Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Weblog Goede Vrijdag: ook voor jou?

Goede Vrijdag: ook voor jou?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Vandaag (29 maart) is het Goede Vrijdag. Dan denken we aan de dood van Jezus aan het kruis op Golgotha. Een paar gedachten hierover:

1. Toen Jezus als mens aan het kruis hing, zweeg God. Door dat zwijgen worden alle mensen geoordeeld1. Heb je dat gevoeld? En heb je je schuld erkend, beleden?

Zo niet, heb je Golgotha nooit begrepen. Dan kun je nog wel historisch geloven of vol passie spreken over het kruis, maar geloof je dit ook echt? Het is heel belangrijk om jezelf nauwkeurig hierop te onderzoeken!

Val in het stof en zeg: God, u hebt mijn opstandig spreken veroordeeld door uw zwijgen. Spreek toch weer tot mijn ziel van vrede. Antwoord mij Here, dan zal ik U antwoorden.

2. Of ben je nog niet zover gekomen en hoor je nog misschien bij de wereld (ook al zit je in de kerk)?

De wereld begrijpt het kruis niet. Maar wat denk jij?

Zie je hem als profeet, priester en koning? Volg Hem!

Doe je dat niet? Dan doe je precies hetzelfde als de wereld die zich blind staart op dat kruis. Ben je onbekeerd? Dan zwijgt God.

3. Maar als je je niet verhardt, dan hoor je God spreken in zijn zwijgen op Golgotha.

Dan zal God antwoorden omdat hij je eerst heeft laten vragen. Heb je al leren vragen?

Je moet eerst je leegte voelen, je gemis, je gebrek, je armoede.

Dan zal God antwoorden. Dat antwoord klinkt eerst in je ziel. Het is een gevoelig, zacht antwoord. De Heilige Geest antwoordt je als Hij je laat roepen: Abba, Vader. Dat is het teken dat je Gods antwoord hebt begrepen en gehoord. Het is een reflex van Gods liefde.


1Omdat de eerste door God geschapen mens tegen God en voor Satan heeft gekozen, heeft hij voor de dood gekozen. God heeft hem daarvoor van tevoren gewaarschuwd. Om het weer goed te maken met God, moest de mens zijn schuld aan God afrekenen. Maar nadat de mens tegen God had gekozen, was hij niet meer in staat om deze schuld te verrekenen. Omdat God altijd nakomt wat Hij zegt, bleef hij vasthouden aan zijn eis dat een mens moest betalen. Daarvoor heeft Hij Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om als mens - met Goddelijke kracht - de straf te ondergaan die wij hadden moeten ondergaan.
Omdat God bleef zwijgen (dus niet ingreep bij de kruisiging), terwijl Jezus aan het kruis hing, is daardoor de straf volledig uitgevoerd voor de vrije keuze van de eerste mens: tegen God.

2Het antwoord in de mens op Gods antwoord. Eerst zegt God: Mijn kind. Dan zegt de mens: mijn vader. Dat is het teken dat je Gods stem hebt begrepen. Dat antwoord is straks publiek. In dit leven is het nog niet altijd even duidelijk te horen.

Als bron en inspiratie met taalgebruik aangepast: een preek van K. Schilder uit 1914 op Goede Vrijdag 'Gij antwoordt niet'

Laatst aangepast op woensdag 23 oktober 2013 23:14  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]