Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home DGK Publicaties Over de DGK Voorlichtingsavond voor verontrusten in GKv - te Groningen 24-01-2014

Voorlichtingsavond voor verontrusten in GKv - te Groningen 24-01-2014

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Geachte broeders en zusters,

Op 24 januari zullen de gemeenten Assen en Groningen van De Gereformeerde Kerk (hersteld), zo de HERE wil, een voorlichtingsavond beleggen voor u, als verontrusten in de GKv.
De ontwikkelingen binnen de GKv staan niet stil. De ontwikkelingen gaan door aan de universiteit te Kampen, in de omgang met het Schriftgezag, in het deputatenrapport M/V. Meerdere buitenlandse zusterkerken hebben recent het een en ander opgesomd in ernstige vermaanbrieven aan de vrijgemaakte kerken. U krijgt die ontwikkelingen zelf van dichtbij mee.

Alles bij elkaar genomen zien we nu - tien jaar na de Vrijmaking van 2003 en drie jaar na de Vrijmaking van 2010 - reden om u als verontruste broeders en zusters hartelijk uit te nodigen voor een informatieve avond waarin we willen stilstaan bij de kern van de problematiek.
Waarom hebben wij ons vrijgemaakt? Wat is kern en perspectief van de ontwikkelingen in de GKv? Wat staat een ieder te doen, die trouw wil blijven aan Schrift en belijdenis? Welke moeiten moeten daarvoor worden overwonnen?  Welke keuzes moeten er worden gemaakt?

De avond begint om 19.45 uur, u bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. De avond zal plaatsvinden aan het Hoendiep 232 te Hoogkerk. Drie dominees zullen een korte lezing houden en er is ruimte voor het stellen van vragen.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

19.45 uur Opening
Voordracht dominee E. Heres met als titel “Waarom wij ons hebben vrijgemaakt
Voordracht dominee S. de Marie met als titel “Een geest van dwaling
Voordracht dominee P. van Gurp over “Wat kan de rechtvaardige dan doen?”
Na de pauze worden er (schriftelijke) vragen beantwoord
Sluiting

Wij hopen en bidden dat velen van u, die verontrust zijn over de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, aan deze uitnodiging gehoor zullen geven.
Wij bidden dat de avond mag bijdragen aan het kerkvergaderend werk van onze Here Jezus Christus.

Een hartelijke groet van het organiserend comité,

Sander Haveman
Gerline Havinga
Jaap Sikkens


Zie ook

07-06-2014 werkenaaneenheid.nl Oproep aan verontrusten binnen de GKv - lezingen eerste voorlichtingsavonden vanuit DGK

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 10:33  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]