gezonde geloofsontwikkeling zeker ten goede komen. En als ik me niet vergis, ligt de tijd achter ons waarin mystiek de meest vreemde, vaak emotionele aantijgingen als ‘ik-gericht’, ‘duivels’ of ‘zonder Christus’ naar zich toe geslingerd kreeg.

Het zou mooi zijn als ook de rijke laatmiddeleeuwse mystiek meer aandacht krijgt in de kerk. Het is toch spijtig als gelovigen voor geloofservaring moeten ‘vluchten’ naar charismatische groepen enerzijds of de soms nogal vage spiritualiteit van theologen als Anselm Grün anderzijds.

14-06-2013 brambeute.nl - Mag ik het af en toe ook niet weten?

Niet-weten heeft een belangrijke plaats in het christelijk geloof. Juist het niet-weten geeft ruimte om God te aanbidden. Niet wat we kennen en weten aanbidden we, maar juist vaak dat waar we ons over verwonderen en wat we maar ten dele kennen. Niet-weten laat ruimte om de a/Ander de a/Ander te laten zijn. Het is opvallend hoe vaak Jezus dat laat zien. Zelden geeft hij direct antwoord op een vraag en meestal zit er in zijn onderwijs – met name in zijn gelijkenissen – een merkwaardige ‘twist’, die verwarrend is en alles anders maakt.

12-05-2013 evangelie-voor-elke-dag.nl - ds. Rob Visser - preek 'TWIJFEL AAN TE BEVELEN?'

De laatste maanden is er een toenemende discussie over twijfel. deze wordt o.a. in het Nederlands Dagblad gevoerd. Het is iets dat bijna ieder mens raakt.  het is ook goed en nodig om daarover met elkaar te spreken om elkaar op te bouwen in een leven met Christus. Vanuit de discussie en gesprekken in de gemeente ben ik teruggegaan naar wat de Geest ons leert in de Bijbel, het Woord van God. Om elkaar vanuit het Woord te helpen bij het leven met en uit Christus. het is goed om de werkelijkheid van de twijfel niet te ontkennen maar juist aan te spreken. dat zie je bijvoorbeeld ook in de Dordtse Leerregels hoofdstuk 5,11.  Nadat ik dat hier uitgeschreven heb, volgt de preek zoals ik die 12 mei 2013 in de Gereformeerde kerk van Dronten-Noord en Dronten-Zuid gehouden heb.  
Dordtse Leerregels 5,11: "Intussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen allerlei zondige twijfel te strijden hebben en in zware aanvechting dit volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid van de volharding niet altijd voelen. Maar God, de vader van alle vertroosting, laat hen niet boven vermogen verzocht worden, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen en Hij maakt door de Heilige Geest hen weer zeker van de volharding."

Zie ook bderoos.wordpress.com - 21-02-2013 - De aanvechtingen van dominee Beute - Citaat:

Dominee Beute zegt: “Ik heb vaak het gevoel dat God er niet is. Het is dat het zo’n geweldig goed verhaal is. Ik heb een paar keer geprobeerd niet te geloven in God. Maar dat lukte me niet”.
* Vergun mij te zeggen dat ik dergelijke verhalen wel eens vaker hoor. Mensen zeggen: ik wil eens kijken wat er gebeurt als ik God een tijdje los laat.
Mijn advies: werk dit soort gedachten nooit meer uit. Dergelijke gedachten leiden van God af. Ban dergelijke denkbeelden uit! Zeg maar gewoon dat God dergelijke ideeën bij Zijn kinderen niet wil bemerken. Spreek uzelf streng toe.
En vraag u maar eens af waarom de kerk en het geloof nimmer van het wereldtoneel verdwijnen.

26-04-2013 nd.nl - Bram Beute - Twijfel is geen zonde of zwakte / brambeute.nl Ruimte voor de twijfel

Het is goed als we als christenen meer ruimte hebben voor het uiten van onze twijfels. Die twijfels horen bij ons mens-zijn. Ze zijn onontkoombaar. Ik was dan ook blij met het interview met Reinier Sonneveld over twijfel (ND 13 april).

Zoals Reinier zei: 'We moeten leven met onzekerheid, er is geen enkel eenduidig pad dat rechtstreeks naar God leidt...

12-04-2013 nd.nl Interview met Reinier Sonneveld - "Twijfel als bron van nieuw geloof"

UTRECHT - In evangelische en behoudende gereformeerde kerken wordt twijfel als bedreiging voor je geloof gezien, maar het kan ook positief uitwerken en je geloof een impuls geven, vindt Reinier Sonneveld.

