Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over de DGK bezwaarschrift over bijsluiter MAF

bezwaarschrift over bijsluiter MAF

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

19-06-2013 nd.nl - bezwaarschrift over bijsluiter MAF

HASSELT - Een bijsluiter over het werk van zendingsorganisatie MAF bij De Bazuin, het blad van De Gereformeerde Kerken (hersteld), heeft de gemoederen losgemaakt in het kerkgenootschap dat in 2003 ontstond vanuit een breuk met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Een kerklid heeft zelfs een bezwaarschrift ingediend over het besluit van 'deputaten curatoren' om de bijsluiter bij het kerkblad te voegen. De kritiek: de MAF is een interkerkelijke organisatie en daar zou een groot gevaar in schuilen. De komende synode buigt zich over het bezwaar.

In De Bazuin van maart 2013 hebben 'deputaten curatoren'1 van De Bazuin een bijsluiter en acceptgiro van de MAF2 meegestuurd waarin aandacht werd gevraagd voor de kerntaak van de MAF. Deputaten curatoren hebben daarover een aantal vragen ontvangen en er is een bezwaarschrift tegen hun handelwijze ingediend eerst bij hen en vervolgens bij de eerstkomende generale synode. In De Bazuin van 12 juni 2013 geven deputaten een nadere uitleg over de wijze waarop de bijsluiter bij De Bazuin is gekomen en waarom dit door deputaten curatoren is toegestaan. Omdat er een bezwaarschrift is ingediend, zullen ze zich verder onthouden van soortgelijke verdere acties op dit gebied totdat het bezwaarschrift is behandeld op de a.s. synode.

Eén bezwaarschrift en een aantal vragen maken m.i. nog niet de gemoederen los3 in DGK. Wel kan ik me voorstellen dat het ND over deze verantwoording van deputaten van De Bazuin heeft gepubliceerd, omdat er paginagroot aandacht aan is besteed en er melding is gemaakt van een bezwaarschrift. Erg jammer dat de indruk is gewekt door het ND dat de bezwaren representatief zouden zijn voor (een substantieel deel van) DGK.

Positief is in elk geval dat er serieus met zo'n bezwaarschrift wordt omgegaan in DGK. Of je het er nu mee eens bent, of niet. Of je jezelf erin herkent, of niet. Of je het belachelijk kunt maken, of niet. Of je het triest vindt, of niet.

JT

1Het DGK kerkblad 'De Bazuin' wordt uitgegeven door Deputaten Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites van DGK. Daarvoor hebben zij een instructie van de Synode van DGK gekregen en leggen zij verantwoording af aan de Synode die om de drie jaar bijeenkomt. De huidige deputaten zijn: A. Admiraal (vrz.), A. van Egmond en W.J. Sikkens. (De redactie van het kerkblad 'De Bazuin' bestaat uit T.L. Bruinius (hoofdredacteur), ds. S. de Marie, C.A. Teunis en J.A. Sikkens.)

2Beschrijving op website MAF

MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een MAF vliegtuig op om te helpen.

3Gemoederen losmaken: bij veel mensen heftige emoties losmaken. Zie encyclo.nl

En zie de twitterdiscussie daarover met ND adjunct-hoofdredacteur Daniël Gillissen:

Ook Reina Wiskerke (redacteur bijlagen ND) reageerde:

En ook GKv ds. Gerwin Pruijssen:

Zie ook 06-09-2013 eeninwaarheid.nl - ND en DGK

Laatst aangepast op vrijdag 06 september 2013 11:42  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]