Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home

Meest gelezen artikelen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Top 15 alle jaren (stand medio september 2015)

jaar-mnd hits
1 Het laatste nieuws 41208
2 Normen en houding voor schrijvers en lezers 2010-11 29670
3
Verklaring Gereformeerdekerkblijven.nl 2012-09 21315
4 Acties realisatie eenheid 2013-03 16553
5 Vintage orthodoxe kerkgroei & vormgeving kerkdiensten 2012-12 15234
6 Geref. Kerk Dalfsen (dolerend) - historie 2010-10 11951
7 Leren van de geschiedenis 2010-03 11474
8
J. Trip - Vanuit Woord of wereld?
2013-01 10367
9
Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014 2013-09 6797
10 Prof.dr. J. Douma waarschuwt dat binnenkort zijn roepen zal ophouden 2013-06 6638
11
Gereformeerdekerkblijven.nl: Dr. HJCCJ Wilschut: Moed verzamelen 2012-05 6119
12 Brs. A. van Egmond en L. Menninga: REACTIE OP BROCHURE br. A. Velthuis 2010-11 5947
13
Persbericht gereformeerdekerkblijven.nl: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven 2012-09 5921
14
Links naar artikelen Stroom Amsterdam vanaf terugtrekking aanvraag toelating GKv-kerkverband 2012-10 5839
15 Verantwoording 2010-03 5822
16 Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv 2013-03 5753
17 Douma, Storm, Wilschut: Nieuwe site gereformeerdekerkblijven.nl 2011-04 5690
18
Kerkeraad GK Zwijndrecht e.o. Reactie op brochure br. A. Velthuis 2010-11 5607
19 J. Trip - Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk 2012-08 5490
20
Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus 2013-11
5248

Zie voor actuele top X afgelopen X maanden: linksonderaan de pagina's werkenaaneenheid.nl

Top X 2014

 1. Hoe moeten we de bijbel lezen - na de hermeneutische conferentie te Hamilton (Canada)
 2. B. de Roos: Aaneengesloten - over DGK en GKN
 3. Diverse blogs over GS Ede 2014
 4. Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt
 5. GKv kandidaat Fokke Pathuis over motie van wantrouwen & ketter-jagen - een reactie
 6. Wat moet de GKv-synode doen met M/V in de kerk?
 7. GereformeerdeKerkBlijven.nl belegt besloten vergadering voor ondertekenaars Appel over wat hen te doen staat
 8. Reactie B. de Roos op vragen D.J. Bolt over situatie GKv
 9. GKv kandidaat Fokke Pathuis over motie van wantrouwen & ketter-jagen - een reactie
 10. Dankbaarheid en teleurstelling over 'Afscheid' professor Douma - korte eerste reactie ds. E. Heres
 11. Wat moet de GKv-synode doen met M/V in de kerk?
 12. Advies zeven hoogleraren rapport M/V en besluitvormingsproces
 13. Emeritus prof.dr. J. Douma verlaat de GKv
 14. GKv synodevoorzitter ds. Paul Voorberg: voor vrouw in het ambt
 15. Toen en nu - vanuit midden-orthodox-gereformeerde setting
 16. "Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten
 17. GKv, CGK en NGK uiten sympathie over PKN kerkdienst tegen afwijzing bevolkingsgroep
 18. Afscheid en hereniging prof.dr. J. Douma - artikel ds. E. Hoogendoorn
 19. Een boek in ontwikkeling - van ds. Rob Visser
 20. Emeritus GKv ds. Dick de Jong roept op om synodebesluiten niet voor vast en bondig te houden
 21. Initiatiefnemers Appel hebben moeite en zorg uitgebreid besproken met synodeleden
 22. Informeel gesprek commissie GKv-synode met buitenlandse afgevaardigden over bezwaren en vermaningen
 23. Donderdag 5 juni: de vijfde dag waarop de GKv-synode heeft gesproken over de-vrouw-in-het-ambt
 24. Persbericht synode: eerst gesprek, bijbellezen en bidden - mn over positie vrouwen in de kerken