De mens moet leven met onzekerheid. Er is geen enkel eenduidig pad dat rechtstreeks naar God leidt, zegt Reinier Sonneveld. 'We zijn blijkbaar meer bedoeld om te vertrouwen, dan om zeker te weten.''Ik twijfel op dit moment niet, maar ik weet dat het op een dag weer zal ...

27-07-2012 brambeute.nl De dood van Nietzsches God

Je met Nietzsche bezig houden kan helpen om het ‘gegeven zijn’ van het geloof weer gaan herkennen. Het is niet vanzelfsprekend om in God te geloven, al leek dat misschien lange tijd wel zo. Gelovigen hebben niets in handen, maar leven van de verwachting en het vertrouwen. Ze hebben de waarheid niet in pacht, maar voelen de overtuiging in hun hart. Ze weten niet wat goed en kwaad is, maar weten zich geroepen Jezus te volgen. Ze zien de zin van hun leven heel vaak niet, maar vertrouwen op de Koning van het rijk dat komt.

mrt 2011De Reformatie via brambeute.nl Een verboden vraag in de kerk

Het is een van de belangrijkste vragen in onze tijd en zeker ook voor de kerk. Toch komt zij ín de kerk zelden of nooit aan de orde. Aan de ene kant is dat vreemd, zeker voor degenen voor wie het een reële vraag is. Zij kunnen gemakkelijk het gevoel krijgen dat men hen in de kou laat staan. Aan de andere kant lijkt het open bespreken van deze vraag juist in de kerk onmogelijk. Ik bedoel de vraag: bestaat God wel? Die vraag lijkt onmiddellijk een bom te leggen onder het bestaan van de kerk. Hoe zouden we kunnen geloven als we niet weten of God bestaat?

(...)

Juist het uitschreeuwen van de vraag maakt het mogelijk het antwoord te vinden. Zo vraagt de dichter van Psalm 22 wanhopig naar Gods aanwezigheid. En juist daardoor kan God ook antwoorden. Juist door je vragen eerlijk aan God te stellen, ontstaat er de mogelijkheid dat je ook zijn antwoord hoort. Juist als je kan onze relatie met God verdiepen (bv. Psalm 22:3,22 of Psalm 73). Daarmee wordt ook duidelijk dat het zeker weten en vast vertrouwen van het geloof niet een vanzelfsprekendheid is. Het is geen gegeven, maar een gave van God, een gave die gegeven en ontdekt wordt, juist in het zoeken en vragen naar God. Er lijkt me dus alle reden om de vraag naar Gods bestaan in de kerk niet uit de weg te gaan, maar die vraag – hoe paradoxaal ook – aan God zelf te stellen.

Meer artikelen over het mogen twijfelen:

14-10-2009 De Bazuin - ds. S. de Marie - Mogen we twijfelen? (1)

21-10-2009 De Bazuin - ds. S. de Marie - Mogen we twijfelen? (2)

28-10-2009 De Bazuin - ds. S. de Marie - Mogen we twijfelen? (3)

04-11-2009 De Bazuin - ds. S. de Marie - Mogen we twijfelen? (4)

14-01-2009 De Bazuin - Maarten Dijkstra - Twijfelbare twijfel... (1)

21-01-2009 De Bazuin - Maarten Dijkstra - Twijfelbare twijfel... (2)

28-01-2009 De Bazuin - Maarten Dijkstra - Twijfelbare twijfel... (3)

04-02-2009 De Bazuin - Maarten Dijkstra - Twijfelbare twijfel... (4)


Overige publicaties van/over ds. A.W. (Bram) Beute:

30-06-2015 cip.nl Het voordeel van de twijfelaar (bron: ds. Bram Beute)

Hij is predikant, en hij twijfelt. Dominee Bram Beute kwam onlangs met het boek Ik geloof, geloof ik: eerlijk over geloof en twijfel. Hij stond op het punt om God vaarwel te zeggen, worstelend met de Grote Vragen. In het boek legt hij uit waarom geloofstwijfel eigenlijk heel gezond is. Speciaal voor CIP schrijft hij 7 voordelen van de twijfel.

Website ds. Bram Beute

26-04-2013 nd.nl - Bram Beute - Twijfel is geen zonde of zwakte - inleiding

Het is goed als we als christenen meer ruimte hebben voor het uiten van onze twijfels. Die twijfels horen bij ons mens-zijn. Ze zijn onontkoombaar. Ik was dan ook blij met het interview met Reinier Sonneveld over twijfel (ND 13 april).

