Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Prof.dr. J. Douma waarschuwt dat binnenkort zijn roepen zal ophouden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Op gereformeerdekerkblijven.nl d.d. 8 juni 2013 schrijft prof.dr. J. Douma

Voor mijzelf durf ik ook te zeggen dat ik met de kerkelijke strijd bezig moet zijn. Als de meesten zwijgen, meen ik vandaag te moeten spreken. Ik weet wat velen daarvan denken en soms ook openlijk zeggen: Maak toch geen herrie, het gaat toch prima zo in de kerken? Altijd een donker gezicht zetten, altijd maar weer praten over de kerk, die haar belijdenis niet meer serieus neemt. Altijd maar weer in de contramine1 zijn!

Ja, de meesten zwijgen. Ik heb me daar al jarenlang over verwonderd. Wat zijn de redenen dat de meesten zwegen of zwijgen in een kerk, die haar belijdenis niet meer serieus neemt? Het verbaast nog meer als je het ondertekeningsformulier voor dienaren des Woords leest (cursivering door mij - JT):

Wij ondergetekenden, dienaren des Woords bij de Gereformeerde Kerk te …… (c.q. binnen de classis van ……), verklaren hierbij voor het aangezicht van de Here, oprecht en met een goed geweten dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt.
Wij beloven daarom dat wij deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen, zonder dat wij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zullen leren of publiceren wat daarmee in strijd is. Verder beloven wij dat wij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met deze leer zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren.

Dus niet alleen alle dwalingen afwijzen, maar ook: weerleggen, bestrijden en helpen weren! Als dat niet of onvoldoende gebeurt: wat zegt dan nog de ondertekening van zo'n formulier? Is het alleen een formeel-juridische traditionele aangelegenheid geworden? Maar dan is 'ja' ook geen 'ja' meer en 'nee' geen 'nee'.

Vervolgens lezen we de waarschuwing van J. Douma t.a.v. de mensen die denken of zeggen: maak toch geen herrie:

Ik besef dat men zo denkt. Er zal een eind aan mijn schrijven komen. Maar voordat het zover is, zal ik nog een enkele maal mijn stem verheffen tegen het ontbindingsproces waarin de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich bevinden. Luid en vaak heb ik geroepen, zonder antwoord te krijgen. Binnenkort zal ook het roepen ophouden.2

Dit is volgens mij ook het allerergste: je roept luid en vaak - en men geeft geen reactie. Je wordt doodgezwegen. En doodzwijgen is vele malen erger dan een onterechte negatief-kritische reactie te krijgen. Als je doodgezwegen wordt, doet men alsof je niet bestaat. Ben je lucht voor hen geworden. Dan word je geacht niet meer in leven te zijn.
Deze praktijken bestaan al vanaf de jaren '90 in de GKv: zowel richting Reformanda als Nader Bekeken, maar ook in de kerkelijke weg probeerde men om kritische zaken te omzeilen. Men reageert niet of men antwoordt niet, als er al gereageerd wordt - waarbij men hoge eisen stelt aan de wijze waarop kritiek wordt geleverd. Blijkbaar is men niet in staat of weigert men gewoon domweg om open en eerlijk verantwoording af te leggen. We zagen het zelfs nog onlangs bij de vermaning van de zusterkerken in Australië dat deputaten van de GKv vooraf eisen stelden aan een vermaning. Maar als je als kerk niet meer serieus om wilt of kunt gaan met waarschuwingen en vermaningen, kan er geen sprake meer zijn van een trouwe hantering van de tweede sleutel van het koninkrijk der hemelen (zie Zondag 31) en is het derde kenmerk van de kerk (NGB art. 29) vrijwel verdwenen. En heeft de handtekening onder het ondertekeningsformulier van de dienaren des Woords geen enkele betekenis meer. Dan is het kerk-zijn verworden tot een spel met rollenspelen en betekenisloze formaliteiten. Zo'n kerk heeft z'n relevantie verloren voor het echte leven.

Je zou toch denken dat men in de GKv toch nog wel enigszins openstaat voor het roepen van iemand die 9 jaar predikant en 27 jaar (!) hoogleraar is geweest in de GKv en diverse christelijke boeken op zijn naam heeft staan (vooral op het gebied van ethiek) en nu 81 (!) jaar oud is. Maar nee, het blijft doodstil aan de overkant.

JT

Bron: gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - Kort commentaar - [66] De strijd voortzetten

1Contramine = onredelijk zijn en niet willen wat anderen willen

2Deputaten M/V in de kerk adviseren de GKv synode die samenkomt in 2014 om de vrouw in alle ambten toe te laten. Ook daar reageerde prof. Douma alsvolgt in het Reformatorisch Dagblad d.d. 06-09-2013: „Ik zal me hier met kracht tegen verzetten. Het kon wel eens de laatste keer zijn dat ik de mogelijkheid daarvoor kan en zal aangrijpen.”Over de besluitvorming tijdens de generale synode volgend jaar is de emeritus hoogleraar „zeer pessimistisch.”

 


Emeritus prof.dr. Jochem Douma (82) verlaat de GKv met verantwoording

Op 15-11-2014 heeft emeritus prof. Jochem Douma (82) naar buiten gebracht dat hij de GKv verlaat en zich aansluit bij GKN Hardenberg e.o. (waar ds. R van der Wolf dient). Hij heeft zijn vertrek verantwoord in een 95-pagina's tellend boekwerk 'Afscheid' (uitgeverij Heijink). In het laatste hoofdstuk legt hij uit waarom hij gekozen heeft voor GKN i.p.v. een Hersteld Hervormde of Christelijke Gereformeerde Kerk of DGK. Bronnen: ND Ethicus Douma verlaat vrijgemaakte kerken, RD Prof. Douma verlaat Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en RD Prof. Douma over vertrek uit GKV: Velen zien mij niet als een gefrustreerd mens.

Hierbij de conceptbrief aan de plaatselijke GKv-kerkenraad om zorg te uiten met verzoek om standpunt in te nemen over de toenadering tussen GKv en NGK. Deze brief is zaterdag 15 november 2014 gepresenteerd op de besloten bijeenkomst van Gereformeerde Kerk Blijven. Op deze bijeenkomst waren ongeveer 550 aanwezigen. Bron (o.a.): refdag.nl

Het boek 'Afscheid' van dr. Jochem Douma is online te bestellen (€ 12,95) bij boekhandel uitgeverij Heijink.

Zie ook:


Meer over een negerende GKv vanuit het buitenland

Heel actueel is ook een rapport (okt. 2014) van een interim commissie van de synode van de Canadese Gereformeerde kerken die de structureel negerende houding aantoont van de GKv - zie werkenaaneenheid.nl Canadees interim rapport over relatie met negerende GKv & een Trojaans paard (M/V) - via weblog dr. W. Bredenhof In het artikel is een verwijzing naar een Nederlandse vertaling van dit commissierapport.

Laatst aangepast op maandag 17 november 2014 17:20  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]