Top X 2013

 1. J. Trip - Vanuit Woord of wereld?
 2. Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014
 3. Prof.dr. J. Douma waarschuwt dat binnenkort zijn roepen zal ophouden
 4. Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv
 5. Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus
 6. Verdraaide kerken: doel en klant van de kerk
 7. 450 jaar Heidelbergse Catechismus op 18/19 januari 2013
 8. ND en RD interviews en overige artikelen rond G. Dekker & GKv - 'Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien'
 9. Eeninwaarheid.info - Wie zijn de New Calvinists, de Nieuwe Calvinisten? - o.a. over Tim Keller
 10. Ware kerken buiten DGK? Interview RD met dr. P. van Gurp
 11. Boekaankondiging: De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de GKv in perspectief door Gerard Dekker - 'Vrijgemaakten gaan synodalen achterna'
 12. Ds. G. Blijdorp - emeritus-predikant van Alblasserdam - is onlangs lid geworden van DGK Amersfoort e.o.
 13. Revolutionair voorstel GKv deputaten M/V: laat wereld normen bepalen
 14. Vrijgemaakten gaan hun eigen gang volgens NGK ds. B(ob) Wielenga
 15. De apologetische methode van Tim Keller - door dr. Wes Bredenhof
 16. Feest van genade?
 17. Een tweet uit PKN nav vereniging GK Dalfsen en DGK
 18. Spanning kerkelijke traditie en huidige cultuur - reactie op een churchplanter in New York
 19. Toespraken Landelijke Dag 1 juni 2013 Gereformeerde Kerk Blijven ism Woord en Wereld
 20. Officiele vermaanbrief aan GKv door FRCA (Australie) goedgekeurd om te verzenden
 21. GKv dominee.: "Ik twijfel aan het bestaan van God"
 22. GKv dominee in strijd met evangelie en belijdenis? - uit gereformeerdekerkblijven.nl
 23. Tweede vermaanbrief voor GKv van Canadese Kerken
 24. Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier
 25. Reactie ds. Wilschut op explosie reacties over zijn overgang naar de PKN

 

Top 10 2012 (nummering van eind juni 2014)

1 Verklaring Gereformeerdekerkblijven.nl
2 Vintage orthodoxe kerkgroei & vormgeving kerkdiensten
4 Gereformeerdekerkblijven.nl: Dr. HJCCJ Wilschut: Moed verzamelen
3 Links naar artikelen Stroom Amsterdam vanaf terugtrekking aanvraag toelating GKv-kerkverband
5 Persbericht gereformeerdekerkblijven.nl: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven
6 J. Trip - Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk
7 J. Trip: Een wolk bolt rond DGK en GK Dalfsen (dolerend)
8 Dag van bemoediging 29 september Bunschoten - uit de pers
9 Links naar artikelen in relatie tot Stroom Amsterdam (kerkplanting GKv)
10 Appel om Amsterdamse Stroom niet toe te laten tot GKv kerkverband

Top 10 2011

1 Douma, Storm, Wilschut: Nieuwe site gereformeerdekerkblijven.nl
2 Scheuring in Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend)
3 Br. M. Sneep - reactie op Doleren in voorlopigheid
4 J. Trip: Een secte in Dalfsen?
6 Br. L. Heres: Motivatie en demotivatie voor werken aan kerkelijke eenheid
5 J. Trip: In GKv blijven vanwege problemen bij DGK, GKN en GKD
10 De Stentor: Afgescheiden groep vreest 'sektevorming'
8 RD: Scheuring in dolerende kerk Dalfsen
9 Br. A. Velthuis - Eén blijven in waarheid of verscheuren om niets?
7 GKN wijst voortgezet gesprek af met Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen

Top 10 2010

Leren van de geschiedenis
1 Brs. A. van Egmond en L. Menninga: REACTIE OP BROCHURE br. A. Velthuis
2 Kerkeraad GK Zwijndrecht e.o. Reactie op brochure br. A. Velthuis
Verantwoording
3 Ds. Heres (GK Dalfsen - Dolerend) hoopt voor te gaan in GK Assen e.o. i.o.
4 Zwolle-Vijverhoeve: Brief aan kerkenraden en brs en zrs DGK (hersteld)
5 RD: Dr. HJCCJ Wilschut publiceert studie: Geen vrouw in het ambt
6 Brs. A. van Egmond en L. Menninga - 4e reactie op br. H. Nijman sr.
7 Br. H. Nijman sr. - 5e reactie op brs. Van Egmond en Menninga
8 Br. H. Nijman sr. - Reactie op brs. Van Egmond en Menninga
9 Br. H. Nijman sr. - 3e reactie op brs. Van Egmond en Menninga
10 Br. H. Nijman sr. - 4e reactie op brs. Van Egmond en Menninga

Laatst aangepast op dinsdag 15 september 2015 12:35  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]