Zoals Reinier zei: 'We moeten leven met onzekerheid, er is geen enkel eenduidig pad dat rechtstreeks naar God leidt... We zijn blijkbaar meer bedoeld om te vertrouwen dan om zeker te weten.'

01-09-2012 - nd.nl - Peter Wierenga en Bram Beute • adviseur kerkplanting en evangelisatie resp. vrijgemaakt predikant. Auteurs schrijven op persoonlijke titel - Dankbaarheid in appel ontbreekt - (over Appel op classis om Stroom Amsterdam niet toe te laten tot GKv kerkverband) - citaat:

Pijnlijk werden wij getroffen door het appel van 43 broeders en zusters aan de classis van Amsterdam-Leiden met betrekking tot kerkplantingsproject Stroom.

Pijnlijk getroffen omdat de ondertekenaars geen besef lijken te hebben van de situatie waarin Stroom en anderen aan het werk zijn. En vooral werden wij pijnlijk getroffen omdat angst of ‘verontrusting’ leidend lijkt te zijn. Het stuk eindigt weliswaar met de verzekering dat het ook geschreven is ‘uit dankbaarheid jegens de Heer van de kerk voor alles wat ...

29-09-2006 - frieschdagblad.nl - Sneker dominee wordt rector predikantenopleiding in Congo - citaten:

Sneek - De jeugdige Sneker dominee A.W. Beute wordt rector aan de predikantenopleiding van de belijdend-gereformeerde kerk in Congo. Zondag neemt hij afscheid van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Sneek-Koudum, die hij bijna vijf jaar gediend heeft. ,,Ik ben iemand van de twijfel, én van het avontuur.’’

(...)

Volgens Beute is er helemaal niets mis met predikanten die twijfelen. ,,Ik vind het begrijpelijk dat mensen en ook predikanten twijfelen. Je moet het niet wegstoppen. Tegelijk is het wel pijnlijk en moeilijk. En je zou willen dat dat anders was. Er twijfelen volgens mij ook beslist méér predikanten dan de één op de zes uit het onderzoek van Stoffels dat vorige week bekend werd. Lange tijd had ik het gevoel dat het eigenlijk niet oké was om te twijfelen. Maar nu weet ik dat het bij mij hoort. Ik neem die kant van mezelf serieus, ook als ik preek. Ik vind veel herkenning in de bijbel. Er zijn psalmen zat die me bemoedigen. Psalm 22 bijvoorbeeld verwoordt voor mij heel duidelijk het moderne levensgevoel, vol twijfel. Je moet je twijfel niet verstoppen, maar het bij het goede adres brengen.’’
Binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is een dergelijke houding niet erg gebruikelijk. ,,Maar noch mijn supervisor die hoogleraar in Kampen is, noch mijn mentor - een collega-predikant uit de omgeving - heeft er ooit een punt van gemaakt. Ik zie het als een kwestie van professionaliteit dat ze hun eigen mening konden scheiden van de eigen weg die ik ga.’’
Datum onbekend - gereformeerdekerkblijven.nl - prof.dr. J. Douma - 5.21 Doorwerking in de GKv - citaat:
Zodra het verkleinwoord ‘regeltjes’ valt in een preek of in artikelen, is het uitkijken geblazen. Kerkordes en belijdenisartikelen gaan snel op de schop.
Zo zou de columnist in het geciteerde nummer van Zout (Bram Beute) het liefst helemaal opnieuw beginnen. ‘We laten al onze oude gewoonten, regels, kerkordes en zo los. We houden samenkomsten zoals we vinden dat het past bij de Bijbel en bij deze tijd’. Er moet een eind komen aan verstarring en verharding, aan traditionalisme en angst voor verandering. ‘Dat alles moet sterven…Onze oude kerk moet aan het kruis geslagen. Om Christus’ kerk te worden. We moeten met Hem sterven om met Hem op te staan’.
Niet alleen dus onze oude mens, maar ook onze oude kerk, d.w.z. de kerk zoals zij thans bestaat, moet aan het kruis! Ik herhaal dat ik deze grove taal over de bruid van Christus beledigend vind. De kerk bestaat al duizenden jaren, zij wordt door haar Heer in stand gehouden; maar tegenwoordig zijn er mensen die deze kerk tegen de vlakte willen hebben en ons zullen laten zien hoe we pas kerk zijn!
Laatst aangepast op maandag 17 augustus 2015 09:26  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]